دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و نهضت امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : علم الهدی، سید احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و نهضت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در

اندیشه و نهضت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏حجة الاسلام سید احمد علم الهدی‏

‏ ‏

‏     فرهنگ هر قوم و مکتب عبارت از مجموعۀ ارزشها ی آن است و انقلاب فرهنگی در حقیقت همان انقلاب ارزشهاست. نمونۀ سزاوار این انقلاب ارزشی، انقلاب انبیای الهی است که با ساختاری جامع و عینی و فراگیر در انقلاب اسلامی تجلی یافت. ‏

‏     این مقاله در دو بخش به تحلیل مختصات انقلاب فرهنگی اسلام و تأثیر آن بر نهضت امام خمینی(س) می پردازد. ‏

‏     در بخش اول تحولات عظیم صدر اسلام که تجربه انقلاب حسینی شد، بررسی شده است. شرایط جاهلیت قبل ازاسلام، انقلاب ارزشها به وسیله پیامبر(ص)، انحراف ارتجاعی جامعه اسلامی پس از عصر رسول خدا و انقلاب فرهنگی عاشورا تحلیل شده اند و ویژگیهای خاص فرهنگ عاشورا از نظر انقلاب ارزشی مورد بررسی قرار گرفته اند، ناسازگاری با طاغوت، هدف اصلاحی، احیای ارزشها، عزت خواهی، ارزشهای محوری یاد شده اند. ‏

‏     در بخش دوم انقلاب ارزشها در انقلاب اسلامی ایران الهام و تأثیرپذیریهای آن از فرهنگ عاشورا مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت نابهنجار عصر پهلوی و ایران آن عصر تصویر شده و اصول انقلاب ارزشی امام خمینی(س) متأثر از نهضت حسینی در سه اصل امر به معروف در اجرای ارزشهای مثبت، نهی از منکر در مبدل نمودن ارزشها و اجرای فرهنگ وسیرۀ نبوی وعلوی اندکی تحلیل شده اند.‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 116