دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
هدف و غایت حرکت انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مهدوی، سید ابوالحسن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

هدف و غایت حرکت انسان

‏ ‏

هدف و غایت حرکت انسان

‏ ‏

‏سید ابوالحسین مهدوی‏

‏ ‏

‏     ‏‏محرک انسان، همان هدف و غایت حرکت اوست، خواه دنیوی باشد یا اخروی، مادی باشد یا معنوی. ‏

‏     در این میان معصومین(ع) نمونه های عینی انسان کامل و انسانهای به هدف رسیده هستند، که دیگران، معیار و ملاک رسیدن به مقصد خلقت خویش را با آنها می سنجد. سیدالشهدا(ع) یکی از این انسانهای به هدف رسیده است. ‏

‏     رتبه و منزلت آدمیان از همین پیروی و متابعت از این اسوه های بشریت که مثل اعلای اویند و درس ممکن بودن خرق حجب وفانی شدن در او و باقی به بقای او بودن را به همه آموخته اند، سرچشمه می گیرد. ‏

‏     امام خمینی(س) تحت تأثیر آموزه های امام حسین(ع) با ابعاد روحی عظیمی که به نوعی کاشف از میزان تقرب به ایشان بود، قیام خویش را آغاز و به انجام رسانیدند. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 158