دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
امام حسین(ع) الگوی تربیتی - اخلاقی عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : چنارانی، محمدعلی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

امام حسین(ع) الگوی تربیتی - اخلاقی عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

امام حسین(ع) الگوی تربیتی - اخلاقی عاشورا

‏ ‏

     ‏محمدعلی چنارانی ‏

‏ ‏

‏     عاشورا تجلیگاه بالاترین ارزشها و آموزه های انسانی، تربیتی و اخلاقی است که همواره مردمان را به شناخت آن آموزه ها، ارزشها و باور و تعهد نسبت به آنها فراخوانده و می خواند. از این رو عاشورا  را می توان نقطۀ اوج اخلاقی دینی به شمار آورد. ‏

‏     عاشورا دریچه ای است به تاریخ مبارزۀ میان توحید و شرک و صحنۀ نمایش ایثار، رشادت، مردانگی، دلاوری، افتخار، عزت، شرافت و فرزانگی می باشد. از سوی دیگر عاشورا صحنۀ اوج جنایت، قساوت، کشتار، وحشیگری، سربریدن و قطع دستها و پاها بوده است. ‏

‏     در این میان روحیات و صفات عالی و برجستۀ امام حسین(ع) از نظرگیرترین ویژگیهای این نهضت جاویدان است . برخی از این صفات عبارتند از: ‏

‏     علم سرشار، عبادت بسیار، سخاوت فراوان، ادب و عاطفۀ مسحورکننده، عدالت خواهی، زهد، طبع بلند، تواضع و فروتنی،‏‏ ‏‏ایمان خالص،‏‏ شجاعت، ‏‏عزم راسخ و استوار، مهربانی و محبت زایدالوصف، مساوات، صبر و بردباری عجیب، عفو وگذشت، مروت مردانگی و تسلیم در برابر خداوند. ‏

‏      این ویژگی در جای جای حیات امام(ع) حضوری جدی داشت  و همگی نشان دهندۀ صفات لازم در یک اصلاحگر است تا  حرکت  اصلاحی او جهانی، دائمی و مقرون با توفیق راستین باشد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 38