دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بنیادهای اندیشه های دفاعی امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : پازوکی، ناصر

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بنیادهای اندیشه های دفاعی امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بنیادهای اندیشه های دفاعی امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ناصر پازوکی‏

‏ ‏

‏     قرن بیستم، قرن ظهور مقدس خمینی(س) و تجدید حیات معنویت انسانی و اسلام ناب محمدی(ص) است. ‏

‏     در ظلمانی ترین عصر از حیات فرزندان آدم، بشارت کلام برخاسته از وحی امام خمینی(س)، امیدبخش ترین فروغ رهایی و حریت را به بشریت معاصر داد. اما اندیشۀ رهایی، راهی بس خطیر و صعب در پیش روی دارد. این اندیشه با امواج سهمگین برخاسته از دنیای کفر و شرک، الحاد و سرمایه داری روبروست و باید بطور دایمی آمادۀ دفاع از حریم خویش باشد. ‏

‏     دفاع از مقدس ترین واژه هایی است که در فرهنگ انسانی جای گرفته است. در اسلام نیز این اصل امضا شده است و شرط «فی سبیل الله» را با آن همراه ساخته و به آن غنای فکری، روحی و حقوقی بخشیده است. به گونه ای که فقهای اسلام برای جهاد تدافعی هیچ محدودیتی قایل نشده اند، تنها دو شرط برای آن ذکر کرده اند که قابل توجه و تأمل است. یعنی مدافع مجاز است برای دفاع هر کار «لازم» و «مناسب» را انجام دهد.  ‏

‏     این محدودیتها و شرایط برای آن است که مدافع در مسیر دفع تهاجم به مهاجم و ظالم تبدیل نگردد. زیرا خداوند متجاوزین را دوست ندارد.       ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 210