دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
موضع امام خمینی(س) در هدایت وضعیتهای بحرانی جامعۀ عصر انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : لطیفی پاکده، لطف علی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

موضع امام خمینی(س) در هدایت وضعیتهای بحرانی جامعۀ عصر انقلاب

موضع امام خمینی(س) در هدایت  وضعیتهای بحرانی

جامعۀ عصر انقلاب

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین لطف علی لطیفی پاکده‏

‏ ‏

‏     سیاستمدار ورزیده، سیاستمداری است که بتواند جامعه را در مواقع بحرانی به خوبی هدایت کند. هدایت یک جامعه، در شرایطی که همۀ بخشهای درونی و بیرونی آن نظام،‏‏ ‏‏به خوبی و هماهنگ عمل می کنند، کار چندان سختی نیست.هنر برجستۀ امام خمینی(س) این بود که جامعۀ اسلامی ایران را در شرایطی رهبری نمود که کشتی انقلاب اسلامی در دریایی از توطئه های دشمنان داخلی و خارجی که هریک بسان امواج سهمگین و توفانهای وحشتناک، آن را تهدید به غرق شدن می کرد، قرار داشت. ‏

‏    تبیین علمی این هنر، بسیار ارزشمند است ودر مدیریت بحرانهای مختلفی که هر آن ممکن است در جامعه پدید آید، می تواند بسی سودمند باشد. از سوی دیگر، کسانی که با نحوۀ تدریس دروس سیاسی و مدیریت در دانشگاههای ما آشنایی دارند، می دانند که ارایۀ دیدگاههای اسلام که همراه با نمونه های عملی و عینی باشد تا چه اندازه سازنده و ضروری است. شناخت علمی موضع امام خمینی(س) به عنوان یک رهبر اسلامی موفق در هدایت وضعیتهای بحرانی جامعۀ عصر انقلاب، در این زمینه نیز می تواند بسیار سودمند باشد چنین شناختی حتی در زندگی شخصی و شغلی ما نیز می تواند حایز اهمیت باشد، چرا که به ما در هدایت موفق بحرانهایی که در زندگی شخصی، خانوادگی و یا شغلی پدید می آید، کمک می کند. بر این اساس، می توان مطمئن بود که آشنایی با موضع امام خمینی(س) در هدایت وضعیتهای بحرانی جامعۀ عصر انقلاب، از ارزش فراوانی برخوردار است.   ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 253

‏     این مقاله، پنج بخش دارد. در بخش اول، چارچوب تصوری(مدل تحلیلی) نگارنده بر مبنای تعقل و مطالعات اولیه بیان می شود. در سه بخش بعدی، چارچوب تصوری مورد نظر با واقعیتهای عینی محک می خورد و در بخش پنجم، نتایج حاصله که ممکن است به یک نظریه بیانجامد، بیان می شود. در سه بخش میانی; بحرانهای «نظام ستمشاهی» ،«حاکمیت لیبرالها» و«جنگ تحمیلی» مورد بحث قرار می گیرند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 254