دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مبارزۀ شهادت طلبانه یا فرهنگ عاشورای حسینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آذری قمی، احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مبارزۀ شهادت طلبانه یا فرهنگ عاشورای حسینی

مبارزۀ شهادت طلبانه یا فرهنگ عاشورای حسینی

‏ ‏

‏آیةالله احمد آذری قمی‏

‏ ‏

        ‏قرهنگ عاشورا را تمام انبیا، اولیا و علمای ادیان‏ ‏در مبارزات حق طلبانۀ خود به معرض اجرا گذاشته اند و در این را خونهای پاک و مقدسی به زمین ریخته شده است. ‏

‏      فرهنگ عاشورا، فرهنگی حاکم بر همۀ نهضتهای الهی است. انقلاب اسلامی ما نیز قطعاً یکی از نمونه های حکومت اسلامی است که تحت تأثیر قطعی واقعۀ عاشورای حسینی(ع) به وجود آمده است. ‏

‏      آنچه از حماسۀ کربلا استفاده می شود، این است که امام حسین(ع) قصد براندازی خلافت اموی را داشته وخلافت اسلامی را حق خود می دانسته است. ‏

‏      قیام امام(ع) دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که رهبری قیام، مهمترین آن است. در این فرهنگ، کمیت و نصابی شرط نیست، ترورو غافلگیری ممنوع بوده و حفظ ارزشهای اسلامی و انسانی در آن درخشندگی خاص خود را دارد. ‏

‏      در فرهنگ عاشورا، از سویی شهادت طلبی ممدوح بوده و از طرفی برصبر و استقامت فوق العاده تأکید می شود.در این فرهنگ هرچه جنایت دشمن بیشتر می گردد، عاشوراییان استقامتشان بیشتر و به هدف خود نزدیکتر می شوند. پس از رخداد هولناک عاشورا، رهبری آن، زمینۀ اشاعه و انتشار درست آن و پیام رسانی اهداف قیام را فراهم می نماید. یکی از این زمینه ها، برگزاری مجالس عزا وسوگواری است که نقش بسزایی در زنده نگاه داشتن روح عاشورا و ایجاد وحدت کلمه در میان مسلمانان دارد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 280