دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
راههای احیای عاشورا در کلام ائمه (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایروانی، مرتضی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

راههای احیای عاشورا در کلام ائمه (ع)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

راههای احیای عاشورا در کلام ائمه(ع)

‏ ‏

‏                     ‏‏مرتضی ایروانی  ‏‏ ‏

‏ ‏

‏     ائمه(ع) همواره در زنده نگاهداشتن واقعۀ عاشورا در ضمیر مسلمانان و بخصوص شیعه می کوشیدند، چرا که در عاشورا درسها و پندهای بزرگی است که برای بیداری امت و سوق دادن آن به سوی آرمانهای مطلوبش از هیچ چیز مانند آن نمی توان بهره گرفت . کتابهای حدیث و تاریخ دربردارنده گفتار و رفتاری از  ائمه(ع) می باشد که بمنظور زنده نگاه داشتن یاد  و خاطرۀ عاشورا در ضمیر مردم، صادر شده است. ‏

‏     راههای احیای عاشورا در سیرۀ ائمه(ع) عبارتند از: ‏

‏     1 -  تشویق مردم به برپایی مجالس حسینی ‏

‏     2 -  دعوت شعرا به سرودن شعر دربارۀ امام حسین(ع) و گوش فرادادن به اشعار آنان ‏

‏     3 -  گریستن بر حسین(ع) ‏

‏     4 -  زیارت امام حسین(ع) ‏

‏     5 -  دست کشیدن از کار در روز عاشورا ‏

‏     6 -  بی تابی نمودن هنگام ذکر حسین(ع) ‏

‏     7 -  تسلیت گفتن مؤمنان به یکدیگر در مصیبت امام حسین(ع) ‏

‏     8 -  خودداری از خوردن و آشامیدن در روز عاشورا ‏

‏     9 -  نگاهداری بعضی از حیوانات در خانه ‏

‏     10 -  ذکر حسین(ع) در هنگام آشامیدن آب. ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 21