دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
«نقش امام خمینی(س) در احیای تفکر دینی متأثر از عاشورا»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : هادیان رسنانی، الهه

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

«نقش امام خمینی(س) در احیای تفکر دینی متأثر از عاشورا»

‏ ‏

‏ ‏

«نقش امام خمینی(س) در احیای تفکر دینی متأثر از عاشورا»

‏ ‏

‏الهه هادیان رسنانی‏

‏ ‏

‏     ضروری است ضمن معرفی عاشورا به عنوان نمادی ترین جلوه های حق طلبی و نقش احیاگری امام حسین(ع)، به بررسی نقش حضرت امام(س) در احیای تفکر دینی متأثر از عاشورا و نیز احیاگری دینی معاصر، از چند جهت پرداخته شود: ‏

‏     1 -  احیای فطرت سلیم، آزادگی و غیرتمندی مسلمین   ‏

‏     2 -  احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ‏

‏     3 -  تشکیل حکومت اسلامی در جهت احیای دین و اسلام ناب محمدی ‏

‏     4 -  احیای اندیشۀ امامت و ولایت در دین ‏

‏     5 -  احیای فرهنگ شهادت ‏

‏     6 -  سازماندهی امت مسلمان ‏

‏     7 -  زنده کردن جنبه های ظلم ستیزی و عدالت خواهانۀ مسلمانان مظلوم جهان ‏

‏     8 -  احیای مبارزات سیاسی و ... ‏

‏     حضرت امام خمینی(س)، آن احیاگری بود که تمام تلاشها و بحثهای نظری مثبت تاریخ را که در جهت احیای دین بیان گردیده بود، به مرحلۀ عمل درآورد و به تصویر کشید. ‏

‏     این بررسی فشرده، رسالت تبیین جنبه های گوناگون شخصیت والای حضرت امام و چگونگی تبیین شریعت اسلام و جا انداختن فرهنگ عاشورا و شهادت را در درون مسلمین، توسط ایشان دارد. ‏

‏     همچون باید با بررسی دیدگاههای برخی شخصیتهای اسلامی و غیراسلامی جهان، ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 180

‏در مورد حسین بن علی(ع) و نیز حضرت امام(س)، سعی شود تصویر روشنی از آن دو بزرگوار ارایه گردد. ‏

‏     جانمایۀ این پژوهش، تشریح قیام احیاگرانۀ امام خمینی(س) در احیای تفکر دینی متأثر ازعاشورا در جامعه وغبارروبی و زنده کردن جنبه های ظلم ستیزی، ابطال باورهای غلط، اعادۀ روح عزت وغرورو خودباوری به مسلمین، بویژه ملت مسلمان ایران می باشد. ‏

‏     نهضت امام خمینی(س) مانند نهضت حسین بن علی(ع)، آغازگر حرکتها و قیامهای متعددی در طول تاریخ گشته و می گردد و از این باب مفتوحه توسط ایشان، هزاران باب دیگر گشوده خواهد شد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 181