دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نگاهی به قابلیتها و روشهای بهره برداری از نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موسوی، سید مهدی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نگاهی به قابلیتها و روشهای بهره برداری از نهضت عاشورا

‏ ‏

نگاهی به قابلیتها و روشهای بهره برداری از نهضت عاشورا

‏ ‏

‏سید مهدی موسوی‏

‏ ‏

‏     در این مقاله ابتدا به قابلیتهای قیام عاشورا، به عنوان پشتوانه ای برای فعالیتهای فرهنگی اشاره شده است. به عبارت دیگر، قیام عاشورا با توجه به ویژگیهایی که دارد، می تواند زیربنای فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد، که مهمترین ویژگی آن، همه جانبه بودن و همه بعدی بودن آن است، به گونه ای که تمامی ارزشهای اسلامی در درون این قیام، در قالب والاترین شکل خود، تبلور یافته است. علت این امر را نیز با توجه به شرایط پیدایش، انگیزه ها و شخصیتهای درگیردر این قیام، مربوط دانست. چرا که این قیام در شرایطی به وجود آمد که تمامی ارزشهای اسلامی لگدمال خواسته نامشروع امویان شده بود و نهضتی همه جانبه لازم بود تا بار دیگر بر پیکرۀ مجروح اسلام، روح تازه ای بدمد.      در فراض بعدی این مختصر، به برخی از شیوه های عملی وکاربردی استفاده از ارزشهای این قیام، اشاره شده است، که برخی عبارتند از: ‏

‏     1 -  الگوسازی: در این قیام قهرمانهای بی شماری وجود دارند و برای هر قشر و جنس و گروه سنی، الگویی را معرفی می کنند. ‏

‏     2 -  یافتن قالبهای نوین: برای عرضۀ ارزشها، نمی توان از قالبهای سنتی استفاده کرد، بلکه با توجه به شرایط زمان، باید قالبهای نوینی عرضه گردد. ‏

‏     3 -  هدایت عزاداریها و سوگواریها: سوگواریها می تواند به عنوان نیرویی بسیار قدرتمند، در خدمت رشدوتعالی ارزشهای اسلامی باشد. ‏

‏     در خلال بحثها، نگاهی گذرا به عملکردها و رسالت ما نسبت به قیام عاشورا و ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 153

‏استفاده از ارزشهای اسلامی شده است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 154