دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
الگوهای تربیتی - اجتماعی قابل استنباط، از نهضت عاشورا برای هدایت جامعۀ امروز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نبئی، ابوالفضل

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

الگوهای تربیتی - اجتماعی قابل استنباط، از نهضت عاشورا برای هدایت جامعۀ امروز

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الگوهای تربیتی - اجتماعی قابل استنباط، از نهضت عاشورا

برای هدایت جامعۀ امروز

‏ ‏

‏دکتر ابوالفضل نبئی‏

‏ ‏

‏      ‏‏در عاشورای محرم سال شصت و یک هجری واقعه ای و فاجعه ای اتفاق افتاد که نه تنها در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ عالم در ابعاد مختلف، نظیری نداشت و وجدانهای بیدار وحساس عالم بشریت را در طول تاریخ از خود متألم و متأثر ساخت و هر نسلی که رشد پیدا کرد و از این فاجعۀ غم انگیز باخبر گردید، منقلب شد و در او اعجاب و حیرت آفریده شد و تا انقراض عالم، همین تحول و تغییر ادامه خواهد یافت و درسی برای انسانها خواهد بود. ‏

‏     این واقعه نتیجۀ استقامت و پایداری و دفاع از حیثیت و شئونات انسانی و پای بندی به مقدسات آسمانی بود که از طرف امام حسین(ع) در مقابل یزید و یزیدیان صورت گرفت. متأسفانه غفلت وکوردلی حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی آن زمان اجازه نداد حق را از باطل مشخص و متمایز سازند و از وقوع همچون فاجعه ای اجتناب شود و شمشیر را بر منطق غالب ساختند و از این جنایت، هم خود را نابود ساختند و هم دنیا را بر ماتم و سیه روزی نشاندند. هر محرمی که می شود، خون حسینی و حسینیان به جوش و خروش می آید که ذوق سلیم محتشم کاشانی چون تابلویی ابدی آن را برای ما ترسیم کرده است. ‏

‏     در مورد قیام امام حسین(ع) بر علیه نظام حاکم بر دستگاه یزیدی، گرچه در طول تاریخ از قلم دوستان و دشمنان آن امام  همام سخن بسیار رفته است و در تاریخ کربلا کتابهای زیادی نوشته شده است، اما تاریخ کوچکتر از آن است که بتواند گوشه ای از ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 159

‏آن جنایات را در صفحاتش به تصویر کشد. دربارۀ  عزت نفس، بزرگواری، فداکاری، دینداری و درک مقام در عالم انسانیت هر یک از شهدای بزرگوار کربلا هر چه سخن رود قطره ایست دربرابر اقیانوس و در ذکر ذره ای از آن فجایع، قلم قدرت و توانایی ادای مطلب را ندارد، اشک اجازه نمی دهد و بغض گلو را می فشارد، مگر برای ذکر مصایب حسینی(ع)، خود حسینی(ع) گردید. ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 160