دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نهضت اصلاحی عاشورا / تعالیم عاشورایی امام(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فقیهی، عبدالرحمن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نهضت اصلاحی عاشورا / تعالیم عاشورایی امام(س)

‏ ‏

نهضت اصلاحی عاشورا / تعالیم عاشورایی امام(س)

‏ ‏

‏حجةالاسلام و المسلمین عبدالرحمن فقیهی‏

‏ ‏

‏     سیدالشهدا(ع) کشتی نجاتی انسانیت است. هر امتی که به آن پیوست رهیده و آنکه جامانده، هلاک گشته است. ‏

‏     هدف و انگیزۀ قیام اباعبدالله(ع) در نگاهی عام، ترویج دین و گسترش عدالت است و همین هدف مقدس یکی از عوامل بقا و تداوم این نهضت عظیم بوده و در حقیقت یک الگو و سرمشق زندگی برای دستیابی به حیات طیبۀ الهی ترسیم می سازد. با همین ویژگی، نهضت عاشورا در دستیابی به اهداف خویش چنان سرعت عمل نشان داد که بلافاصله پس از آن، گروه توابین با شعار ضد حکومتی تشکیل می شود. ‏

‏     عاشورا درسهایی برای جامعۀ بشریت را در متن خویش دارد، درس وفا و نکوهش بی وفایی، درس جود و سخا، درس صبر و استقامت، درس علاقه به نماز و دعا و مذمت هوای نفس.‏

‏     در موازنه ای بین عصر امام حسین(ع) و عصر انقلاب امام خمینی(س) برخی از نقاط تشابه و تفاوت این دو آشکار می شود. مبارزه با حکومت وقت نقطۀ مشترک و نوع پیروزی مورد تفاوت این دو نهضت است. از دیگر موارد مشترک این دو انقلاب، اهدافی است که رهبران آنها تعقیب می نموده اند. بازگشت به اسلام اصیل و حضور جدی زنان در روند قبل و بعد از انقلاب، نمونه های دیگری از این نقاط مشترک است.‏

‏      امام خمینی(س) در موارد بسیاری از نهضت عاشورا الهام گرفته و مکرراًبر آن تأکید کرده اند. یکی از موارد این الهام، ولایت فقیه است. آنچه ظاهراً نهضت عاشورا بدان توفیق نیافت، در انقلاب اسلامی امکان تحقق پیدا کرد و به برقراری نظام جمهوری ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 126

‏اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه منجر گشت. از این است که امام خمینی(س) فرموده اند که ما هرچه داریم از عاشورا است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 127