دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : الگار، حامد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عاشورا از دیدگاه امام خمینی(س)

‏ ‏

  ‏پروفسور حامد الگار‏ 

‏ ‏

‏     در دیماه 1358این حقیردرقم به حضورامام خمینی(س) مشرف شدم ودر ضمن مصاحبه ای که با معظم له انجام دادم ومتن آن در روزنامۀ جمهوری اسلامی چاپ شد، خاطراتی پرارزش از دوران تحصیل علم درحوزه، در زمان زعامت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بیان فرمودند و از آن جمله، چگونگی برقراری مجالس روضه خوانی در قم تحت شرایط سختی که رضا خان به منظور زدودن اسلام و فرهنگ آن فراهم آورده بود، متذکر شدند. برمن آشکارشد که زنده نگه داشتن یاد شهدای کربلا از همان آغاز با مبارزات اسلامی و سیاسی امام پیوند عمیقی داشته است. بنابراین تصادفی نیست که در بسیاری از سخنرانیها، پیامها و اعلامیه های تاریخ سازی که به مناسبتهای مختلف، در طول مبارزات خستگی ناپذیر خود و بویژه در قیام پانزده خرداد و انقلاب اسلامی صادر فرمودند، حضرت امام مکرراً به اهمیت عاشورا  به عنوان رمز جاویدان جنگ حق با باطل و درسهای عملی که مسلمین باید از آن بیاموزند، اشاره فرمودند . در مقالۀ خود مهمترین بیاناتی که در آن به عاشورا اشاره شده است، مورد بررسی قرار خواهم داد تا روشن شود که از دیدگاه امام (س)، انقلاب اسلامی ایران چیزی جز دنبالۀ نهضت حسینی در کربلا نبود . نقطۀ دیگری که به آن خواهم پرداخت این است که امام با تمام اشکال مختلفی که عزاداری در طی قرون به خود گرفته است، موافق نبود و بر لزوم تنقیح و اصلاح آن آیین پرارزش مصر بودند. (به عنوان مثال نگاه کنید به کشف الاسرار ص 173 ).                 ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 14