دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
شهید و شهادت در فرهنگ دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فقیه ایمانی، سید حسن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

شهید و شهادت در فرهنگ دینی

شهید و شهادت در فرهنگ دینی

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین سید حسن فقیه ایمانی‏

‏ ‏

‏      مقالۀ نگارنده تحقیق موجز و محتوایی در موضوع شهید و شهادت در فرهنگ دینی است. شهید در لغت و در اصطلاح تعریف شده است ودر پاسخ به اینکه چرا به کشته شدگان در راه خدا شهید لقب داده اند، آیات چندی مستند پاسخ قرار گرفته اند. آنگاه روایاتی چند از اولیا و ائمه الهی دربارۀ شهادت ومنزلت آن فهرست شده اند و عشق به شهادت از زبان امام علی(ع) بیان شده است. بعد از آن نوبت به ذکر مستندات روایی چندی در بیان اینکه شهادت و شهید سلوک و معیار ارزش هستند، می رسد و سپس با زبان قرآن از مقام شهید و ارجمندیهای شهیدان تجلیل گردیده است. ویژگیهای شهید آخرین فراز این مقال موجز است که با زبان تحلیل و روایات، فهرست شده اند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 314