دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
شرق شناسان و عدم درک درست آنها از نهضت حسینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مؤمنی، سید عبدالله

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

شرق شناسان و عدم درک درست آنها از نهضت حسینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شرق شناسان و عدم درک درست آنها از نهضت حسینی

‏ ‏

‏سید عبدالله مؤمنی‏

‏ ‏

‏      ‏‏از جمله پژوهشگرانی که نهضت کربلا را مورد بررسی و نقد و نظر قرار داده اند، شرق شناسان اند ایشان به طورعمده با اصول فکری وفرهنگی مسلمین و بویژه شیعیان و ائمه شیعه(ع) بیگانه بوده و بنابراین در موارد بسیاری به گونه ای دیگر، این قیام خونین را به داوری نشسته اند. ‏

‏     برخی از این مستشرقین در بررسیها و بیانات خویش بی طرف بوده و جانب عدالت را نگاه داشته اند، اما برخی دیگر عملاً با نگاهی بدبینانه ودر بسیاری موارد، با دشمن با این حرکت مقدس برخورد کرده اند. از میان گروه اخیر می توان به پدر«هنری لامانس» اشاره نمود. وی برخوردی انتقادآمیز ودر برخی موارد، تند و حتی دور از ادب با امام حسین(ع) و حادثۀ کربلا دارد. نامبرده دشمنی و ضدیت آشکاری با اسلام داشته و در نقل احادیث و تاریخ اسلام در بسیاری از موارد، امانت را رعایت نکرده است و روش او از مبنای علمی تهی می باشد. شرق شناسان دیگری چون «فل هاوزن» یا «گلد تسهیر» و یا «سر ویلیام مور» نیز در این خصوص بیاناتی دارند که نشان دهندۀ عدم درک درست ایشان از این نهضت است. ‏

‏     به هر حال انقلاب عاشورا، نهضتی بیدارگر و نقطۀ عطفی در تاریخ اسلام است. وجهۀ اصلی این قیام ظلم ستیزی و اصلاح طلبی است و اسوه ای جاویدان برای بشریت دیروز، امروز و فرداست. ‏

‎ ‎

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 149