دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
نقش امام خمینی(س) در احیای فرهنگ شهادت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فیض، بتول السادات

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

نقش امام خمینی(س) در احیای فرهنگ شهادت

‏ ‏

نقش امام خمینی(س) در احیای فرهنگ شهادت

‏ ‏

‏بتول السادات فیض‏

‏ ‏

‏      در این مبحث ابتدا نقش امام در احیای فرهنگ شهادت در دو محور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ‏

‏1 -  نقش سخنان امام خمینی(س) و شهدا در ایجاد تحول درونی و فردی ‏

‏      در این قسمت در مورد تأثیرات سخنان امام و شهدای ایران بر روی فرد که سازندۀ ملتها و جهان است بحث می کنیم، زیرا هنگامیکه فرد آگاه نباشد، چگونه می توان از جامعه، آگاهی انتظار داشت، تا زمانی که فرد اصلاح نشود، جامعه، ملت و جهان اصلاح نخواهد شد و غفلت فرد، برابر غفلت جهان و بیداری وی ابتدای بیداری دنیا خواهد بود. در این بحث پس از بررسی علل انحرافات مردم، به این نتیجه می رسیم که آنچه باعث غفلتها و روزمرگیها می شود، غفلت از خویشتن و پی نبردن به ارزش وجودی انسان است و تمامی پیامبران و ائمه، هدفی جز این نداشتند که انسان بودن انسانها را به یادشان بیاورند . امام خمینی(س) نیز سعی داشتند در ایران و جهان، این عمل را انجام دهند و در این کار تا آنجا موفق بودند که فهمیده ها و چمرانها تربیت کردند. همان فهمیده ای که امام(س) او را رهبر خود معرفی می کند. اکنون بچه های بوسنی صد تومانی ما را که تصویر حسین فهمیده دارد، به سرو سینه و چشمهای خود می مالند و به ما می گویند: «برای ما مثل حسین فهمیده پیشانی بند درست کنید، ما می خواهیم شبیه او بشویم.» و با اقتدا به شهیدان ما، شکنجه ها و مشقتها را تحمل می کنند و این اسوه های حسین فهمیده و نسل سربند بستۀ جنگ ماست که در جبهه های «بیهاج»، «ژپا»، «گوراژده»، و «ماگلای» می جنگد و همین الگوبرداری باعث شده است که دستور قتل عام ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 315

‏صغیر و کبیر ملت بوسنی را به صربها بدهند و مگر می توان سرمشق دیگری جز انقلاب ما و رهبر ما و سخنانش را هادی جنگهای حق علیه باطل درجنوب لبنان و بنت جبیر دانست; دلیل اینکه امروز در تمامی جهان، جوانان و رزمجویان عالم چه آنانکه در دیانت و سیاست به حسین(ع) اقتدا کرده اند، چه آنانکه تنها در سیاست مقدایشان حسین(ع) است، بر علیه باطلها به پا خاسته اند، این است که امام خمینی(س) به تقلید از حسین(ع) سرمنزل راهشان را برای ایشان تفسیر کرده است ودلیل برتری قیام ما نسبت به قیامهای دیگر، نظیر گاندی، همین الگوبرداری دو بعدی سیاسی -  معنوی از قیام عاشورای حسین(ع) است. ‏

‏2 -  تأثیر سخنان امام خمینی(س) و شهادت در ایجاد تحول بیرونی و جهانی ‏

‏      حال که تأثیرات سخنان امام(س) و شهدا را بر فرد بررسی کردیم، نوبت آن است که تأثیرات این دو عامل را درسطح جهان و ملل مختلف بحث کنیم و با دیدی عمیق تر به جهان و وقایع آن بنگریم . در این مبحث با ذکر تاریخ مخالفت کفار با اسلام و دلایل این مخالفت -  که تا زمان حال نیز ادامه دارد -  به تفصیل بحث شده است. علل دشمنی و عناد دنیای کفر امروز با اسلام، به این دلیل است که اسلام حق دخالت در امور سایر ملل و عدم برابری و وجود تبعیض نژادی و تبعیض حقوقی، نظیر حق  وتو را به دلیل قدرت یک کشور، مذموم می شمارد و از آن نهی می کند. دلیل دیگر مخالفت آنان با اسلام  این است که قدرت ایمان، ترس از مرگ و دشمنی را از جوانان مسلمان می رباید و به همین دلیل، استعمار در هر کشوری وارد می شود  به ترویج بی بند وباری در میان مردم آن کشور بخصوص نسل جوان می پردازد تا غیرت اسلامی را از آنان برباید و بندگی خدا را از آنان سلب و اسیر شیطانشان کند. دلیل مخالفت آنان با ایران این است که تمامی اسلام طلبان تشنۀ آزادی از کشور ایران الگوبرداری می کنند، چرا که امام خمینی(س) در پیام قطعنامۀ خود فرمودند:«مسلمانان تمامی کشورهای جهان ! از آنجا که شما در سلطۀ بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید، باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید و از جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهۀ کفر را بشکنند، استفاده نمایید. به فکر ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 316

‏نگه داشتن وضع موجود نباشید، بلکه در فکر اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید، که عزت و حیات در سایۀ مبارزه است!»‏

‏      این سخنان است که جهان را دگرگون می کند و جوانان شهادت طلب را از گوشه و کنار می خروشاند. ‏

‏      اکنون وظیفۀ ما در مقابل این خونها، بنا به گفتۀ امام خمینی(س)، تحصیل علم و دانش و رهانیدن دنیای اسلام از تنگنای فقری و علمی، حفاظت ازاسلام و حفظ فرهنگ و آرمانهای شهیدان است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 317