دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نقش شهادت امام حسین(ع) در تربیت امت بر اساس ارزشهای انقلابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حاتم الساعدی، نوری

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نقش شهادت امام حسین(ع) در تربیت امت بر اساس ارزشهای انقلابی

‏ ‏

نقش شهادت امام حسین(ع) در تربیت امت

بر اساس ارزشهای انقلابی

‏ ‏

‏شیخ نوری حاتم الساعدی‏

‏ ‏

‏      نهضت امام حسین(ع) از مهمترین رویدادهای تاریخی به شمار می رود که در شکل گیری انقلابهایی که بعد از حادثۀ کربلا در تاریخ روی داده وهمچنین در تکوین خط کلی مکتب اهل بیت(ع) در بعد سیاسی سهیم بوده است. این پیوند اساسی میان قیام امام حسین(ع) وتاریخ انقلابی مکتب اهل بیت(ع) فراخوان توجه به بازتابهای انقلاب حسینی در جامعۀ اسلامی است. این آثار ضمن مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است:‏

‏1 -  تأثیرات انقلاب امام حسین(ع) در بعد وجدانی: ‏

‏      هر انقلابی دارای عملکرد و تأثیری در حیات جامعه می باشد و میزان این تأثیر و ابعاد قلمرو آن به ماهیت انقلاب و اهداف آن و گسترۀ ارتباط آن با  امت و نوع  رهبری آن بستگی دارد. از آنجا که قیام امام حسین(ع) نابودی حکومت اموی را که کانون طغیان در جامعه اسلامی بود، هدف خود قرار داده بود، تأثیری مستقیم و زنده و پایدار در حال و آیندۀ جامعه برجای گذاشت و آثار این نهضت در ضمیر مسلمانان حضور یافت. جامعه اسلامی در زمان امام حسین(ع) دچاردوگانگی وعدم هماهنگی میان حالت درونی و فکری و اعتقادی با موضع عملی بود. شهادت امام حسین(ع) موجب درمان این وضعیت بیمارگونه و بازگرداندن توازن به جامعه اسلامی و به وحدت رساندن موضعگیری عملی با مواضع فکری، اعتقادی و وجدانی امت اسلامی گردید. ‏

‏2 -  تأثیرات قیام حسینی در بنای سیاسی امت: ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 295

‏      در همان حال که انقلاب امام حسین(ع) در محکم نمودن پایه های وجدان سلیم در مسلمانان سهیم بود، همچنان در انگیزش تفکر انقلابی و سیاسی درست در امت نقش داشت و در این میان به سه فکر اساسی می توان اشاره داشت: ‏

‏      1 -  برخورد و رویایی انقلابی با نظام جور ‏

‏      2 -  اولویت و شایستگی اهل بیت برای امامت ‏

‏      3 -  بازتابهای شهادت امام حسین(ع) در سرعت بخشیدن به عملیات نظامی. ‏

‏      قیام امام حسین(ع) پرده های نیرنگ و فریب حاکمان اموی و وجوب اطاعت از معاویه و یزید و امثال ایشان را برای افراد جامعه به کنار زد. مخالفت امام حسین(ع) با یزید برای کسانی که حقیقت یزید را نمی شناختند، نشانه ای برای شناخت یزید شد;  همچنان که شهادت امام(ع) و اهل و اصحابش به آن صورت فجیع و وحشیانه پرده از فرومایگی دستگاه اموی و استعداد آنان برای ارتکاب زشت ترین اعمال برای حفظ حکومت خود برداشت و به این جهت شهادت امام حسین(ع) تحولی را در میان امت برانگیخت و نیکان آنان را برای خونخواهی و انتقام از جنایتکاران اموی بسیج نمود و سرانجام موجب سرنگونی حکومت اموی گردید. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 296