دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
الگوهای تربیتی و اخلاقی در قیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نمازی، حسین

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

الگوهای تربیتی و اخلاقی در قیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

الگوهای تربیتی و اخلاقی در قیام امام حسین(ع)

و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏حسین نمازی‏

‏ ‏

‏     عاشورا منبع بزرگ الهام، شجاعت، شهامت و ستم ستیزی است. یاد آن قلبها را می لرزاند و در متن خود درسها و الگوهای نفیسی برای آدمیان دارد. ‏

‏      برخی از این الگوهای تربیتی از این قراراند: ‏

‏     1 -  احیای فرهنگ نماز، بویژه، نماز اول وقت. از این است که امام حسین(ع) شب عاشورا را برای نماز، استغفار و مناجات از دشمن مهلت می گیرند و علاقۀ شدید خود را به آن ابراز می دارد. ‏

‏     2 -  احیای امر به معروف و نهی از منکر. اصولاًفلسفۀ نهضت عاشورا «امر به معروف و نهی از منکر» است. امام(ع) چه در آغاز سفر شهادت و چه در طی آن، مکرراً بر این اصل تأکید می ورزید. ‏

‏     3 -  استقامت و پایداری در مسیر رسیدن به اهداف بلند امر به معروف و نهی از منکر و پیش رفتن تا حد شهادت ‏

‏     4 -  توجه مداوم به ذکر خدا و جهت گیری همیشگی به سوی او و برای او  ‏

‏     5 -  تشکرو سپاسگزاری از یاران فداکار و برگزیده ای که جان خویش را بر سر پیمان خویش گذاشتند. ‏

‏     6 -  فتوت و مردانگی، حتی در برابر دشمنی که آب را بر اردوگاه امام(ع) می بندد و به دیدۀ رحمت و عطوفت نگریستن به همۀ موجودات هستی ‏

‏     7 -  احیای روحیۀ سلحشوری در مبارزه با جور و فساد ‏

‏ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 165

‏     8 -  اطاعت از رهبر، به عنوان پایۀ اصلی بیعت با رهبری مصلح ‏

‏     9 -  گذشت و فداکاری در تمامی رفتارها، حتی در بدترین شرایط ‏

‏    10 -  آزادمنشی و آزادگی و تجلی عملی آن در مبارزۀ قهرآمیز با حکومت جور ‏

‏    11 -  رضا و تسلیم در برابر ارادۀ الهی در حین عمل به تکلیف و آرامش یافتن از آن در اوج رنجها و سختیها ‏

‏    12 -  اهمیت دادن به فرهنگ شهادت که تا آخرین نفس و آخرین قطرۀ خون، حق را باید حمایت کرد. ‏

‏     قیامی که نیت اصلاحگری و انقلاب درونی و بیرونی را دارد، تا با فرهنگ شهادت درنیامیزد، روی پیروزی و توفیق را نخواهد دید. در جایی که شهادت سعادت است و زیستن با ستمگران زشت و پلید، تنها راهی که می ماند، شهادت است. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 166