دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
اطاعت در فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سید علوی، سید ابراهیم

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

اطاعت در فرهنگ عاشورا

‏ ‏

اطاعت در فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏سید ابراهیم سید علوی‏

‏ ‏

‏     فرهنگ عاشورا ابعاد مختلفی دارد، یکی از این ابعاد «اطاعت» است. در کالبد کلیۀ غزوات و واقعه ها مانندغزوۀ بدر و احد، جمل و صفین و در شکست ظاهری و کوتاه مدت عاشورا، یک روح، ساری و جاری است و آن: اطاعت از سویی و نافرمانی از دیگرسوست. ‏

‏     حتی پیروزی انقلاب اسلامی در عصر ما به رهبری امام خمینی(س) مرهون همین اطاعت مردم دین باور از رهنمودهای آن پیشوای فقیه بوده است و همین امر، نهضت اسلامی ما را به نوعی به نهضت عاشورا پیوند می دهد و به عبارت دیگر، اطاعت یکی از وجوه تشابه این نهضت با قیام عاشورا می تواند باشد و زمینۀ یک بحث تاریخی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می سازد. ‏

‏     در اسلام اطاعت از اولی الامر در خط خدا و رسول(ص) از یک وحدت موضوعی برخوردار است و مسئله ای است که بسیاری از احکام و قوانین فرعی تحت الشعاع آن قرار دارد. ‏

‏     از سویی یکی از جریانهای تلخ و زیانبار تاریخی، تلاش ناجوانمردانه و کوشش ملحدانۀ خلیفگان اموی و مروانی و برخی کارگزاران آنها جهت شکستن شخصیت رسول اکرم(ص) و میراندن روح اطاعت در امت مسلمان بود. اجتهاد در مقابل نص، یکی از عوارض این تلاش است. ‏

‏     تحت تأثیر همین تغییر مسیر است که سیدالشهدا(ع) در کربلا تنها می ماند و در مقابل، دعوت کنندگان امام(ع) به کوفه، تشکیل دهندگان سپاه عمرسعد می گردند. ‏

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 98