دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
قیام، جهاد، دفاع و نقش رهبر دینی در کتاب و سنت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فقیهی، عبدالرحمن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

قیام، جهاد، دفاع و نقش رهبر دینی در کتاب و سنت

‏ ‏

‏ ‏

قیام، جهاد، دفاع و نقش رهبر دینی در کتاب و سنت

‏ ‏

‏حجةالاسلام و المسلمین عبدالرحمن فقیهی‏

‏ ‏

‏     ‏‏مقاله، تحقیقی نسبتاً مفصل دربارۀ قیام، جهاد، دفاع و نقش رهبر دینی درکتاب و سنت است. این تحقیق ازآغاز به ذکرمستندات قرآنی و روایی و فقهی واژگان قیام، جهاد و دفاع پرداخته است وآرای فقهی امام خمینی(س) را دربارۀ احکام دفاع و جهاد، مرور می کند. در این باب اقسام جهادو انواع برداشتهای تفسیری ازواژگان جهاد در برخی آیات، مورد ارزیابی قرار می گیرند. از بحث استدلال فقهی، تفسیری دربارۀ مستندات این واژگان به مدد همان روش فقهی -  تفسیری، مقاله به موضوع عظمت رهبران دینی و نقش آنان از نظر قرآن و سنت می پردازد. از آیات به تفسیر«و فدیناه بذبح عظیم» پرداخته شده واین تحقیق برآنست که آیۀ مزبور راجع به عظمت قیام امام حسین(ع) نظر داردو از روایات، از جمله، قول امام رضا(ع) که فرمود، «الجهاد واجب مع امام عادل» ... می پردازد، مروری فشرده بر اصول پیشرفت اسلام(داشتن رهبر آگاه، داشتن کتاب قانون و عاملین متعهد اجرا) مقدماتیست تا مقاله در پایان دو نمونۀ رهبر دینی، یکی امام حسین(ع) ودیگری امام راحل(س) را به عنوان نمونه های اسلامی رهبری قیام و حرکت سیاسی را اندکی تحلیل کند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 250