دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فرهنگ و آداب قیام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شریعتمدار جزائری،

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فرهنگ و آداب قیام

‏ ‏

                   

فرهنگ و آداب قیام

‏ ‏

‏حجةالاسلام شریعتمدار جزائری‏

‏ ‏

‏      ‏‏جهاد، پذیرش خستگی و سختی و بذل مال وجان در جنگ با مشرکان و کافران و همانند آنهاست، که برای اعلای کلمه اسلام و برپاداشتن شعار ایمان انجام می پذیرد. همچنین جنگ با کافرانی که به کشور اسلامی برای استیلا بر سرزمین مسلمانها یا گرفتن اموال آنها هجوم آورده باشند، نیز جهاد است. ‏

‏     دفاع برای حفظ جان ویا مال و ناموس و دفاع اسیر از خودش در برابر مشرکان را نیز جهاد گویند. ‏

‏اقسام جهاد در اسلام:‏

‏     1 -  جهاد ابتدایی برای اعلای کلمه اسلام و برپاداشتن شعار ایمان با دعوت کافران به اسلام ‏

‏     2 -  جهاد دفاعی از کشور اسلامی و اموال مسلمانها در زمانی که کافران تهاجم کرده باشند و خوف استیلای آنها بر کشور اسلامی و اموال مسلمانها باشد. ‏

‏     3 -  جهاد دفاعی از اسلام در زمانی که کافران به کشور اسلامی برای نابود کردن دین هجوم آورده باشند و اصل اسلام در خطر باشد. ‏

‏     برخی از فقیهان قسم دوم و سوم را یکی دانسته و آنها را یک جا بیان کرده اند، لیکن می توان آنها را دو قسم دانست. زیرا از جهت موضوع با هم تفاوت دارند و یکی نیستند هر چند از نظر حکم یکی هستند. ‏

‏     4 -  جهاد دفاعی برای دفاع از نفس محترم و یا مال محترم ‏

‏     5 -  جهاد دفاعی اسیر در میان مشرکان ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 213

‏     6 -  جهاد با تجاوزگران به امام(ع). ‏

‏     در این نوشتار در آغاز ارزش جهاداسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث بیان می شود، آنگاه بینش امام خمینی(س) تبیین می گردد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 214