دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
قدرت دینی، زیربنا و رمز جاودانگی قیام عاشورا و نهضت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : امان آبادی (انصاری)، حیدر

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

قدرت دینی، زیربنا و رمز جاودانگی قیام عاشورا و نهضت امام خمینی (س)

‏ ‏

‏ ‏

قدرت دینی، زیربنا و رمز جاودانگی قیام عاشورا

و نهضت امام خمینی (س)

‏ ‏

‏           ‏‏حجةالاسلام حیدر امان آبادی (انصاری)‏‏    ‏

‏ ‏

‏     یکی از عوامل مؤثر در زندگی و سرنوشت انسان وجامعه، دین است و هیچ برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که از قدرت دینی اثر نپذیرفته باشد. ‏

‏     دین به عنوان یک حقیقت مستقل، به مجموع دستورات و سخنان خداوند متعال در زمینه های مختلف زندگی گفته می شود که بوسیله پیامبران دریافت و به مردم عرضه می گردد و موضوع اعتقاد مردم واقع می شود.    ‏

‏     دین به دلیل آنکه هم از جهت منشأ ظهور دارای اصالت است و از منبع لایزال خداوندی سرچشمه می گیرد و هم از جهت ظرف پذیرش، دارای اصالت است به طور فطری مورد پذیرش واقع می گردد، تجلی آن به عنوان  موضوع  اعتقاد انسانها دارای اصالت خاصی است که از این دو منبع عظیم و نیرومند سرچشمه می گیرد و تبدیل به قدرتی بلا منازع در حرکت انسان و جامعه می شود.   ‏

‏     قدرت دینی در قیاس با قدرتهای دیگر مانند قدرت ملی یا اقتصادی، از پویایی خاصی برخوردار است، زیرا  وامدار قدرت الهی و ایمان فطری انسان و عشق او به حقیقت می باشد; عشق به حقیقتی که انسان آنرا در یک  دین الهی و معقول می یابد.  ‏

‏     به گواهی تاریخ، قدرتهای متکی بر ایمان و اعتقاد مذهبی عموماً با ثبات تر از قدرتهای غیر روحانی بوده اند و در بسیاری از موارد کلیساها با وجود ضعفهای نظامی و ظاهری، بر حریفان قدرتمند خود چیره شده اند. ‏

‏     امکان ناپذیری تداوم حیات مفید بشر بدون توجه به دین، باعث جاودانگی حضور ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 15

‏دین در جامعه گردیده است . به حدی که باعث گردید متفکرین بزرگ اعتراف کنند که     ‏

‏دین و قدرت دینی فنا ناپذیر بوده و بزرگترین محرک تاریخ می باشد. ‏

‏      تحولات پدید آمده  در جهان پس از یهود و مسیحیت و تحول فرهنگی اعراب و ایران و شرق دور پس از اسلام، نمودهایی از این قدرت عظیم است. ‏

‏      پدید آمدن نهضتها و جنبشهای بزرگی براساس دین، بویژه اسلام، این انرژی ناشناخته و بی رقیب را بیشتر به منصۀ ظهور می رساند. ‏

‏      روح کفرستیز و ظلم ستیز ادیان الهی که حقیقت آن، اکنون در تشیع متجلی است، باعث گردید حکومتهای طاغوتی و مستکبرین همیشه در فکر انهدام  این نیروی رهایی بخش باشند. ‏

‏      اوج  این تضاد که مظهر اعلای تضاد بین توحید و شرک، عدالت و ظلم و استکبار و استضعاف است، در قیام خونین عاشورا و نهضت امام خمینی(س) متجلی و متبلور می باشد و قدرت دینی به زیباترین شکل خود، برای رهایی انسانها این چنین تجلی می کند و بزرگترین انقلاب را به اندازۀ همۀ تاریخ  به نام «عاشورا» پدید می آورد. ‏

‏      عاشورایی که وارث و خلاصۀ همۀ قیامهای الهی در مقابل جبهۀ کفر ونفاق است و الهام بخش همۀ قیامهای رهایی بخش پس از خود می باشد . ‏

‏      و این چنین حسین وارث انبیا و قیام او، خلاصۀ همۀ تاریخ می گردد . نهضت امام خمینی(س) نیز از آن زاییده می گردد و با اتکای به قدرت جاوید دینی تبدیل به حرکتی پویا و مستمر می گردد تا به تحقق وعدۀالهی ختم و زمین  از آن مستضعفین گردد . ‏

‏     «و نرید ان نمن الاالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین». ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 16