دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
جان ‌بازی و ایثار درغزلیات عرفانی امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خوشحال دستجردی، طاهره

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

جان ‌بازی و ایثار درغزلیات عرفانی امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

جان بازی و ایثار در غزلیات عرفانی امام خمینی(س)

‏ ‏

‏دکتر طاهره خوشحال دستجردی‏

‏ ‏

      ‏تعلیمات عاشورایی وحماسه ساز امام(س)، ازافکار واندیشه های عرفانی ایشان سرچشمه می گیرد. درحقیقت تعلیمات سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانی امام از یکدیگرقابل تفکیک نیست و همۀ آنها برای هدایت کردن روح  به سوی معدن عظمت وآفریدگار جهان هستی است. ‏

‏     جان بازی و ایثار در راه اجرای فرامین و تکالیف خداوند و شجاعت و بی باکی در مقابل جباران و ظالمان قرن، یکی از صفات برجسته و بارز امام خمینی(س) بود که در همۀ آثار و سخنرانی های خود آن را تعلیم داده اند. ‏

‏     این صفت، یعنی از جان گذشتگی در راه خداوند، اوج تکامل روحی و معنوی یک انسان است. رسیدن به این قله، مستلزم پیمودن  و پشت سر گذاشتن مراتب و مدارج دیگری است که امام آنها را در آثارخود از جمله سرودهای عرفانی اظهار داشته اند; بدین جهت این پژوهش بر آن است تا تعالیم عرفانی امام را در غزلیات ایشان مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و اثر آن را در تحول و دگرگون کردن افکار و ایجاد روحیۀ مقاومت و ایثار در جامعه، نشان بدهد.     ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 53