دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
ارتباط مبانی و آرای اخلاقی و عرفانی امام حسین(ع) با عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : الخطاوی، وسام

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

ارتباط مبانی و آرای اخلاقی و عرفانی امام حسین(ع) با عاشورا

‏ ‏

ارتباط مبانی و آرای اخلاقی و عرفانی

امام حسین(ع) با عاشورا

‏ ‏

‏وسام الخطاوی‏

‏ ‏

‏       افزون بربسیاری ازدیدگاهها و تحقیقات جامعه شناسانۀ انجام شده دربارۀ ماهیت و چرایی رخداد انقلاب اسلامی  شخصیت امام خمینی(س)، تحلیلی تربیتی، اخلاقی و عرفانی نیز ضرورت دارد. در دیدگاه مقاله، امام راحل(س) از دو عامل  اساسی برای شکل گیری و هدایت انقلاب اسلامی بهره جست. ‏

‏     اول: تربیت نفسانی و اصلاح درونی خویش وتربیت جامعۀ اسلامی وریشه دهی انگیزه ها و عوامل تربیتی لازم درجامعۀ اسلامی، به قصد جامعه سازی و درجمع، فردسازی خود و جامعه به عزم جامعه سازی ‏

‏     دوم: مدیریت سیاسی معادلات موجود اجتماعی و اتخاذ موضع اصلاح سیاسی و اجتماعی و فراهم سازی زمینه های اجتماعی لازم برای پیاده سازی تعالیم و تربیت نیروهای انسانی ‏

‏     نویسندۀ مقاله این دوعامل اساسی را مورد تحلیل تفصیلی قرارداده و نقش دوعنصر اخلاقی وعرفانی را درتربیت درونی امام و جامعۀ اسلامی به تفصیل تبیین کرده است. ‏

‏ ‏

 

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 52