دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورای امام حسین(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : یزدی مطلق (فاضل)، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورای امام حسین(ع)

‏ ‏

‏ ‏

نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورای امام حسین(ع)

‏ ‏

‏دکتر محمود یزد ی مطلق (فاضل)‏

‏ ‏

‏      ‏‏اگر بگوییم: یکی از عمده ترین عواملی که چراغ هدایت رسول الله(ص) را پیوسته روشن نگاه داشته است، عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) حسین بن علی بن ابیطالب(ع) است، مبالغه نکرده ایم. چون حسین(ع) تجسم عینی دین رسول الله (ص) است ومطالعۀ نامه ها و خطبه ها، سخنان و حالاتش، شاهد صادقی است بر این مدعا. حسین(ع) در راه حق، ارزشهای دینی را بر مصالح شخصی مقدم دانست و خویشتن را فدای حرمت حرم خدا و رسولش (ص) ساخت و دشوارترین مصایب را به خاطر حفظ ظواهر شریعت تحمل نمود. تمام تلاش خویش را مصروف تبلیغ و بیداری و نصیحت مردم کرد و با قیام خونین خود سند تداوم سنت احیای دین را امضا فرمود و همین امر موجب گردید تا پیروان آن حضرت به متابعت از مولای خود پیوسته در راه حق با باطل به مبارزه برخیزند. بدین منظور پرچمهای عزای حسینی را در هر کوی و برزن و برسردر منازل خویش پیوسته در اهتزاز درآورند و به سوگ حسین(ع) نشستن و بیان این فاجعه مولمه و توصیف واقعۀ حزن انگیز کربلا را به منظور تبیین و تداوم حقایق مکتب تشیع، شعار خویش سازند. ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 184