دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
شهید و وظیفۀ جامعه در برابر شهیدان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : میرمجیدی، سیده زهرا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

شهید و وظیفۀ جامعه در برابر شهیدان

‏ ‏

شهید و وظیفۀ جامعه در برابر شهیدان

‏ ‏

‏سیده زهرا میر مجیدی‏

‏ ‏

‏      شهید گلی است از گلهای بهشت، که در کویر آرزوها و آرمانها روییده است. ‏

‏      شهید عاشق خداست و خداوند عاشق شهید، شهید شفیع است و از همۀ آدمیان بالاتر. در هنگام سخاوت، یکی مالش را می دهد، یکی کارش را،  دیگری مقامش را، اما آنکه جانش را بخشید، سخی ترین مردم است. ‏

‏      شهید داستانی فرامنطقی دارد، منطقی آمیخته با عشق و اصلاح، از این است که حتی خاک قتلگاه شهید ارزش می یابد و سجده گاه نماز می گردد. ‏

‏      شهید جاودانه است و عامل اصلی حماسه های جاوید. عاملی که می تواند خطرناکترین و وحشتناکترین سلاحهای عصر ما را در هم بشکند. ‏

‏      الگوی شهید، فرماندۀ انقلاب خون، سیدالشهدا(ع) است. زیرا انگیزۀ امام(ع) نه جاه طلبی بود و نه خودخواهی، بلکه او مردم خواه بود و به اصلاح آنان می اندیشید، چنانچه امام خمینی(س) نیز اینگونه بود. ‏

‏      پس از شهید، خون او و حماسۀ او باید نسل اندر نسل  جریان یابد، به جامعه حیات بخشد و صبر و استقامت را به آنها ارزانی دارد و جامعه ای نمونه، مستقل و رشد یافته به وجود آورد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 323