دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
پایداری در برابر ظلم در نظام اسلامی و مبانی حقوق بشری آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مهرپور، حسین

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

پایداری در برابر ظلم در نظام اسلامی و مبانی حقوق بشری آن

‏ ‏

پایداری در برابر ظلم در نظام اسلامی و مبانی حقوق بشری آن

‏ ‏

‏دکترحسین مهرپور‏

‏ ‏

‏      ایستادگی در برابر ستم و ستمگروکوشش برای محو آن از ویژگیهای بارز فرهنگ و تعلیمات نظام اسلامی است، این ویژگی درفرهنگ عاشورا وحماسۀ قیام امام حسین(ع) به نحو بسیار روشنی، متجلی است وفلسفۀ اصلی قیام عاشورا را تشکیل می دهد. فرهنگ ستم ستیزی عاشورا وپایداری عاشوراییان، روحیۀ مقاومت و تکلیف قیام علیه ظلم و تجاوز به حقوق انسان را بخصوص در جوامع اسلامی گسترش داد، چنانکه در طول تاریخ، قیامها و انقلابهایی با الهام از آن حماسه و آن فرهنگ رخ داد که برخی از آنها توانست تأثیرات مهمی در جامعۀ بشری برجای گذارد. ‏

‏      انقلاب اسلامی ایران نیز به نحو چشمگیری، متأثر و ملهم ازقیام حسینی وفرهنگ عاشورایی است وامام خمینی(س) معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با اتکا بر این فرهنگ پربار والهام و استفادۀ به موقع از آن توانست روحیۀ قیام و پایداری علیه نظام ظلم و سلطه را در مردم برانگیزدوبا جملۀ حماسی معروف خود: «خون بر شمشیر پیروز است» یا «محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است» به زیباترین بیان، فرهنگ عاشورایی پایداری دربرابرستم را اعلام و با تثبیت آن فرهنگ در باور مردم، نظام حکومتی ظالمانه را فرو ریزد و نظام عدل اسلامی را بنیان نهد. ‏

‏      به مناسبت موضوع، در این مختصر، اشاره ای به مبنای اسلامی حق و تکلیف مقاومت دربرابر ظلم ونظام حاکم ظالمانه و مقابله با آن بویژه در جریان قیام عاشورا و نهضت حسینی وبا اتکا بر آن انقلاب اسلامی، خواهیم داشت ونظری هم به مبنای حقوقی این حق، به عنوان یکی از قواعدوحقوق بشری و مشروعیت حقوقی آن می افکنیم. ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 269