دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فرهنگ عاشورا در بیانات عصر عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : منصوری، جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا در بیانات عصر عاشورا

‏ ‏

فرهنگ عاشورا در بیانات عصر عاشورا

‏ ‏

‏جواد منصوری‏

‏ ‏

‏      بیانات حضرت امام خمینی(س) رهبر کبیرانقلاب اسلامی وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درعصرعاشورای سال 1383 هجری قمری برابربا 13 خرداد 1342 هجری شمسی درشرایطی که شباهت با شرایط عاشورای سال 61 هجری داشت، منشأ تحولات و آثار بزرگی شد. ‏

‏      بیانات امام با الهام از فرهنگ عاشورا و فلسفۀ قیام امام حسین بن علی(ع) و در جهت تداوم مبارزه و مقابله با حکومت فاسد و ضد مردمی شاه و افشای ماهیت و سیاستهای ضد اسلامی آن بود. هشدار و اعلام خطر سلطۀ اسرائیل وآثار آن، آنچنان دستگاه حاکمه و سران استکباری بویژه آمریکا واسرائیل را نگران ووحشت زده کرد که دستگیری معظم له و به راه انداختن کشتار وسرکوب مردم را به دنبال داشت. ‏

‏      قیام مردمی 15 خرداد 42 که به دنبال دستگیری حضرت امام صورت گرفت، اگر چه به ظاهر به نتایج خود نرسید، ولی با گسترش فرهنگ عاشورایی، سرانجام پس از 15 سال منجر به سقوط رژیم سلطنتی و قطع وابستگی کشور وتشکیل نظام جمهوری اسلامی شد. ‏

‏      واقعیت این است که محتوای سخنان امام درآن روز نه تنها دفاع از اسلام و روحانیت بود، بلکه خط مشی مبارزه و شعارهای محوری انقلاب اسلامی را برای مردم روشن و مشخص نمود. حمایت ازمردم ومنافع آنان، با توجه به ایمان مردم به صداقت معظم له آنچنان بود که موجب تقویت روحیه وایجاد اعتماد بنفس درآنان درمقابله با رژیم خودکامه و حامیانش گردید. بطوریکه سیاستهای تبلیغاتی وسرکوب وخفقان ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 267

‏نتوانست مانع پذیرش رهبری امام(س) وتحمل سختیها و ایثارگریها درراه تحقق اهداف قیام عاشورایی آنان گردد.     ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 268