دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بیعت اسلامی در نگرش امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شفیعی مازندرانی، سید محمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بیعت اسلامی در نگرش امام خمینی(س)

‏               ‏

‏ ‏

بیعت اسلامی در نگرش امام خمینی(س)

‏ ‏

‏حجةالاسلام و المسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی‏

‏ ‏

‏      ‏‏پس از مرگ معاویه، همگامی که خواسته شد از امام حسین(ع) برای یزید بیعت گرفته شود، ایشان فرمودند: «مثلی لا یبایع مثله» و این خودداری از بیعت، با چنین برداشتی، طوفان و انقلابی جاودانه پدید آورد و نظام سلطه را محکوم به فنا ساخت. ‏

‏     بیعت در قاموس سیاسی -  اجتماعی مستحکم ترین شیوۀ ابراز و انشای ارادۀ پیروی و اطاعت است و در مفهوم آن، تعاهد و میثاق میان رهرو و رهبر نهفته است. این پیمان، اصلی عقلانی است که از طرف اسلام نیز امضا شده است و باید حرمت آن از سوی مسلمین، به ویژه رهبران اسلام حفظ شود. از این است که سیدالشهدا(ع) چنین بیانی را ابراز داشته و به شکلی بنیادی حکومت اموی را زیر سؤال می برد. در واقع امام (ع) اولین گام را در اصلاح مفهوم سیاسی و شرایط حاکم بر بیعت برمی دارد. ‏

‏     بیعت مفهومی دو سویه است، از یک سو امام را ملزم می دارد تا در صراط رهبری و سیاست گذاری به صراط مستقیم گام نهد و از سویی دیگر، بر مردم است که تسلیم باشند و اطاعت امر کنند و به بیعت و پیمان خویش پشت ننمایند. بنابراین شرط اساسی انعقاد بیعت، صلاحیت بیعت شونده است و عکس آن -  چنانچه بعضی می پندارند -  یعنی اینکه بیعت موجب پیدایش لیاقت رهبری می شود، از مبنا مردود خواهد بود. ‏

‏     در زمانهای مختلف، تجلی میثاق و تعهد به وفاداری و اطاعت از رهبر جلوه ها و شیوه های گوناگونی به خود گرفته است، مانند: مصافحه، قراردادن دست در ظرف آب و سلام دادن و ... در فرهنگ هر کشوری و جامعه ای این تعهد به گونه ای ابراز می شود که چون مبنای عقلایی دارد مورد امضای اسلام است و برهمین اساس امام خمینی (س) ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 234

‏اصل انتخابات و رفراندم را در انقلاب اسلامی تجویز نمودند و آن را همان بیعت معهود نام نهادند.‏

‏     حادثۀ خونبار عاشورا موجد تحول عظیمی در تاریخ جوامع بشری حول دوباره معنی کردن مفهوم بیعت است و تا قیام قیامت رسالت آن را به دوش دارد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 235