دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
شکلها و شیوه های پیشنهادی دین در رهبری جامعۀ درگیر بحران اجتماعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حیدری کاشانی، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

شکلها و شیوه های پیشنهادی دین در رهبری جامعۀ درگیر بحران اجتماعی

شکلها و شیوه های پیشنهادی دین در

رهبری جامعۀ درگیر بحران اجتماعی

‏ ‏

‏                  حجة الاسلام محمدجواد حیدری کاشانی‏  

‏ ‏

‏     تعالیم کتاب وسنت و ویژه تعالیم نبی اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) و نیز امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) به دلیل حضور درمسند جامعۀ اسلامی، اصول راهنمای کارآمدی را برای هدایت جامعۀ انسانی به طور خاص در دوره های بحرانی، به دست می دهند. سلوک وسیرۀ مدیریتی امام راحل(س) نیزبه طور چشمگیری وام دار این اصول راهنما است. ‏

‏     این مقاله درچند فصل این اصول راهنما را به دست داده است: ‏

‏فصل اول اصول حکومت اسلامی:  ‏

‏     1 -   شیوۀ اجرای حکومت در اسلام ‏

‏     2 -  چگونگی حکومت  ‏

‏     3 -  اختیارات ولی فقیه یا حاکم اسلامی   ‏

‏     4 -  ملاک حکومت در اسلام  و مبانی مشروعیت نظام سیاسی. ‏

‏فصل دوم: معیارهای کلی درمدیریت اسلامی  ‏

‏فصل سوم: اصول وشکلهای خاص کاربردی مدیریت اسلامی ‏

‏فصل چهارم: معیارهای گزینش وسازماندهی کادر اجرایی در سطوح بالای کشور در نظام اداری اسلام.      ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 49