فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

ردیف-- تاریخ-- عنوان-- عنوان کتاب-- جلد-- صفحه

‏ (1)- 30/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 97‏

‏(2)- 9/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 239‏

‏(3)- 19/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای ایلات زراسوند و پادگانهای فارس-- صحیفه امام-- 7-- 225‏

‏(4)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 317- 318‏

‏(5)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 333‏

‏(6)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان-- صحیفه امام-- 11-- 276‏

‏(7)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 12-- 379‏

‏(8)- 27/ 10/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه- صحیفه امام- 18- 297‏

‏(9)- 8/ 1/ 66- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 20- 242‏

‏(10)- 9/ 12/ 66- سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب اللَّه لبنان- صحیفه امام- 20- 485‏

‏(11)- 10/ 8/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 242‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 707

‏ (12)- 19/ 5/ 60- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا-- صحیفه امام-- 15-- 91- 92‏

‏(13)- 7/ 6/ 61- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 16- 454‏

‏(14)- 9/ 9/ 64- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 19- 434‏

‏(15)- 12/ 8/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام- صحیفه امام- 13- 302‏

‏(16)- 12/ 8/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام- صحیفه امام- 13- 304‏

‏(17)- 29/ 8/ 65- سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و مسئولان قضایی ارتش-- صحیفه امام-- 20-- 161‏

‏(18)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فرماندهان- صحیفه امام- 9- 117‏

‏(19)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فرماندهان- صحیفه امام- 9- 119‏

‏(20)- 1/ 5/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی- صحیفه امام- 9- 218‏

‏(21)- 20/ 6/ 59- سخنرانی در جمع هیأت دولت- صحیفه امام- 13- 197‏

‏(22)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 379- 380‏

‏(23)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 380‏

‏(24)- 31/ 5/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 121‏

‏(25)- 30/ 10/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جمعه اصفهان و چهار محال بختیاری-- صحیفه امام-- 15-- 510‏

‏(26)- 24/ 1/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جمعه آذربایجان- صحیفه امام- 16- 185‏

‏(27)- 27/ 10/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه- صحیفه امام- 18- 295- 296‏

‏(28)- 22/ 11/ 64- سخنرانی در جمع مسئولان کشور و میهمانان خارجی دهه فجر-- صحیفه امام-- 19-- 480‏

‏(29)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانش آموزان مدارس تهران- صحیفه امام- 10- 430‏

‏(30)- 17/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز- صحیفه امام- 11- 12- 13‏

‏(31)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران- صحیفه امام- 11- 259‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 708

‏ (32)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان- صحیفه امام- 7- 390‏

‏(33)- 8/ 7/ 58- سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان- صحیفه امام- 10- 185‏

‏(34)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 380‏

‏(35)--- کشف اسرار-- 330‏

‏(36)- 11/ 9/ 41- سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 114‏

‏(37)- 19/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا»- صحیفه امام- 5- 407‏

‏(38)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 294‏

‏(39)- 14/ 4/ 58- سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان- صحیفه امام- 8- 451- 452‏

‏(40)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان بابل- صحیفه امام- 9- 172‏

‏(41)- 23/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 537‏

‏(42)- 26/ 8/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 357- 358‏

‏(43)- 22/ 10/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 519‏

‏(44)- 2/ 6/ 65- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 20- 117‏

‏(45)--- ولایت فقیه-- 124- 125‏

‏(46)- 25/ 10/ 59- سخنرانی در جمع بازاریان تهران- صحیفه امام- 13- 527‏

‏(47)- 10/ 11/ 61- سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 270‏

‏(48)- 10/ 11/ 61- سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 271‏

‏(49)- 13/ 7/ 62- سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 171‏

‏(50)- 11/ 9/ 41- سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 114‏

‏(51)- 10/ 8/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 243‏

‏(52)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی- صحیفه امام- 11- 454‏

‏(53)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 294‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 709

‏ (54)- 19/ 5/ 60- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا-- صحیفه امام-- 15-- 92‏

‏(55)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 286- 288‏

‏(56)- 10/ 8/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 242‏

‏(57)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان بابل- صحیفه امام- 9- 172‏

‏(58)- 25/ 3/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 457‏

‏(59)- 2/ 6/ 65- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 20- 117‏

‏(60)- 4/ 12/ 67- حکم به آقای خامنه ای- صحیفه امام- 21- 296‏

‏(61)- 8/ 7/ 58- سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان- صحیفه امام- 10- 183‏

‏(62)- 8/ 7/ 58- سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان- صحیفه امام- 10- 186‏

‏(63)- 25/ 1/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 16- 193‏

‏(64)- 25/ 1/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 16- 193‏

‏(65)- 19/ 1/ 63- سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلام قم و مسجد جامع نارمک-- صحیفه امام-- 18-- 402‏

‏(66)- 11/ 12/ 64- سخنرانی در جمع بانوان جامعةالزهرا- صحیفه امام- 20- 7‏

‏(67)- 8/ 12/ 56- پیام به اهالی آذربایجان- صحیفه امام- 3- 354‏

‏(68)- 12/ 10/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی- صحیفه امام- 11- 535‏

‏(69)- 11/ 10/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز، بسیج مشهد و تنکابن-- صحیفه امام-- 13-- 468- 469‏

‏(70)--- ولایت فقیه-- 13‏

‏(71)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 4- 429‏

‏(72)- 23/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان- صحیفه امام- 9- 81‏

‏(73)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 12‏

‏(74)- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 180‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 710

‏ (75)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 335‏

‏(76)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 335- 336‏

‏(77)- 4/ 11/ 61- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا- صحیفه امام- 17- 245- 246‏

‏(78)- 1/ 1/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی- صحیفه امام- 17- 376‏

‏(79)- 14/ 3/ 62- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد-- صحیفه امام-- 17-- 469‏

‏(80)- 20/ 9/ 62- بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان- صحیفه امام- 18- 242- 243‏

‏(81)- 12/ 10/ 62- سخنرانی در جمع گروهی از بازاریان تهران- صحیفه امام- 18- 276‏

‏(82)- 27/ 10/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه- صحیفه امام- 18- 295‏

‏(83)- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 335‏

‏(84)--- ولایت فقیه-- 13‏

‏(85)--- ولایت فقیه-- 15‏

‏(86)- 15/ 11/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 47‏

‏(87)- 13/ 7/ 62- سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 171‏

‏(88)- 13/ 7/ 62- سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 178‏

‏(89)- 4/ 8/ 62- سخنرانی در جمع ائمه جمعه مراکز استانها- صحیفه امام- 18- 196‏

‏(90)- 3/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 274- 275‏

‏(91)- 5/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 7- 133‏

‏(92)- 6/ 8/ 58- سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی قم- صحیفه امام- 10- 375- 376‏

‏(93)- 14/ 10/ 58- سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران- صحیفه امام- 12- 25‏

‏(94)- 15/ 11/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 47‏

‏(95)- 9/ 2/ 63- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 18- 411‏

‏(96)- 13/ 7/ 62- سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 170- 171‏

‏(97)- 13/ 7/ 62- سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 171- 173‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 711

‏ (98)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 459‏

‏(99)- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 183‏

‏(100)- 4/ 8/ 60- سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ...- صحیفه امام- 15- 328‏

‏(101)- 25/ 8/ 60- سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ...- صحیفه امام- 15- 366‏

‏(102)- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 335‏

‏(103)- 25/ 2/ 63- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 431‏

‏(104)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 420‏

‏(105)- 4/ 8/ 43- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 1- 423‏

‏(106)- 12/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 288- 289‏

‏(107)- 30/ 8/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 62‏

‏(108)- 1/ 1/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 16- 135‏

‏(109)- 26/ 8/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 358‏

‏(110)- 27/ 9/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 13- 420‏

‏(111)- 26/ 9/ 62- سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی- صحیفه امام- 18- 247- 248‏

‏(112)- 9/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی- صحیفه امام- 8- 24‏

‏(113)- 14/ 7/ 58- سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه شریف- صحیفه امام- 10- 230‏

‏(114)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 10- 433- 434‏

‏(115)- 17/ 12/ 60- سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما- صحیفه امام- 16- 84‏

‏(116)--- کشف اسرار-- 233‏

‏(117)--- کشف اسرار-- 243‏

‏(118)--- ولایت فقیه-- 138‏

‏(119)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی بهداری و بهزیستی-- صحیفه امام-- 9-- 135‏

‏(120)- 10/ 11/ 59- سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی- صحیفه امام- 14- 34‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 712

‏ (121)- 24/ 11/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری- صحیفه امام- 14- 91‏

‏(122)--- کشف اسرار-- 224‏

‏(123)- 10/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 318‏

‏(124)- 20/ 4/ 59- سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات- صحیفه امام- 13- 16‏

‏(125)- 18/ 6/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- صحیفه امام-- 15-- 207- 208‏

‏(126)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 298- 299‏

‏(127)- 19/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون «بی. بی. سی»- صحیفه امام- 5- 404‏

‏(128)- 7/ 12/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 238‏

‏(129)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 452‏

‏(130)- 11/ 6/ 59- سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری- صحیفه امام- 13- 176‏

‏(131)- 19/ 11/ 60- سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای قوای مقننه و مجریه-- صحیفه امام-- 16-- 21‏

‏(132)- 22/ 2/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان و هیأت مدیره هلال احمر اراک-- صحیفه امام-- 7-- 249‏

‏(133)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی- صحیفه امام- 7- 508‏

‏(134)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 452- 453‏

‏(135)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 328‏

‏(136)- 21/ 1/ 61- سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم- صحیفه امام- 16- 177‏

‏(137)- 29/ 3/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی-- صحیفه امام-- 16-- 340‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 713

‏ (138)- 18/ 11/ 62- سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی-- صحیفه امام-- 18-- 320‏

‏(139)--- کشف اسرار-- 185‏

‏(140)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 508- 509‏

‏(141)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 10- 11‏

‏(142)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 28‏

‏(143)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 29‏

‏(144)- 16/ 11/ 57- سخنرانی در جمع خبرنگاران- صحیفه امام- 6- 57‏

‏(145)- 30/ 11/ 57- سخنرانی در جمع معلمان- صحیفه امام- 6- 198‏

‏(146)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع علما- صحیفه امام- 8- 220‏

‏(147)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فرمانداران- صحیفه امام- 9- 124‏

‏(148)- 1/ 8/ 58- سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران- صحیفه امام- 10- 322‏

‏(149)- 8/ 8/ 58- سخنرانی در جمع اعضای کمیته امداد- صحیفه امام- 10- 400‏

‏(150)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 380‏

‏(151)- 18/ 6/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- صحیفه امام-- 15-- 211‏

‏(152)- 18/ 11/ 62- سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی-- صحیفه امام-- 18-- 319- 320‏

‏(153)- 29/ 6/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاهها-- صحیفه امام-- 10-- 68‏

‏(154)- 18/ 9/ 58- سخنرانی در جمع شورای 5 نفره صدا و سیما- صحیفه امام- 11- 198- 199‏

‏(155)- 23/ 11/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 151‏

‏(156)- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 180- 181‏

‏(157)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 335‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 714

‏ (158)- 21/ 5/ 59- سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 13- 95‏

‏(159)- 10/ 4/ 60- سخنرانی در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 13‏

‏(160)- 1/ 1/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 16- 134‏

‏(161)- 13/ 10/ 62- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی-- صحیفه امام-- 18-- 282‏

‏(162)- 27/ 10/ 62- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه- صحیفه امام- 18- 295‏

‏(163)- 18/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 196‏

‏(164)- 17/ 12/ 57- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 6- 357‏

‏(165)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت امور اقتصاد و دارایی-- صحیفه امام-- 8-- 235‏

‏(166)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا- صحیفه امام- 9- 188‏

‏(167)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانش آموزان مدارس تهران- صحیفه امام- 10- 430- 431‏

‏(168)- 19/ 8/ 58- سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر- صحیفه امام- 11- 31- 32‏

‏(169)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان-- صحیفه امام-- 11-- 278- 279‏

‏(170)--- کشف اسرار-- 239‏

‏(171)--- کشف اسرار-- 242‏

‏(172)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 381‏

‏(173)- 16/ 10/ 59- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 13- 496‏

‏(174)- 7/ 6/ 62- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 18- 79- 80‏

‏(175)- 19/ 1/ 58- سخنرانی در جمع عشایر «چهارلنگ» بختیاری- صحیفه امام- 6- 512‏

‏(176)- 29/ 2/ 58- سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی- صحیفه امام- 7- 353- 354‏

‏(177)- 29/ 2/ 58- سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی- صحیفه امام- 7- 354‏

‏(178)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع عشایر لرستان- صحیفه امام- 7- 328‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 715

‏ (179)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی کاشان- صحیفه امام- 7- 509‏

‏(180)- 13/ 4/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از عشایر بویراحمد- صحیفه امام- 8- 443‏

‏(181)- 11/ 6/ 59- سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری- صحیفه امام- 13- 176‏

‏(182)- 22/ 10/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 518- 519‏

‏(183)- 21/ 1/ 61- سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم- صحیفه امام- 16- 180‏

‏(184)- 22/ 2/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان و هیأت مدیره هلال احمر اراک-- صحیفه امام-- 7-- 249‏

‏(185)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی کاشان- صحیفه امام- 7- 508‏

‏(186)- 20/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اعضای شورای آمار ایران- صحیفه امام- 8- 78‏

‏(187)- 28/ 6/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش- صحیفه امام- 10- 35‏

‏(188)- 4/ 7/ 58- سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران- صحیفه امام- 10- 120‏

‏(189)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 453‏

‏(190)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 328- 329‏

‏(191)- 22/ 11/ 63- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 19- 152‏

‏(192)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 292- 293‏

‏(193)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 319‏

‏(194)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 319- 320‏

‏(195)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 322- 323‏

‏(196)- 26/ 4/ 63- نامه به آقای سید احمد خمینی- صحیفه امام- 18- 510‏

‏(197)--- کشف اسرار-- 9- 10‏

‏(198)--- کشف اسرار-- 189- 190‏

‏(199)--- کشف اسرار-- 201‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 716

‏ (200)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 515‏

‏(201)- 18/ 11/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 89‏

‏(202)- 7/ 12/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 238- 239‏

‏(203)- 29/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب- صحیفه امام- 7- 43- 44‏

‏(204)- 29/ 2/ 58- سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی- صحیفه امام- 7- 353- 354‏

‏(205)- 1/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد- صحیفه امام- 7- 75- 76‏

‏(206)- 19/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای ایلات زراسوند و پادگانهای فارس-- صحیفه امام-- 7-- 228- 229‏

‏(207)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اهالی تبریز و پرسنل شهربانی- صحیفه امام- 7- 449- 450‏

‏(208)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 295- 296‏

‏(209)- 6/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم-- صحیفه امام-- 8-- 313‏

‏(210)- 14/ 4/ 58- سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان- صحیفه امام- 8- 452‏

‏(211)- 23/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان- صحیفه امام- 9- 79‏

‏(212)- 28/ 4/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون کاشان، رفسنجان و پاکستان-- صحیفه امام-- 9-- 149‏

‏(213)- 12/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر-- صحیفه امام-- 9-- 393- 394‏

‏(214)- 12/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر-- صحیفه امام-- 9-- 395- 396‏

‏(215)- 12/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر-- صحیفه امام-- 9-- 401‏

‏(216)- 23/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 538‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 717

‏ (217)- 30/ 7/ 58- سخنرانی در جمع مردم و عشایر- صحیفه امام- 10- 314- 315‏

‏(218)- 14/ 10/ 58- سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران- صحیفه امام- 12- 24‏

‏(219)- 20/ 4/ 59- سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات- صحیفه امام- 13- 16‏

‏(220)- 11/ 6/ 59- سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری- صحیفه امام- 13- 176- 177‏

‏(221)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 322- 323‏

‏(222)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 328‏

‏(223)- 22/ 6/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 9- 509‏

‏(224)- 18/ 6/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- صحیفه امام-- 15-- 212‏

‏(225)- 18/ 6/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- صحیفه امام-- 15-- 208- 209‏

‏(226)- 29/ 7/ 60- بیانات خطاب به شورای مرکزی سپاه پاسداران- صحیفه امام- 15- 320‏

‏(227)- 21/ 1/ 61- سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم- صحیفه امام- 16- 177- 178‏

‏(228)- 24/ 1/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جمعه آذربایجان- صحیفه امام- 16- 187‏

‏(229)- 18/ 11/ 62- سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی-- صحیفه امام-- 18-- 319‏

‏(230)- 22/ 11/ 63- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 19- 152‏

‏(231)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 413‏

‏(232)- 29/ 2/ 58- سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی- صحیفه امام- 7- 354‏

‏(233)- 12/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر-- صحیفه امام-- 9-- 394‏

‏(234)- 22/ 6/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 9- 505- 506‏

‏(235)- 11/ 6/ 59- سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری- صحیفه امام- 13- 177‏

‏(236)--- کشف اسرار-- 195‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 718

‏ (237)--- کشف اسرار-- 213‏

‏(238)--- کشف اسرار-- 213‏

‏(239)--- کشف اسرار-- 224‏

‏(240)--- کشف اسرار-- 223- 224‏

‏(241)- 11/ 9/ 41- سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 117‏

‏(242)- 11/ 9/ 41- سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 118‏

‏(243)- 17/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 369- 370‏

‏(244)- 8/ 1/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان قم- صحیفه امام- 6- 422‏

‏(245)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مشهد- صحیفه امام- 7- 331‏

‏(246)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مشهد- صحیفه امام- 7- 333‏

‏(247)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مشهد- صحیفه امام- 7- 331- 332‏

‏(248)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر خوزستان و ترکمن صحرا-- صحیفه امام-- 8-- 130- 131‏

‏(249)- 10/ 4/ 58- سخنرانی در جمع بانوان اهواز- صحیفه امام- 8- 354‏

‏(250)- 14/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران- صحیفه امام- 10- 489- 490‏

‏(251)- 19/ 6/ 59- سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک-- صحیفه امام-- 13-- 191‏

‏(252)- 22/ 12/ 61- سخنرانی در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران-- صحیفه امام-- 17-- 359- 360‏

‏(253)- 4/ 7/ 58- سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران- صحیفه امام- 10- 119‏

‏(254)- 18/ 5/ 59- سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس- صحیفه امام- 13- 88‏

‏(255)--- کشف اسرار-- 65‏

‏(256)--- کشف اسرار-- 239- 240‏

‏(257)--- کشف اسرار-- 283‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 719

‏ (258)--- کشف اسرار-- 283- 284‏

‏(259)--- کشف اسرار-- 332‏

‏(260)- 19/ 6/ 59- سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک-- صحیفه امام-- 13-- 192‏

‏(261)- 28/ 9/ 61- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج- صحیفه امام- 17- 150‏

‏(262)--- کشف اسرار-- 333‏

‏(263)--- کشف اسرار-- 332‏

‏(264)- 15/ 2/ 23- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 23‏

‏(265)--- تفسیرسوره حمد-- 152‏

‏(266)--- تفسیرسوره حمد-- 192‏

‏(267)- 21/ 4/ 59- سخنرانی در جمع بانوان شمیران- صحیفه امام- 13- 32- 33‏

‏(268)- 16/ 6/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 188‏

‏(269)- 4/ 12/ 67- حکم به آقای خامنه ای- صحیفه امام- 21- 296‏

‏(270)--- کشف اسرار-- 234‏

‏(271)- 18/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 196‏

‏(272)- 10/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 316‏

‏(273)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 515‏

‏(274)- 7/ 12/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 239‏

‏(275)- 29/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب- صحیفه امام- 7- 45‏

‏(276)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع کارگران کوره پزخانه های تهران و حومه-- صحیفه امام-- 7-- 305‏

‏(277)- 31/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 415‏

‏(278)- 5/ 3/ 58- پیام به علی اکبر هاشمی رفسنجانی- صحیفه امام- 7- 495‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 720

‏ (279)- 16/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز-- صحیفه امام-- 8-- 67‏

‏(280)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا- صحیفه امام- 9- 202‏

‏(281)- 27/ 5/ 58- سخنرانی در جمع معلمان کشور- صحیفه امام- 9- 294‏

‏(282)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 100- 101‏

‏(283)- 2/ 8/ 58- سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری قائم شهر-- صحیفه امام-- 10-- 336‏

‏(284)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران- صحیفه امام- 12- 388- 389‏

‏(285)- 27/ 9/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 13- 417- 418‏

‏(286)- 14/ 10/ 59- سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران- صحیفه امام- 13- 484- 485‏

‏(287)- 1/ 1/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 16- 134‏

‏(288)- 7/ 6/ 61- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 16- 451- 453‏

‏(289)- 15/ 8/ 62- سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و خانواده شهدا- صحیفه امام- 18- 207‏

‏(290)- 12/ 10/ 62- سخنرانی در جمع گروهی از بازاریان تهران- صحیفه امام- 18- 276‏

‏(291)- 14/ 12/ 62- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 18- 383‏

‏(292)- 28/ 6/ 63- پیام به آقای عباس واعظ طبرسی- صحیفه امام- 19- 73- 74‏

‏(293)- 8/ 5/ 64- سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه-- صحیفه امام-- 19-- 330‏

‏(294)- 7/ 9/ 64- حکم به بانک مرکزی و تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسها-- صحیفه امام-- 19-- 431‏

‏(295)- 2/ 6/ 65- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 20- 117- 118‏

‏(296)- 29/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب- صحیفه امام- 7- 45‏

‏(297)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 294- 295‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 721

‏ (298)- 14/ 4/ 58- سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان- صحیفه امام- 8- 458‏

‏(299)- 12/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر-- صحیفه امام-- 9-- 399- 400‏

‏(300)- 11/ 10/ 58- سخنرانی در جمع بانوان آذربایجان- صحیفه امام- 11- 525- 526‏

‏(301)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 329‏

‏(302)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران- صحیفه امام- 12- 389‏

‏(303)- 4/ 8/ 60- سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ...- صحیفه امام- 15- 329- 330‏

‏(304)- 23/ 8/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 355- 356‏

‏(305)--- کشف اسرار-- 213‏

‏(306)--- کشف اسرار-- 250‏

‏(307)--- کشف اسرار-- 283‏

‏(308)- 1/ 1/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 16- 136- 137‏

‏(309)--- کشف اسرار-- 239‏

‏(310)- 22/ 2/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان و هیأت مدیره هلال احمر اراک-- صحیفه امام-- 7-- 249‏

‏(311)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان بابل- صحیفه امام- 9- 173‏

‏(312)- 19/ 8/ 58- سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر- صحیفه امام- 11- 32‏

‏(313)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع مصدومان و معلولان انقلاب- صحیفه امام- 11- 287‏

‏(314)--- کشف اسرار-- 333‏

‏(315)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان-- صحیفه امام-- 7-- 391‏

‏(316)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان بابل- صحیفه امام- 9- 172- 173‏

‏(317)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 454- 455‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 722

‏ (318)- 25/ 8/ 60- سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ...- صحیفه امام- 15- 366‏

‏(319)- 5/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 125‏

‏(320)- 27/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس- صحیفه امام- 9- 138- 139‏

‏(321)- 15/ 3/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری- صحیفه امام- 12- 401‏

‏(322)- 28/ 9/ 61- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج- صحیفه امام- 17- 144- 145‏

‏(323)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز- صحیفه امام- 8- 126‏

‏(324)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی کاشان- صحیفه امام- 7- 509‏

‏(325)- 10/ 4/ 58- سخنرانی در جمع هیأت محاسبات وزارت دارایی- صحیفه امام- 8- 348‏

‏(326)- 12/ 4/ 58- سخنرانی در جمع هیأت بحرینی و روحانیون کردستان-- صحیفه امام-- 8-- 372‏

‏(327)- 6/ 7/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکا- صحیفه امام- 10- 151‏

‏(328)- 10/ 8/ 58- سخنرانی در جمع سفیران ممالک اسلامی- صحیفه امام- 10- 416‏

‏(329)- 28/ 5/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم باختران- صحیفه امام- 13- 141‏

‏(330)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 381‏

‏(331)- 19/ 5/ 60- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا-- صحیفه امام-- 15-- 94‏

‏(332)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 12-- 374‏

‏(333)- 8/ 3/ 61- سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج اقتصادی- صحیفه امام- 16- 270‏

‏(334)- 11/ 9/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان همدان و ...- صحیفه امام- 17- 126- 127‏

‏(335)- 10/ 11/ 61- سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 276‏

‏(336)- 14/ 3/ 62- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولان بنیاد 15 خرداد-- صحیفه امام-- 17-- 478‏

‏(337)- 26/ 9/ 62- سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی- صحیفه امام- 18- 250- 251‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 723

‏ (338)- 14/ 9/ 57- مصاحبه با مجله فردای افریقا- صحیفه امام- 5- 173‏

‏(339)- 16/ 12/ 57- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم- صحیفه امام- 6- 340- 341‏

‏(340)- 22/ 2/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان و هیأت مدیره هلال احمر اراک-- صحیفه امام-- 7-- 250- 251‏

‏(341)- 14/ 10/ 58- سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران- صحیفه امام- 12- 15‏

‏(342)- 15/ 10/ 58- مصاحبه با مجله «تایم»- صحیفه امام- 12- 34‏

‏(343)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 12-- 375‏

‏(344)- 14/ 8/ 59- سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی- صحیفه امام- 13- 318‏

‏(345)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 381- 382‏

‏(346)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 458- 459‏

‏(347)- 28/ 4/ 59- سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران-- صحیفه امام-- 13-- 39‏

‏(348)- 3/ 10/ 59- سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 430- 431‏

‏(349)- 25/ 3/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 456- 457‏

‏(350)- 25/ 3/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 464- 465‏

‏(351)- 26/ 9/ 62- سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی- صحیفه امام- 18- 248- 249‏

‏(352)- 2/ 6/ 65- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 20- 117- 118‏

‏(353)- 4/ 2/ 57- مصاحبه با لوسین ژرژ- صحیفه امام- 3- 375‏

‏(354)- 16/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 371- 372‏

‏(355)- 2/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «السفیر»- صحیفه امام- 5- 79‏

‏(356)- 14/ 9/ 57- مصاحبه با مجله فردای افریقا- صحیفه امام- 5- 173- 174‏

‏(357)- 14/ 2/ 58- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 7- 182- 183‏

‏(358)- 21/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزیر امور خارجه و سفرا- صحیفه امام- 8- 100- 101‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 724

‏ (359)- 3/ 4/ 58- سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه اصفهان- صحیفه امام- 8- 268‏

‏(360)- 27/ 8/ 58- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا- صحیفه امام- 11- 82‏

‏(361)- 29/ 8/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم-- صحیفه امام-- 11-- 89‏

‏(362)- 14/ 11/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 46‏

‏(363)- 25/ 5/ 59- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور- صحیفه امام- 13- 110- 111‏

‏(364)- 20/ 6/ 59- سخنرانی در جمع هیأت دولت- صحیفه امام- 13- 195- 196‏

‏(365)- 24/ 11/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری- صحیفه امام- 14- 91‏

‏(366)- 7/ 6/ 61- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 16- 442‏

‏(367)- 9/ 1/ 58- سخنرانی در جمع قوای نظامی- صحیفه امام- 6- 443‏

‏(368)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت امور اقتصاد و دارایی-- صحیفه امام-- 8-- 236- 237‏

‏(369)- 12/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی منطقه 12 تهران-- صحیفه امام-- 8-- 380- 381‏

‏(370)- 13/ 4/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی-- صحیفه امام-- 8-- 429‏

‏(371)- 29/ 8/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم-- صحیفه امام-- 11-- 94‏

‏(372)- 6/ 8/ 59- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس-- صحیفه امام-- 13-- 295‏

‏(373)- 25/ 10/ 59- سخنرانی در جمع بازاریان تهران- صحیفه امام- 13- 525‏

‏(374)- 23/ 8/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 354‏

‏(375)- 25/ 8/ 60- سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ...- صحیفه امام- 15- 372‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 725

‏ (376)- 6/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون سیستان و بلوچستان- صحیفه امام- 6- 225‏

‏(377)- 7/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون غرب تهران- صحیفه امام- 6- 249- 250‏

‏(378)- 7/ 2/ 58- سخنرانی در جمع هیأتی از دوبی- صحیفه امام- 7- 154‏

‏(379)- 20/ 4/ 49- نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه- صحیفه امام- 2- 277- 279‏

‏(380)- 23/ 9/ 57- مصاحبه با نشریه «اونیتا»- صحیفه امام- 5- 230‏

‏(381)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 248‏

‏(382)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 16‏

‏(383)- 19/ 11/ 57- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان و معلمان-- صحیفه امام-- 6-- 103‏

‏(384)- 30/ 1/ 58- سخنرانی در جمع عشایر- صحیفه امام- 7- 59‏

‏(385)- 13/ 1/ 58- سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان-- صحیفه امام-- 6-- 466‏

‏(386)- 27/ 1/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران تهران- صحیفه امام- 7- 29‏

‏(387)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع هیأت بازرگانان ایرانی- صحیفه امام- 7- 310‏

‏(388)- 31/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 404‏

‏(389)- 13/ 4/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی-- صحیفه امام-- 8-- 424- 425‏

‏(390)- 19/ 4/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان پالایشگاه نفت تبریز- صحیفه امام- 9- 36- 37‏

‏(391)- 23/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان- صحیفه امام- 9- 82‏

‏(392)- 14/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران- صحیفه امام- 10- 491‏

‏(393)- 16/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان-- صحیفه امام-- 10-- 520- 521‏

‏(394)- 17/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز- صحیفه امام- 11- 9‏

‏(395)- 19/ 8/ 58- سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر- صحیفه امام- 11- 31‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 726

‏ (396)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 455‏

‏(397)- 12/ 8/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام-- صحیفه امام-- 13-- 301‏

‏(398)- 26/ 8/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 359- 360‏

‏(399)- 21/ 1/ 62- سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب-- صحیفه امام-- 17-- 406‏

‏(400)- 21/ 12/ 53- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 3- 71- 72‏

‏(401)- 21/ 12/ 53- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 3- 75‏

‏(402)- 26/ 7/ 57- پیام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 4- 43- 44‏

‏(403)- 9/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 241‏

‏(404)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 268‏

‏(405)- 18/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 197‏

‏(406)- 6/ 10/ 57- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 5- 284‏

‏(407)- 17/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 370‏

‏(408)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 505‏

‏(409)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 505- 506‏

‏(410)- 10/ 12/ 57- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 269‏

‏(411)- 4/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران-- صحیفه امام-- 7-- 109‏

‏(412)- 7/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج- صحیفه امام- 7- 147‏

‏(413)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی- صحیفه امام- 7- 307‏

‏(414)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران- صحیفه امام- 11- 253‏

‏(415)- 4/ 10/ 58- سخنرانی در جمع کشیشهای مسیحی- صحیفه امام- 11- 408‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 727

‏ (416)- 19/ 11/ 58- پیام به خانواده های شهدا- صحیفه امام- 12- 144‏

‏(417)- 10/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 149‏

‏(418)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با کرککروفت- صحیفه امام- 5- 297‏

‏(419)- 27/ 8/ 58- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا- صحیفه امام- 11- 75‏

‏(420)- 1/ 9/ 58- سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان- صحیفه امام- 11- 104‏

‏(421)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران- صحیفه امام- 11- 253‏

‏(422)- 4/ 10/ 58- سخنرانی در جمع کشیشهای مسیحی- صحیفه امام- 11- 407- 408‏

‏(423)- 4/ 12/ 58- پیام به ملت و دولت- صحیفه امام- 12- 161‏

‏(424)- 11/ 3/ 59- پیام به اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا- صحیفه امام- 12- 369- 370‏

‏(425)- 9/ 12/ 66- سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب اللَّه لبنان- صحیفه امام- 20- 485‏

‏(426)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با کرککروفت- صحیفه امام- 5- 295‏

‏(427)- 24/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 462‏

‏(428)- 11/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم امارات- صحیفه امام- 6- 290‏

‏(429)- 22/ 11/ 59- سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی-- صحیفه امام-- 14-- 82- 83‏

‏(430)- 6/ 2/ 58- بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه- صحیفه امام- 7- 140‏

‏(431)- 27/ 8/ 58- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا- صحیفه امام- 11- 74‏

‏(432)- 20/ 10/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان-- صحیفه امام-- 12-- 108‏

‏(433)- 6/ 5/ 66- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام-- صحیفه امام-- 20-- 323‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 728

‏ (434)- 12/ 1/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»-- صحیفه امام-- 6-- 458‏

‏(435)- 4/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران-- صحیفه امام-- 7-- 110- 112‏

‏(436)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی- صحیفه امام- 7- 306‏

‏(437)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 89‏

‏(438)- 2/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 139- 140‏

‏(439)- 10/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 316‏

‏(440)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 29‏

‏(441)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان- صحیفه امام- 7- 296‏

‏(442)- 16/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان-- صحیفه امام-- 10-- 524- 525‏

‏(443)- 25/ 5/ 59- سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور- صحیفه امام- 13- 110‏

‏(444)- 21/ 1/ 61- سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم- صحیفه امام- 16- 179‏

‏(445)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 419‏

‏(446)- 28/ 2/ 50- نامه به آقای صادق طباطبایی- صحیفه امام- 2- 346‏

‏(447)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 304- 305‏

‏(448)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 270- 271‏

‏(449)- 24/ 9/ 57- مصاحبه با خبرگزاری «وفا»- صحیفه امام- 5- 237- 238‏

‏(450)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 14- 15‏

‏(451)- 11/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم امارات-- صحیفه امام-- 6-- 290- 291‏

‏(452)- 26/ 6/ 58- سخنرانی در جمع بانوان لنگرود- صحیفه امام- 10- 19‏

‏(453)- 15/ 10/ 58- سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی گیلان- صحیفه امام- 12- 47‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 729

‏ (454)- 26/ 11/ 59- سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت- صحیفه امام- 14- 113- 114‏

‏(455)- 21/ 11/ 61- سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»- صحیفه امام- 17- 313‏

‏(456)- 26/ 2/ 62- سخنرانی در جمع فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه-- صحیفه امام-- 17-- 439‏

‏(457)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 413- 414‏

‏(458)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 418‏

‏(459)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 434‏

‏(460)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 77‏

‏(461)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 24‏

‏(462)- 17/ 11/ 57- سخنرانی در جمع صادرکنندگان خشکبار- صحیفه امام- 6- 77‏

‏(463)- 16/ 12/ 57- سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم- صحیفه امام- 6- 345‏

‏(464)- 24/ 2/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و ...- صحیفه امام- 7- 284- 285‏

‏(465)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران- صحیفه امام- 8- 121‏

‏(466)- 3/ 8/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه هوایی آذربایجان شرقی-- صحیفه امام-- 10-- 343‏

‏(467)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانش آموزان مدارس تهران- صحیفه امام- 10- 424- 425‏

‏(468)- 12/ 8/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام-- صحیفه امام-- 13-- 314‏

‏(469)- 26/ 7/ 61- سخنرانی در جمع اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی-- صحیفه امام-- 17-- 62‏

‏(470)- بهمن 1349- پیام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 2- 325- 326‏

‏(471)- 1/ 4/ 50- سخنرانی در جمع علمای نجف- صحیفه امام- 2- 364- 367‏

‏(472)- 1/ 4/ 50- سخنرانی در جمع علمای نجف- صحیفه امام- 2- 367- 368‏

‏(473)- 1/ 4/ 50- سخنرانی در جمع علمای نجف- صحیفه امام- 2- 362- 363‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 730

‏ (474)- 1/ 4/ 50- سخنرانی در جمع علمای نجف- صحیفه امام- 2- 369‏

‏(475)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 271- 272‏

‏(476)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 512‏

‏(477)- 8/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 545‏

‏(478)- 27/ 11/ 57- سخنرانی در جمع استادان دانشگاه- صحیفه امام- 6- 161‏

‏(479)- 21/ 4/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان کمیته امور صنفی- صحیفه امام- 9- 61‏

‏(480)- 28/ 6/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش- صحیفه امام- 10- 38‏

‏(481)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران- صحیفه امام- 11- 247- 248‏

‏(482)- 4/ 4/ 59- سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش-- صحیفه امام-- 12-- 460‏

‏(483)- 28/ 9/ 61- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج- صحیفه امام- 17- 154‏

‏(484)- 12/ 2/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 216‏

‏(485)- 12/ 2/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 212- 213‏

‏(486)- 12/ 2/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 216‏

‏(487)- اردیبهشت- 1342- نامه به علمای یزد- صحیفه امام- 1- 186- 187‏

‏(488)- 28/ 2/ 42- پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 1- 230‏

‏(489)- 13/ 3/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 247‏

‏(490)- 18/ 1/ 43- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 261- 262‏

‏(491)- 21/ 1/ 43- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب- صحیفه امام- 1- 267‏

‏(492)- 18/ 6/ 43- سخنرانی در جمع مردم قم- صحیفه امام- 1- 388- 389‏

‏(493)- 26/ 1/ 46- نامه سرگشاده به امیرعباس هویدا- صحیفه امام- 2- 126- 127‏

‏(494)- مرداد 1356- پیام به عموم مردم- صحیفه امام- 3- 204‏

‏(495)- 17/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز- صحیفه امام- 9- 18‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 731

‏ (496)- 26/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده های شهدا- صحیفه امام- 10- 2- 3‏

‏(497)- 8/ 9/ 58- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا- صحیفه امام- 11- 143‏

‏(498)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 455‏

‏(499)- 8/ 7/ 59- سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور- صحیفه امام- 13- 249‏

‏(500)- 15/ 3/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 16- 292‏

‏(501)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 396‏

‏(502)- 3/ 11/ 41- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 141‏

‏(503)- 14/ 11/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 40‏

‏(504)- 3/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاهها-- صحیفه امام-- 7-- 469- 470‏

‏(505)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 291‏

‏(506)- 5/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- صحیفه امام-- 8-- 297‏

‏(507)- 6/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم-- صحیفه امام-- 8-- 311‏

‏(508)- 12/ 4/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد- صحیفه امام- 8- 395‏

‏(509)- 30/ 7/ 58- سخنرانی در جمع مردم و عشایر- صحیفه امام- 10- 307‏

‏(510)- 14/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران- صحیفه امام- 10- 494- 495‏

‏(511)- 1/ 1/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 208- 209‏

‏(512)- 4/ 4/ 59- سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش-- صحیفه امام-- 12-- 467‏

‏(513)- 26/ 8/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 13- 362‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 732

‏ (514)- 22/ 10/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان گیلان- صحیفه امام- 15- 486‏

‏(515)- 17/ 6/ 61- بیانات در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی-- صحیفه امام-- 16-- 491‏

‏(516)- 3/ 12/ 67- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- صحیفه امام-- 21-- 280‏

‏(517)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 406‏

‏(518)- 25/ 8/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری-- صحیفه امام-- 13-- 349‏

‏(519)- 18/ 6/ 60- سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- صحیفه امام-- 15-- 209‏

‏(520)--- ولایت فقیه-- 148‏

‏(521)- 21/ 8/ 50- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 2- 396- 398‏

‏(522)- 30/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 110‏

‏(523)- 4/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 162- 163‏

‏(524)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 503- 504‏

‏(525)--- ولایت فقیه-- 121‏

‏(526)- 22/ 1/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از مردم بندر لنگه- صحیفه امام- 6- 528‏

‏(527)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی بهداری و بهزیستی-- صحیفه امام-- 9-- 135‏

‏(528)- 28/ 6/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش- صحیفه امام- 10- 36‏

‏(529)- 20/ 7/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان-- صحیفه امام-- 10-- 268‏

‏(530)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 455- 456‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 733

‏ (531)- 19/ 5/ 60- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا-- صحیفه امام-- 15-- 98‏

‏(532)- 28/ 9/ 61- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج- صحیفه امام- 17- 155‏

‏(533)- 12/ 10/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 17- 211‏

‏(534)- 25/ 5/ 62- سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد-- صحیفه امام-- 18-- 57‏

‏(535)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 416‏

‏(536)- 19/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس- صحیفه امام- 3- 507‏

‏(537)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 85‏

‏(538)- 21/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 521‏

‏(539)- 20/ 11/ 57- سخنرانی در جمع نمایندگان شورای هماهنگی اعتصابات-- صحیفه امام-- 6-- 115‏

‏(540)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل مخابرات- صحیفه امام- 7- 445- 446‏

‏(541)- بهمن 1349- پیام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 2- 325‏

‏(542)- 20/ 6/ 51- پیام به ملت، علما و روحانیون ایران- صحیفه امام- 2- 450- 451‏

‏(543)- 23/ 12/ 51- پیام به علما و امت مسلمان ایران- صحیفه امام- 2- 483- 484‏

‏(544)- 21/ 12/ 53- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 3- 71- 72‏

‏(545)- 21/ 12/ 53- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 3- 73- 74‏

‏(546)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 76‏

‏(547)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 300‏

‏(548)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با مجله المستقبل- صحیفه امام- 4- 334‏

‏(549)- 22/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 485‏

‏(550)- 24/ 9/ 57- مصاحبه با خبرگزاری «وفا»- صحیفه امام- 5- 238- 239‏

‏(551)- 21/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 521‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 734

‏ (552)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 301‏

‏(553)- 2/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «السفیر»- صحیفه امام- 5- 79‏

‏(554)- 4/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 115‏

‏(555)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا- صحیفه امام- 9- 186‏

‏(556)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران- صحیفه امام- 8- 143- 144‏

‏(557)- 21/ 2/ 60- سخنرانی در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی-- صحیفه امام-- 14-- 343- 344‏

‏(558)- 18/ 11/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان و قضات دادگاههای انقلاب-- صحیفه امام-- 17-- 287‏

‏(559)- 26/ 9/ 62- سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی- صحیفه امام- 18- 255- 256‏

‏(560)- مرداد 1356- پیام به عموم مردم- صحیفه امام- 3- 203- 204‏

‏(561)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون هلند- صحیفه امام- 4- 415‏

‏(562)- 25/ 8/ 57- مصاحبه با خبرگزاری رویتر- صحیفه امام- 4- 524‏

‏(563)- 28/ 6/ 57- نامه تشکر به یاسر عرفات و پشتیبانی از فلسطین- صحیفه امام- 3- 477‏

‏(564)- 17/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی قم- صحیفه امام- 9- 22- 23‏

‏(565)- 24/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور- صحیفه امام- 9- 97- 98‏

‏(566)- 4/ 8/ 43- پیام به روحانیون و ملت ایران- صحیفه امام- 1- 413- 414‏

‏(567)- 10/ 3/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 410- 411‏

‏(568)- 14/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 329‏

‏(569)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم- صحیفه امام- 4- 506‏

‏(570)- 4/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 115- 116‏

‏(571)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 14‏

‏(572)- 20/ 11/ 57- سخنرانی در جمع نمایندگان شورای هماهنگی اعتصابات-- صحیفه امام-- 6-- 114‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 735

‏ (573)- 30/ 11/ 57- سخنرانی در جمع معلمان- صحیفه امام- 6- 198‏

‏(574)- 1/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کرد- صحیفه امام- 7- 77- 78‏

‏(575)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 12-- 378- 379‏

‏(576)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 389‏

‏(577)- 13/ 9/ 61- سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی-- صحیفه امام-- 17-- 129‏

‏(578)- آذر 1341- نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم- صحیفه امام- 1- 109- 110‏

‏(579)- 21/ 1/ 43- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب- صحیفه امام- 1- 267‏

‏(580)--- ولایت فقیه-- 46- 47‏

‏(581)- 10/ 8/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 250- 251‏

‏(582)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 305‏

‏(583)- 23/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس- صحیفه امام- 4- 23‏

‏(584)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 274- 275‏

‏(585)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مشهد- صحیفه امام- 7- 330- 331‏

‏(586)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 10- 438‏

‏(587)- 27/ 11/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 132‏

‏(588)--- ولایت فقیه-- 115- 116‏

‏(589)--- ولایت فقیه-- 119‏

‏(590)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 84‏

‏(591)- 2/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 140‏

‏(592)- 11/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 160- 161‏

‏(593)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 245‏

‏(594)- 17/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 370‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 736

‏ (595)- 24/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 456‏

‏(596)- 17/ 11/ 57- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی- صحیفه امام- 6- 74- 75‏

‏(597)- 15/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 333‏

‏(598)- 19/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای ایلات زراسوند و پادگانهای فارس-- صحیفه امام-- 7-- 226‏

‏(599)- 12/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر-- صحیفه امام-- 9-- 402‏

‏(600)--- ولایت فقیه-- 121‏

‏(601)- بهمن 1349- پیام به زائران بیت اللَّه الحرام- صحیفه امام- 2- 324‏

‏(602)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 82- 83‏

‏(603)- 23/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس- صحیفه امام- 4- 26- 27‏

‏(604)- 2/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 137- 139‏

‏(605)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 301‏

‏(606)- 28/ 7/ 59- سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 13- 279- 280‏

‏(607)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 300‏

‏(608)- 8/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 546‏

‏(609)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان-- صحیفه امام-- 7-- 390‏

‏(610)- 4/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر- صحیفه امام- 7- 488- 489‏

‏(611)- 6/ 8/ 57- سخنرانی در جمع نمایندگان دانش آموزان و جهاد سازندگی-- صحیفه امام-- 10-- 381‏

‏(612)- 14/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران- صحیفه امام- 10- 489‏

‏(613)- 5/ 9/ 58- مصاحبه با خبرنگار ژاپنی- صحیفه امام- 11- 126- 127‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 737

‏ (614)- 24/ 3/ 59- سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی شهرستانها-- صحیفه امام-- 12-- 435- 436‏

‏(615)- 12/ 8/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام- صحیفه امام- 13- 311‏

‏(616)- 6/ 8/ 63- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه- صحیفه امام- 19- 94‏

‏(617)- 11/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 160‏

‏(618)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی- صحیفه امام- 7- 309‏

‏(619)- 27/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس- صحیفه امام- 9- 139- 140‏

‏(620)- 26/ 9/ 58- مصاحبه با خبرنگاران خارجی- صحیفه امام- 11- 300- 301‏

‏(621)- 4/ 12/ 58- پیام به ملت و دولت- صحیفه امام- 12- 161‏

‏(622)- 15/ 3/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری- صحیفه امام- 12- 401- 402‏

‏(623)- 1/ 10/ 62- سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام- صحیفه امام- 18- 269‏

‏(624)- 12/ 2/ 42- پیام به مسلمانان ایران و جهان- صحیفه امام- 1- 198‏

‏(625)- 13/ 3/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 243- 244‏

‏(626)- 13/ 3/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 247- 248‏

‏(627)- 13/ 3/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 246- 247‏

‏(628)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 291- 305‏

‏(629)- 18/ 6/ 43- سخنرانی در جمع مردم قم- صحیفه امام- 1- 386- 387‏

‏(630)- 20/ 6/ 51- پیام به ملت، علما و روحانیون ایران- صحیفه امام- 2- 450- 451‏

‏(631)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 345- 346‏

‏(632)- 10/ 3/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 410- 411‏

‏(633)- 24/ 9/ 57- مصاحبه با خبرگزاری «وفا»- صحیفه امام- 5- 236- 237‏

‏(634)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 249- 250‏

‏(635)- 12/ 2/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 209- 210‏

‏(636)- 17/ 7/ 41- تلگراف به محمدرضا پهلوی- صحیفه امام- 1- 78‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 738

‏ (637)- 28/ 7/ 41- تلگراف به اسداللَّه عَلَم- صحیفه امام- 1- 80- 81‏

‏(638)- 15/ 8/ 41- تلگراف به اسداللَّه عَلَم- صحیفه امام- 1- 90‏

‏(639)- 15/ 8/ 41- تلگراف به محمدرضا پهلوی- صحیفه امام- 1- 88‏

‏(640)- 11/ 9/ 41- سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 120‏

‏(641)- 11/ 9/ 41- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 112‏

‏(642)- آذر 1341- نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم- صحیفه امام- 1- 108- 111‏

‏(643)- 12/ 2/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 214- 215‏

‏(644)- 2/ 11/ 41- پیام به جمعی از متدینین تهران- صحیفه امام- 1- 135- 137‏

‏(645)- 22/ 12/ 41- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 153- 154‏

‏(646)- اسفند 1341- اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع- صحیفه امام- 1- 145- 150‏

‏(647)- 7/ 12/ 41- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب قم- صحیفه امام- 1- 152‏

‏(648)- 13/ 1/ 42- پیام به علمای تهران- صحیفه امام- 1- 178‏

‏(649)- 21/ 1/ 43- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب- صحیفه امام- 1- 268- 269‏

‏(650)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 305‏

‏(651)- 17/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز- صحیفه امام- 11- 15‏

‏(652)- 7/ 12/ 41- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب قم- صحیفه امام- 1- 151- 152‏

‏(653)- 13/ 3/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 244‏

‏(654)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 335‏

‏(655)- 5/ 6/ 64- سخنرانی در جمع اعضای جامعه مدرسین و اساتید دانشگاه-- صحیفه امام-- 19-- 351‏

‏(656)- 12/ 2/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون قم- صحیفه امام- 1- 210- 211‏

‏(657)- 13/ 1/ 42- پیام به علمای تهران- صحیفه امام- 1- 177‏

‏(658)- 3/ 11/ 41- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 1- 142‏

‏(659)- 12/ 2/ 42- پیام به ملت مسلمان ایران و جهان- صحیفه امام- 1- 196- 198‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 739

‏ (660)- 12/ 2/ 42- پیام به ملت مسلمان ایران و جهان- صحیفه امام- 1- 197‏

‏(661)- 13/ 3/ 42- سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم- صحیفه امام- 1- 246- 247‏

‏(662)- 1/ 4/ 50- سخنرانی در جمع علمای نجف- صحیفه امام- 2- 366‏

‏(663)- 2/ 11/ 56- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 315‏

‏(664)- 4/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 165- 166‏

‏(665)- 23/ 1/ 42- تلگراف تشکر از همدردی آقای حکیم- صحیفه امام- 1- 182- 183‏

‏(666)- 17/ 6/ 60- سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری-- صحیفه امام-- 15-- 197- 198‏

‏(667)- 21/ 1/ 43- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب- صحیفه امام- 1- 272‏

‏(668)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 285‏

‏(669)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 288- 289‏

‏(670)- 15/ 3/ 43- اعلامیه مشترک آیات عظام- صحیفه امام- 1- 335‏

‏(671)- 13/ 8/ 56- نامه تشکر به آقای یاسر عرفات و بیان جنایات استعمار و شاه-- صحیفه امام-- 3-- 255‏

‏(672)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 302‏

‏(673)- 6/ 10/ 57- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 5- 283‏

‏(674)- 15/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 8- 53- 54‏

‏(675)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 468‏

‏(676)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 456- 457‏

‏(677)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 12- 396- 397‏

‏(678)- 15/ 3/ 60- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 14- 403‏

‏(679)- 3/ 12/ 67- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- صحیفه امام-- 21-- 279- 280‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 740

‏ (680)- 18/ 12/ 57- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم در قم- صحیفه امام- 6- 360‏

‏(681)- 8/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 7- 165‏

‏(682)- 15/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 8- 56‏

‏(683)- 15/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 8- 54- 55‏

‏(684)- 15/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 8- 57‏

‏(685)- 18/ 3/ 60- سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری-- صحیفه امام-- 14-- 416‏

‏(686)- 15/ 3/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 16- 290‏

‏(687)- 31/ 3/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- صحیفه امام-- 16-- 346‏

‏(688)- 10/ 8/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 245- 246‏

‏(689)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 458‏

‏(690)- 12/ 3/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 8- 50- 51‏

‏(691)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 12- 397‏

‏(692)- 3/ 12/ 67- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- صحیفه امام-- 21-- 275‏

‏(693)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 301‏

‏(694)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 337‏

‏(695)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 75‏

‏(696)- 2/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 128- 129‏

‏(697)- 4/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 168‏

‏(698)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 268‏

‏(699)- 22/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 484‏

‏(700)- 25/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی- صحیفه امام- 7- 307‏

‏ ‏

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 741

‏ (701)- 31/ 3/ 58- سخنرانی در جمع علما و روحانیون مشهد- صحیفه امام- 8- 246‏

‏(702)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 101‏

‏(703)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران-- صحیفه امام-- 12-- 376‏

‏(704)- 17/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 494‏

‏(705)- 21/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 519- 520‏

‏(706)- 6/ 5/ 66- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام-- صحیفه امام-- 20-- 322- 323‏

‏(707)- 2/ 11/ 56- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 314- 315‏

‏(708)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 466‏

‏(709)- 7/ 10/ 58- بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی-- صحیفه امام-- 11-- 457‏

‏(710)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 12- 397‏

‏(711)- 17/ 6/ 60- سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری-- صحیفه امام-- 15-- 198‏

‏(712)- 15/ 3/ 43- اعلامیه مشترک آیات عظام- صحیفه امام- 1- 337‏

‏(713)- 30/ 6/ 54- پیام اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا- صحیفه امام- 3- 111‏

‏(714)- 10/ 3/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 406‏

‏(715)- 10/ 3/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 411- 412‏

‏(716)- 15/ 3/ 60- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 14- 405‏

‏(717)- 15/ 3/ 60- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 14- 404- 405‏

‏(718)- 15/ 3/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 16- 294‏

‏(719)--- ولایت فقیه-- 140‏

‏(720)- 27/ 3/ 58- سخنرانی در جمع جامعه وعاظ تهران- صحیفه امام- 8- 185‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 742

‏ (721)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان بابل- صحیفه امام- 9- 177‏

‏(722)- 4/ 7/ 58- سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران- صحیفه امام- 10- 124- 125‏

‏(723)- 3/ 10/ 59- سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 431‏

‏(724)- 31/ 3/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم- صحیفه امام- 16- 344‏

‏(725)- 21/ 1/ 43- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب- صحیفه امام- 1- 268- 269‏

‏(726)- 21/ 1/ 43- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب- صحیفه امام- 1- 269‏

‏(727)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 288- 289‏

‏(728)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 290- 291‏

‏(729)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 292- 293‏

‏(730)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 294- 295‏

‏(731)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 291‏

‏(732)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 292‏

‏(733)- 4/ 8/ 43- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 1- 415- 417‏

‏(734)- 4/ 8/ 43- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 1- 420- 421‏

‏(735)- 4/ 8/ 43- پیام به روحانیون و ملت ایران- صحیفه امام- 1- 409- 414‏

‏(736)- 21/ 8/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 471- 472‏

‏(737)- 14/ 9/ 57- مصاحبه با مجله فردای افریقا- صحیفه امام- 5- 172- 173‏

‏(738)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مشهد- صحیفه امام- 7- 331‏

‏(739)- 28/ 9/ 61- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج- صحیفه امام- 17- 148‏

‏(740)--- ولایت فقیه-- 13‏

‏(741)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 302‏

‏(742)- 23/ 2/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 384- 385‏

‏(743)- 5/ 8/ 57- مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه- صحیفه امام- 4- 173- 174‏

‏(744)- 14/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو و تلویزیون هلند- صحیفه امام- 4- 314- 315‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 743

‏ (745)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند»- صحیفه امام- 4- 413‏

‏(746)- 7/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 206- 207‏

‏(747)- 30/ 8/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 64- 66‏

‏(748)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 508‏

‏(749)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 12‏

‏(750)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 13‏

‏(751)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل- صحیفه امام- 4- 357‏

‏(752)- 13/ 9/ 57- مصاحبه با رادیو «بی. بی. سی»- صحیفه امام- 5- 170‏

‏(753)- 25/ 3/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 448‏

‏(754)- 21/ 8/ 56- پیام به علما و ملت ایران- صحیفه امام- 3- 260‏

‏(755)- 4/ 2/ 57- مصاحبه با لوسین ژرژ- صحیفه امام- 3- 372‏

‏(756)- 23/ 2/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 391‏

‏(757)- 14/ 8/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 4- 309‏

‏(758)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 4- 430‏

‏(759)- 22/ 8/ 57- مصاحبه با نشریه البیرق- صحیفه امام- 4- 482‏

‏(760)- 4/ 2/ 57- مصاحبه با لوسین ژرژ- صحیفه امام- 3- 374‏

‏(761)- 8/ 9/ 57- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی»- صحیفه امام- 5- 139‏

‏(762)- 16/ 9/ 57- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل»- صحیفه امام- 5- 186- 187‏

‏(763)- 11/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون لوکزامبورگ- صحیفه امام- 4- 263‏

‏(764)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با مجله المستقبل- صحیفه امام- 4- 334‏

‏(765)- 18/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 422- 423‏

‏(766)- 25/ 8/ 57- مصاحبه با خبرگزاری رویتر- صحیفه امام- 4- 523‏

‏(767)- 21/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه-- صحیفه امام-- 8-- 85‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 744

‏ (768)- 13/ 4/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از عشایر بویراحمد- صحیفه امام- 8- 443- 444‏

‏(769)- 8/ 9/ 58- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا- صحیفه امام- 11- 151‏

‏(770)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه یونانی توویما- صحیفه امام- 4- 333‏

‏(771)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان-- صحیفه امام-- 7-- 394‏

‏(772)- 25/ 8/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری-- صحیفه امام-- 13-- 350‏

‏(773)- 25/ 3/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 457‏

‏(774)- 17/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 497‏

‏(775)- 28/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 61‏

‏(776)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 86- 87‏

‏(777)- 3/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 152‏

‏(778)- 13/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون سوئد- صحیفه امام- 4- 294‏

‏(779)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با تلویزیون آلمان- صحیفه امام- 4- 338‏

‏(780)- 21/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار مصری- صحیفه امام- 4- 455‏

‏(781)- 22/ 8/ 57- مصاحبه با نشریه البیرق- صحیفه امام- 4- 482‏

‏(782)- 8/ 9/ 57- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی»- صحیفه امام- 5- 138‏

‏(783)- 10/ 10/ 57- مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت»- صحیفه امام- 5- 304‏

‏(784)- 22/ 7/ 57- مصاحبه با روزنامه فیگارو- صحیفه امام- 4- 1- 2‏

‏(785)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل- صحیفه امام- 4- 435‏

‏(786)- 20/ 8/ 57- مصاحبه با مجله القومی العربی- صحیفه امام- 4- 440‏

‏(787)- 2/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «السفیر»- صحیفه امام- 5- 81‏

‏(788)- 14/ 9/ 57- مصاحبه با مجله فردای افریقا- صحیفه امام- 5- 172‏

‏(789)- 24/ 9/ 57- مصاحبه با خبرگزاری «وفا»- صحیفه امام- 5- 235- 236‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 745

‏ (790)- 22/ 7/ 57- مصاحبه با روزنامه فیگارو- صحیفه امام- 4- 2‏

‏(791)- 5/ 8/ 57- مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه- صحیفه امام- 4- 172‏

‏(792)- 16/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز- صحیفه امام- 5- 181- 182‏

‏(793)- 23/ 9/ 57- مصاحبه با نشریه «اونیتا»- صحیفه امام- 5- 231‏

‏(794)- 16/ 1/ 42- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 1- 181‏

‏(795)- 21/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 516- 517‏

‏(796)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه- صحیفه امام- 5- 300‏

‏(797)- 14/ 7/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 481- 482‏

‏(798)- 16/ 7/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 488‏

‏(799)- 19/ 7/ 57- نامه به آقای مرعشی نجفی- صحیفه امام- 3- 501‏

‏(800)- 19/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس- صحیفه امام- 3- 502- 503‏

‏(801)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود- صحیفه امام- 4- 249‏

‏(802)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم- صحیفه امام- 4- 510‏

‏(803)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه- صحیفه امام- 5- 300‏

‏(804)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع ورزشکاران و فرهنگیان بابل- صحیفه امام- 8- 223‏

‏(805)- 16/ 4/ 58- سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج- صحیفه امام- 8- 504- 505‏

‏(806)- 10/ 7/ 58- سخنرانی در جمع هیأت دولت- صحیفه امام- 10- 194- 196‏

‏(807)- 3/ 3/ 59- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان- صحیفه امام- 12- 331‏

‏(808)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند»- صحیفه امام- 4- 414‏

‏(809)- 15/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «دیلی تلگراف»- صحیفه امام- 5- 179‏

‏(810)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه- صحیفه امام- 5- 300‏

‏(811)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه- صحیفه امام- 5- 301‏

‏(812)- 10/ 7/ 58- سخنرانی در جمع هیأت دولت- صحیفه امام- 10- 197‏

‏(813)- 11/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا- صحیفه امام- 4- 266‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 746

‏ (814)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود- صحیفه امام- 4- 247‏

‏(815)- 20/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار- صحیفه امام- 4- 444‏

‏(816)- 21/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار مصری- صحیفه امام- 4- 455- 456‏

‏(817)- 22/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند- صحیفه امام- 4- 479‏

‏(818)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «فاینشنال تایمز»- صحیفه امام- 5- 398‏

‏(819)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه- صحیفه امام- 5- 301‏

‏(820)- 13/ 1/ 58- سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان-- صحیفه امام-- 6-- 467‏

‏(821)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع ورزشکاران و فرهنگیان بابل- صحیفه امام- 8- 223- 224‏

‏(822)- 10/ 7/ 57- سخنرانی در جمع هیأت دولت- صحیفه امام- 10- 197‏

‏(823)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود- صحیفه امام- 4- 248‏

‏(824)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 4- 411‏

‏(825)- 17/ 8/ 57- مصاحبه با تلویزیون «ای. آر. دی» آلمان- صحیفه امام- 4- 379- 380‏

‏(826)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با مجله امریکایی «نیوز ورلد ریپورت»- صحیفه امام- 4- 433‏

‏(827)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با مجله امریکایی «نیوز ورلد ریپورت»- صحیفه امام- 4- 433‏

‏(828)- 10/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 148‏

‏(829)- 20/ 9/ 57- مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی»- صحیفه امام- 5- 205‏

‏(830)- 14/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 337‏

‏(831)- 14/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 337‏

‏(832)- 14/ 10/ 57- مصاحبه با گروهی از خبرنگاران- صحیفه امام- 5- 339‏

‏(833)- 22/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگار «ای. بی. سی»- صحیفه امام- 5- 431‏

‏(834)- 22/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگار «ای. بی. سی»- صحیفه امام- 5- 431‏

‏(835)- 24/ 10/ 57- مصاحبه با خبرگزاری فرانسه- صحیفه امام- 5- 447‏

‏(836)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 5- 470‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 747

‏ (837)- 4/ 2/ 57- مصاحبه با لوسین ژرژ- صحیفه امام- 3- 375‏

‏(838)- 17/ 8/ 57- مصاحبه با تلویزیون «ای. آر. دی» آلمان- صحیفه امام- 4- 379- 380‏

‏(839)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با مجله امریکایی «نیوز ورلد ریپورت»- صحیفه امام- 4- 433‏

‏(840)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم- صحیفه امام- 4- 509‏

‏(841)- 16/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز- صحیفه امام- 5- 181‏

‏(842)- 20/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 206‏

‏(843)- 24/ 10/ 57- مصاحبه با خبرگزاری فرانسه- صحیفه امام- 5- 447‏

‏(844)- 10/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 148‏

‏(845)- 10/ 10/ 57- مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت»- صحیفه امام- 5- 305- 306‏

‏(846)- 14/ 10/ 57- مصاحبه با گروهی از خبرنگاران- صحیفه امام- 5- 340‏

‏(847)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «بالتیمورسان»- صحیفه امام- 5- 397‏

‏(848)- 19/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «لوموند»- صحیفه امام- 5- 415‏

‏(849)- 3/ 11/ 57- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان»- صحیفه امام- 5- 521‏

‏(850)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم- صحیفه امام- 4- 509- 510‏

‏(851)- 9/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش- صحیفه امام- 5- 145‏

‏(852)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «بالتیمورسان»- صحیفه امام- 5- 397‏

‏(853)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با مجله «افریقای جوان»- صحیفه امام- 5- 378‏

‏(854)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 4- 431- 432‏

‏(855)- 22/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار آلمانی- صحیفه امام- 4- 480‏

‏(856)- 20/ 8/ 57- مصاحبه با تلویزیون «ان. بی. سی» امریکا- صحیفه امام- 4- 437‏

‏(857)- 21/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار مصری- صحیفه امام- 4- 456- 457‏

‏(858)- 28/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 69‏

‏(859)- 2/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 143- 144‏

‏(860)- 1/ 9/ 57- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 5- 75- 76‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 748

‏ (861)- 15/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 339‏

‏(862)- 30/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 60- 61‏

‏(863)- 9/ 8/ 58- سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد 42- صحیفه امام- 10- 408- 409‏

‏(864)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 87- 88‏

‏(865)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 74- 75‏

‏(866)- 8/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 225- 226‏

‏(867)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 267- 269‏

‏(868)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 296- 297‏

‏(869)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 297- 298‏

‏(870)- 5/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 124- 128‏

‏(871)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 302- 303‏

‏(872)- 4/ 2/ 57- مصاحبه لوسین ژرژ- صحیفه امام- 3- 375‏

‏(873)- 23/ 2/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 392‏

‏(874)- 1/ 7/ 57- نامه به حافظ اسد- صحیفه امام- 3- 479‏

‏(875)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 94- 95‏

‏(876)- 21/ 7/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 3- 518‏

‏(877)- 22/ 7/ 57- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران-- صحیفه امام-- 4-- 3- 4‏

‏(878)- 2/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «السفیر»- صحیفه امام- 5- 79‏

‏(879)- 20/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 211- 212‏

‏(880)- 6/ 8/ 58- سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی قم- صحیفه امام- 10- 374‏

‏(881)- 29/ 8/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 11- 90‏

‏(882)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان-- صحیفه امام-- 11-- 273‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 749

‏ (883)- 12/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 285‏

‏(884)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا- صحیفه امام- 4- 331‏

‏(885)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار رادیو- تلویزیون سوئیس- صحیفه امام- 4- 504‏

‏(886)- 12/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 282- 283‏

‏(887)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 296‏

‏(888)- 13/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 298- 299‏

‏(889)- 17/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 383‏

‏(890)- 23/ 2/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 390‏

‏(891)- 15/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 344‏

‏(892)- 15/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 344- 345‏

‏(893)- 21/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 459- 460‏

‏(894)- 20/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 452‏

‏(895)- 28/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 39- 40‏

‏(896)- 16/ 8/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 4- 349- 352‏

‏(897)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 4- 410‏

‏(898)- 20/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار- صحیفه امام- 4- 443‏

‏(899)- 21/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار مصری- صحیفه امام- 4- 457‏

‏(900)- 22/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 495‏

‏(901)- 24/ 8/ 57- پیام به کارکنان شرکت نفت- صحیفه امام- 4- 498- 499‏

‏(902)- 29/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 57- 58‏

‏(903)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با کرکلروفت- صحیفه امام- 5- 298‏

‏(904)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون سوئیس- صحیفه امام- 5- 401‏

‏(905)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «تایمز»- صحیفه امام- 5- 390‏

‏(906)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون فرانسه- صحیفه امام- 5- 381‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 750

‏ (907)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با مجله «افریقای جوان»- صحیفه امام- 5- 378‏

‏(908)- 24/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 456- 457‏

‏(909)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 5- 469‏

‏(910)- 5/ 11/ 57- مصاحبه با خبرنگاران- صحیفه امام- 5- 530- 531‏

‏(911)- 8/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 549‏

‏(912)- 9/ 11/ 57- مصاحبه با خبرنگاران جهان- صحیفه امام- 6- 3‏

‏(913)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 16- 17‏

‏(914)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 37‏

‏(915)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان اداره ثبت احوال کشور- صحیفه امام- 7- 399‏

‏(916)- 19/ 8/ 58- سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر- صحیفه امام- 11- 37- 38‏

‏(917)- 15/ 10/ 58- سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی گیلان- صحیفه امام- 12- 51‏

‏(918)- 9/ 8/ 58- سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد 42- صحیفه امام- 10- 409‏

‏(919)- 24/ 3/ 60- سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی- صحیفه امام- 14- 436‏

‏(920)- 12/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 291- 292‏

‏(921)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»- صحیفه امام- 4- 365‏

‏(922)- 24/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران- صحیفه امام- 7- 287‏

‏(923)- 24/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران- صحیفه امام- 7- 291‏

‏(924)- 9/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 235- 237‏

‏(925)- 29/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب- صحیفه امام- 7- 41- 42‏

‏(926)- 31/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 409- 410‏

‏(927)- 14/ 4/ 58- سخنرانی در جمع نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان- صحیفه امام- 8- 459- 461‏

‏(928)- 17/ 4/ 58- سخنرانی در جمع وعّاظ تهران- صحیفه امام- 8- 533- 534‏

‏(929)- 12/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 290- 291‏

‏(930)- 15/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 343‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 751

‏ (931)- 2/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 85- 86‏

‏(932)- 4/ 1/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 359- 360‏

‏(933)- 7/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 203‏

‏(934)- 3/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 99- 100‏

‏(935)- 15/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «دیلی تلگراف»- صحیفه امام- 5- 179‏

‏(936)- 23/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 227- 228‏

‏(937)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 246‏

‏(938)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 247- 248‏

‏(939)- 10/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 320‏

‏(940)- 12/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 330- 331‏

‏(941)- 8/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 543‏

‏(942)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 31‏

‏(943)- 16/ 11/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و پرسنل نظامی- صحیفه امام- 6- 67- 68‏

‏(944)- 15/ 11/ 56- پیام به دانشجویان ایرانی مقیم هند- صحیفه امام- 3- 318‏

‏(945)- 30/ 8/ 57- سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 63- 64‏

‏(946)- 2/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 85‏

‏(947)- 3/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 93‏

‏(948)- 23/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 227‏

‏(949)- 2/ 11/ 56- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 314- 315‏

‏(950)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 330- 331‏

‏(951)- 8/ 12/ 56- پیام به اهالی آذربایجان- صحیفه امام- 3- 353- 355‏

‏(952)- 4/ 1/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 359- 362‏

‏(953)- 9/ 2/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 378- 379‏

‏(954)- 15/ 5/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 436- 437‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 752

‏ (955)- 22/ 5/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 441- 443‏

‏(956)- 31/ 5/ 57- پیام به اهالی آبادان- صحیفه امام- 3- 445- 446‏

‏(957)- 4/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران-- صحیفه امام-- 7-- 111- 112‏

‏(958)- 7/ 2/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت- صحیفه امام- 7- 156‏

‏(959)- 28/ 5/ 59- سخنرانی در جمع بانوان باختران و اعضای بنیاد مستضعفان شیراز-- صحیفه امام-- 13-- 144‏

‏(960)- 18/ 6/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 459- 460‏

‏(961)- 21/ 6/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 462‏

‏(962)- 23/ 6/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 464‏

‏(963)- 23/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس- صحیفه امام- 4- 27‏

‏(964)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 466‏

‏(965)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 468‏

‏(966)- 16/ 6/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 13- 187‏

‏(967)- 16/ 6/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 186- 187‏

‏(968)- 17/ 6/ 60- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 15- 194‏

‏(969)- 17/ 6/ 60- سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری-- صحیفه امام-- 15-- 198‏

‏(970)- 17/ 6/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 16- 485- 486‏

‏(971)- 27/ 6/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 474- 475‏

‏(972)- 20/ 7/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 511‏

‏(973)- 14/ 8/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 4- 308‏

‏(974)- 24/ 8/ 57- پیام به کارکنان شرکت نفت- صحیفه امام- 4- 498- 500‏

‏(975)- 1/ 9/ 57- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 5- 75‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 753

‏ (976)- 11/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 152‏

‏(977)- 25/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 477‏

‏(978)- 20/ 9/ 57- مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی»- صحیفه امام- 5- 205‏

‏(979)- 20/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون «سی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 206‏

‏(980)- 20/ 9/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون کانادا- صحیفه امام- 5- 203‏

‏(981)- 21/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 221- 222‏

‏(982)- 21/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «جنبش ادامه دارد» و رادیو «پاپیولار»-- صحیفه امام-- 5-- 226‏

‏(983)- 21/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون سوئد و روزنامه «لومتن»- صحیفه امام- 5- 225‏

‏(984)- 23/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 228‏

‏(985)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 242- 244‏

‏(986)- 6/ 10/ 57- پیام به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 5- 284‏

‏(987)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل- صحیفه امام- 4- 358‏

‏(988)- 23/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 434‏

‏(989)- 17/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 361‏

‏(990)- 27/ 10/ 57- پیام تبریک به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 486‏

‏(991)- 26/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران خارجی- صحیفه امام- 5- 484‏

‏(992)- 30/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 501‏

‏(993)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 509‏

‏(994)- 16/ 11/ 57- سخنرانی در جمع علمای خوزستان- صحیفه امام- 6- 62- 63‏

‏(995)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد- صحیفه امام- 8- 40‏

‏(996)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد- صحیفه امام- 8- 42‏

‏(997)- 15/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 8- 58‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 754

‏ (998)- 21/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه-- صحیفه امام-- 8-- 87‏

‏(999)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز- صحیفه امام- 8- 124‏

‏(1000)- 10/ 4/ 58- سخنرانی در جمع هیأت محاسبات وزارت دارایی- صحیفه امام- 8- 348‏

‏(1001)- 17/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز- صحیفه امام- 9- 15‏

‏(1002)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فرماندهان- صحیفه امام- 9- 117- 118‏

‏(1003)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 466- 467‏

‏(1004)- 6/ 7/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکا- صحیفه امام- 10- 151‏

‏(1005)- 10/ 8/ 58- سخنرانی در جمع سفیران ممالک اسلامی- صحیفه امام- 10- 416‏

‏(1006)- 11/ 5/ 62- سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو و ...-- صحیفه امام-- 18-- 30‏

‏(1007)- 29/ 6/ 62- سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق-- صحیفه امام-- 18-- 137‏

‏(1008)- 22/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 426- 427‏

‏(1009)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون فرانسه، کانال یک- صحیفه امام- 5- 467‏

‏(1010)- 15/ 11/ 57- حکم تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان- صحیفه امام- 6- 54- 55‏

‏(1011)- 30/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 502‏

‏(1012)- 4/ 11/ 57- سخنرانی در جمع کارکنان اقامتگاه امام- صحیفه امام- 5- 526- 527‏

‏(1013)- 5/ 11/ 57- مصاحبه با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار-- صحیفه امام-- 5-- 530‏

‏(1014)- 5/ 11/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 528‏

‏(1015)- 9/ 11/ 57- مصاحبه با خبرنگاران جهان- صحیفه امام- 6- 4‏

‏(1016)- 11/ 12/ 57- سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 6- 282‏

‏(1017)- 31/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 403‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 755

‏ (1018)- 30/ 2/ 59- سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان-- صحیفه امام-- 12-- 320- 321‏

‏(1019)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان-- صحیفه امام-- 11-- 275‏

‏(1020)- 19/ 11/ 60- سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 16- 17‏

‏(1021)- 28/ 1/ 68- پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح- صحیفه امام- 21- 355‏

‏(1022)- 22/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 427‏

‏(1023)- 14/ 12/ 57- سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران- صحیفه امام- 6- 312‏

‏(1024)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 467- 468‏

‏(1025)- 26/ 6/ 58- سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پرسنل کمیته- صحیفه امام- 10- 10- 11‏

‏(1026)- 6/ 7/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکا- صحیفه امام- 10- 154- 155‏

‏(1027)- 25/ 9/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان-- صحیفه امام-- 11-- 275- 276‏

‏(1028)- 17/ 10/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی- صحیفه امام- 12- 72‏

‏(1029)- 22/ 11/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 124‏

‏(1030)- 22/ 11/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 125- 126‏

‏(1031)- 23/ 11/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 128- 129‏

‏(1032)- 24/ 11/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری-- صحیفه امام-- 14-- 86‏

‏(1033)- 24/ 11/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری-- صحیفه امام-- 14-- 87‏

‏(1034)- 7/ 12/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 239‏

‏(1035)- 29/ 1/ 58- سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان- صحیفه امام- 7- 54‏

‏(1036)- 2/ 2/ 58- سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه- صحیفه امام- 7- 88‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 756

‏ (1037)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان اداره ثبت و احوال کشور-- صحیفه امام-- 7-- 397‏

‏(1038)- 4/ 7/ 59- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق-- صحیفه امام-- 13-- 235‏

‏(1039)- 10/ 4/ 60- سخنرانی در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 20‏

‏(1040)- 15/ 3/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 481- 482‏

‏(1041)- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 401- 402‏

‏(1042)- 29/ 6/ 62- سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق-- صحیفه امام-- 18-- 136‏

‏(1043)- 14/ 12/ 57- سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران- صحیفه امام- 6- 310‏

‏(1044)- 29/ 12/ 57- سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت- صحیفه امام- 6- 392‏

‏(1045)- 17/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 6- 503‏

‏(1046)- 30/ 1/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 7- 62‏

‏(1047)- 16/ 4/ 58- سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج- صحیفه امام- 8- 509‏

‏(1048)- 18/ 4/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران- صحیفه امام- 9- 31‏

‏(1049)- 25/ 4/ 58- بیانات در جمع اعضای اتحادیه فدراسیون اسلامی استرالیا-- صحیفه امام-- 9-- 115‏

‏(1050)- 15/ 11/ 60- سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی-- صحیفه امام-- 16-- 16‏

‏(1051)- 23/ 3/ 61- سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش-- صحیفه امام-- 16-- 326‏

‏(1052)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون اتریش- صحیفه امام- 4- 244‏

‏(1053)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود- صحیفه امام- 4- 249‏

‏(1054)- 14/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو و تلویزیون هلند- صحیفه امام- 4- 315‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 757

‏ (1055)- 24/ 8/ 57- پیام به کارکنان شرکت نفت- صحیفه امام- 4- 499‏

‏(1056)- 3/ 9/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 93‏

‏(1057)- 8/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه نگاران- صحیفه امام- 5- 141‏

‏(1058)- 15/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «دیلی تلگراف»- صحیفه امام- 5- 178‏

‏(1059)- 24/ 9/ 57- مصاحبه با خبرگزاری «وفا»- صحیفه امام- 5- 237‏

‏(1060)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با کرکلروفت- صحیفه امام- 5- 298‏

‏(1061)- 23/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «تمپو»- صحیفه امام- 5- 439- 440‏

‏(1062)- 29/ 11/ 57- سخنرانی در جمع نویسندگان- صحیفه امام- 6- 189‏

‏(1063)- 15/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 323- 324‏

‏(1064)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان-- صحیفه امام-- 7-- 395‏

‏(1065)- 30/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا و امریکا- صحیفه امام- 9- 181‏

‏(1066)- 6/ 8/ 63- سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه- صحیفه امام- 19- 92‏

‏(1067)- 30/ 1/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 7- 62‏

‏(1068)- 6/ 2/ 58- بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه- صحیفه امام- 7- 140‏

‏(1069)- 17/ 4/ 58- سخنرانی در جمع وعّاظ تهران- صحیفه امام- 8- 532‏

‏(1070)- 29/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 197- 198‏

‏(1071)- 17/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 6- 502‏

‏(1072)- 17/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی- صحیفه امام- 6- 503‏

‏(1073)- 5/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران-- صحیفه امام-- 7-- 136- 137‏

‏(1074)- 8/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه نگاران- صحیفه امام- 5- 142‏

‏(1075)- 10/ 9/ 57- مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس»- صحیفه امام- 5- 146‏

‏(1076)- 14/ 9/ 57- مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ- صحیفه امام- 5- 177‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 758

‏ (1077)- 15/ 12/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 331‏

‏(1078)- 4/ 7/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی خبرگزاری پارس-- صحیفه امام-- 10-- 129‏

‏(1079)- 4/ 7/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی خبرگزاری پارس-- صحیفه امام-- 10-- 130‏

‏(1080)- 22/ 11/ 64- سخنرانی در جمع مسئولان کشور و میهمانان خارجی دهه فجر-- صحیفه امام-- 19-- 479‏

‏(1081)- 16/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 372‏

‏(1082)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون هلند- صحیفه امام- 4- 416‏

‏(1083)- 7/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 209- 210‏

‏(1084)- 16/ 11/ 57- سخنرانی در جمع علمای خوزستان- صحیفه امام- 6- 62‏

‏(1085)- 17/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مردم قم- صحیفه امام- 6- 489- 490‏

‏(1086)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات- صحیفه امام- 7- 514- 515‏

‏(1087)- 31/ 3/ 58- سخنرانی در جمع علما و روحانیون مشهد- صحیفه امام- 8- 242‏

‏(1088)- 12/ 8/ 59- سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام- صحیفه امام- 13- 303- 304‏

‏(1089)- 24/ 11/ 59- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری-- صحیفه امام-- 14-- 87‏

‏(1090)- 7/ 12/ 59- سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر-- صحیفه امام-- 14-- 154- 156‏

‏(1091)- 31/ 1/ 60- سخنرانی در جمع پرسنل صنایع نظامی کشور- صحیفه امام- 14- 307- 308‏

‏(1092)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه یونانی توویما- صحیفه امام- 4- 333‏

‏(1093)- 17/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 383- 384‏

‏(1094)- 17/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 394‏

‏(1095)- 27/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 22‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 759

‏ (1096)- 28/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 40‏

‏(1097)- 29/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 56- 57‏

‏(1098)- 14/ 11/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 45‏

‏(1099)- 21/ 2/ 58- سخنرانی در جمع عشایر مَمَسنی و دانشجویان یزد- صحیفه امام- 7- 245‏

‏(1100)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات- صحیفه امام- 7- 515- 516‏

‏(1101)- 13/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران- صحیفه امام- 8- 438‏

‏(1102)- 17/ 6/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو- صحیفه امام- 9- 450‏

‏(1103)- 21/ 9/ 58- سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان- صحیفه امام- 11- 217‏

‏(1104)- 12/ 10/ 61- سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر-- صحیفه امام-- 17-- 208‏

‏(1105)- دی 1356- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 309‏

‏(1106)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 330‏

‏(1107)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون- صحیفه امام- 3- 334- 336‏

‏(1108)- 23/ 2/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 386- 387‏

‏(1109)- 5/ 5/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 431‏

‏(1110)- 21/ 6/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 3- 462- 463‏

‏(1111)- 18/ 8/ 57- پیام به علما و روحانیون- صحیفه امام- 4- 408‏

‏(1112)- 21/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 464- 465‏

‏(1113)- 29/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 49- 50‏

‏(1114)- 4/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 105‏

‏(1115)- 4/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 119‏

‏(1116)- 8/ 10/ 57- حکم به آقای مهدی بازرگان- صحیفه امام- 5- 302‏

‏(1117)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 250‏

‏(1118)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگار رادیو- تلویزیون سوئیس- صحیفه امام- 4- 502‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 760

‏ (1119)- 2/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «السفیر»- صحیفه امام- 5- 80- 81‏

‏(1120)- 2/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 91- 92‏

‏(1121)- 7/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «لوژورنال»- صحیفه امام- 5- 136‏

‏(1122)- 10/ 3/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب- صحیفه امام- 3- 413‏

‏(1123)- 7/ 3/ 63- پیام به نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 18- 471‏

‏(1124)- 20/ 10/ 57- مصاحبه با آژانس «سیگما»- صحیفه امام- 5- 421- 422‏

‏(1125)- 10/ 11/ 61- سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 270- 271‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 761

‎ ‎

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 762