دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
قیام و رهبری در تعالیم عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صلواتی، فضل الله

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

قیام و رهبری در تعالیم عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قیام و رهبری در تعالیم عاشورا

‏ ‏

‏دکتر فضل الله صلواتی‏

‏ ‏

     ‏حسین(ع) هرگز در برابر ستمکاران سرفرود نیاورد و حسینیها هرگز اهل سازش با ارباب زر و زور و تزویر نیستند، با این جهان بینی، رهبری نهضت حسینی را می توان دریافت. ‏

‏     حسین(ع) همواره در تاریخ هست ویزید نیز همینگونه. انسان و جامعه ای که حضور سربلند در جامعه و تاریخ خویش را می طلبد، همواره نیازمند راهبری است، تا با او خط مبارزۀ حق در برابر باطل و عدالت در برابر سلطه و ستم به درستی شناخته و پیموده شود. این رسول بزرگ اسلام است که با حدیث ثقلین، سیاست پاکیزه برمدار توحید و عدالت و قسط را آموخت و این درس و پیام بزرگ انبیای الهی و رسول بزرگ است که با بشریت و تاریخ دارند. ‏

‏     ابعاد قیام و رهبری در نهضت عاشورا یک قیام ارزشی و سازنده برای جهان اسلام، رهبری ارزشی و ارتباطات هر جامعه در فرهنگ بشری، پاسداری جامعۀ اسلامی از انحرافات فرهنگی و سیاسی، افشاگری سلطه و ستم در همه جوامع و رخدادهای بشری و هشدار به بشریت برای بیداری، همواره در برابر دشمنان آدمیت و دیانت است. اصول رهبری اباعبدالله الحسین(ع) در نهضت عاشورا محتوای اصل مقاله را تشکیل می دهد:‏

‏     1 -  ایجاد بینش عدالت خواهانه و سلطه ستیزانه در جامعه اسلامی ‏

‏     2 -  تبیین اهداف اعتقادی و انبیایی حرکت و جنبش خویش ‏

‏     3 -  تبیین وضعیت فساد آلوده و نابهنجار جامعۀ اسلامی در آن عصر ‏

‏     4 -  تبیین وظایف و مسئولیت راهبران عدالت خواه در برابر حاکمیت سلطه و فساد‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 239

‏     5 -  تبیین استواریها و سختیها و مصایب مسیر نهضت ‏

‏     6 -  تربیت همراهان و یاوران سازنده و پایدار ‏

‏     7 -  افشاگری ویژگیهای غیرانسانی و ضددینی صف عدالت ستیزان مقابل ‏

‏     8 -  تقویت روح آزادگی و حریت  در یاوران و همراهان ‏

‏     9 -  شجاعت، صبوری، پایداری و روحیۀ بندگی در رهبری. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 240