دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فرهنگ قرآنی جنگ و جهاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جعفری، سید علی رضا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فرهنگ قرآنی جنگ و جهاد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فرهنگ قرآنی جنگ و جهاد

‏ ‏

‏حجة الاسلام سید علی رضا جعفری‏

‏ ‏

‏     معمولاً آدمی در هر عملی نیازمند نوعی بینش است. یکی از این اعمال جنگ و جهاد است. جهاد در اسلام، جنگی است که با عقیده، اخلاق و احکام دینی پیوند خورده است. به این معنی که هدف آن اعتلای «کلمۀ الله» است. بنابراین هرگاه مجاهد فی سبیل الله با این اعتقاد وبینش که: «خداوند جهاد را دوست دارد» در معرکه نبرد وارد گردد، تمامی سختیها و مشکلات برای او طعم دیگری خواهد داشت. ‏

‏     در نگاهی به تاریخچۀ تشریع جهاد می توان دید که اذن اقدام به آن با مقدمه چینی همراه بوده است و در ابتدا لحنی آرام داشته که به تدریج در سالها و غزوات بعدی، شکل جدی تر و محکم تری به خود گرفته است. ‏

‏     در قرآن مجید، جهاد مکرراً از طرفی به عنوان معامله با خدا و از طرفی به عنوان امتحان الهی ذکر شده است. ‏

‏     در بخشی دیگر از آیات قرآن، از الگوهای جهاد و استقامت و روحیۀ سازش ناپذیری مردان الهی که همراه انبیا به نبرد با ظالمان و مستکبران می پرداختند، سخن رفته است و اساساً فلسفۀ جهاد را جلب رضایت الهی و نابودی مظاهر شرک و حمایت از مستضعفین دانسته است. ‏

‏      امدادهای الهی و آماده باش دائمی برای این سنت بزرگ، از دیگر مباحثی که در قرآن بدان اشاره شده است. ‏

‏     از طرف دیگر قرآن در عین حالی که به نکوهش و تهدید تارکین جهاد که به دلایل گوناگون، همچون نبود غیرت و مردانگی، ترس، دلبستگی به دنیا ونفاق از آن ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 215

‏دوری می ورزند، به بیان پاداشهای بی نظیر و باشکوهی که برای مجاهدان فراهم آمده است، می پردازد.  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 216