دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نهضت امام حسین(ع) الگوی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فروغی ابری، اصغر

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نهضت امام حسین(ع) الگوی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

نهضت امام حسین(ع) الگوی امام خمینی(س)

در انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏دکتر اصغر فروغی ابری‏

‏ ‏

‏     «اسلام یک دین مترقی ودموکراسی به معنای واقعی است و آن رژیمی که ما می خواهیم تأسیس کنیم، یک چنین رژیمی است و با این رژیمهایی که الان هستند، تفاوت دارد. احکام اسلام، احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادیها و استقلال و ترقیات است».(طلیعۀ انقلاب اسلامی -  از سخنان حضرت امام خمینی(س)) ‏

‏     وقایع انقلاب اسلامی ایران و شخصیت رهبر کبیر آن ابعاد گوناگونی دارد و چنان جالب و جذاب است که هر محققی را بر آن می دارد که به مطالعۀ جزئیات آن بپردازد و احیاناً با سایر انقلابهای جهان مقایسه نماید و نقاط تشابه و اختلاف آن را بیابد و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ‏

‏     بدون شک جهان در ربع آخر قرن بیستم، تحت تأثیر حوادث انقلاب اسلامی ایران و اندیشه های رهبر کبیر آن قرار گرفت و بی تردید انقلاب اسلامی ایران در حوادث قرن بیستم و یکم نیز نقش عمده ای را ایفا خواهد کرد. اهمیت انقلاب اسلامی اذهان را متوجۀ این امر می نماید که رهبر کبیر انقلاب برای طراحی و اجرای چنین تحولی از یک ایدولوژی الهی بهره گرفته است واز حرکات، سخنان و موضعگیریهای آن حضرت این حقیقت به خوبی روشن می گردد که همواره از نهضت انبیا و ائمۀ طاهرین بویژه امام حسین(ع) به عنوان الگو و برنامۀ عملی خود، در انقلاب اسلامی یاد می کند و با بررسی در زندگی او می توان به این حقیقت رسید. بنابراین ما در این مقالۀ مختصر شمه ای از تأثیرات امام خمینی(س) از نهضت امام حسین(ع) را به اختصار شرح می دهیم. ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 248

‏     این مقاله شامل سه بخش به شرح زیر است: ‏

‏     الف -  نقش ایمان در مبارزات الهی از دیدگاه امام خمینی(س) ‏

‏     ب -  نهضت امام حسین(ع) الگوی امام خمینی(س) درانقلاب اسلامی ایران ‏

‏     ج -  سیری در مراحل نهضتهای الهی با تکیه بر سخنان امام حسین(ع) و امام خمینی (س). ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 249