دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
عوامل انحراف و انحطاط مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خسروپناه، عبدالحسین

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

عوامل انحراف و انحطاط مسلمین

عوامل انحراف و انحطاط مسلمین

‏ ‏

‏حجةالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‏

‏ ‏

‏     این نوشتار بنابراین دارد به کشف علل و عوامل انحراف مسلمین بپردازد. این مهم در دو بخش سامان یافته است. ‏

‏     بخش اول به این علل می پردازد و فهرستی از آن را به دست می دهد. عناوین این علل عبارت است از: ‏

‏     عامل تفرقه و تجزیه گرایی، ضعف ریشه های اعتقادی، ورود فرهنگ بیگانگان، بی اعتنایی به منابع دینی، افراط و تفریط مسلمین، دنیازدگی، شناخت ناصحیح دین، حکومت ها و کارگزاران فاسد، ضعف مراکز دینی و بی توجهی مسلمین به عوامل انحراف و انحطاط. ‏

‏     در بخش دوم، دیدگاههای اندیشمندان اسلامی، یعنی امام خمینی(س)، آیة الله خامنه ای، سیدجمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری و استاد مطهری مورد بررسی قرار گرفته است. ‏

‏     باید توجه نمود که عوامل فوق، اگرچه به استناد تاریخ است ولی به مقطع خاصی از تاریخ اختصاص ندارد و احتمال ظهور آن در سایر جوامع وجود دارد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 225