بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
بیداری در ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیداری در ارتش

بیداری در ارتش

‏ ‏

‏با این وضعی که الآن هست و قیامی که ملت کرده است، معلوم نیست‏‎ ‎‏ارتش وفادار به شاه باشد. چون ملت از خود آنهاست و آنها هم از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 699

‏ملتند. و ملت به واسطۀ همبستگی ای که به هم دارند قدرتی دارند که‏‎ ‎‏بالاخره ارتش را جذب می کنند. این امریکایی ها هستند که به واسطۀ‏‎ ‎‏نفوذی که در ارتش دارند، ارتش را نگه داشته که از شاه محافظت کنند.‏‎ ‎‏و الاّ خود ارتش معلوم نیست که وفادار باشند و اگر هم فی الجمله‏‎ ‎‏وفاداری باشد، ملت آنها را جذب خواهند کرد.(1118)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏طبق اخباری که به ما می رسد حوادثی در ارتش اتفاق افتاده و می افتد‏‎ ‎‏که نشانۀ بیداری آنهاست. و ما مطمئنیم که دیر یا زود به ندای ملت‏‎ ‎‏پاسخ برادرانه خواهند داد.(1119)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ملت ایران داد دارد می زند که آزادی من می خواهم، داد دارد می زند که‏‎ ‎‏من استقلال می خواهم، او داد می زند آزادی می خواهم؛ آن مردکه‏‎ ‎‏می گوید که آزادی داده! چون آزادی داده مردم صدایشان درآمده! یک‏‎ ‎‏ملتی که قیام کرده، و همه قیام کردند ـ نه اینکه یک کسی باشد قیام ‏‎ ‎‏کرده باشد، یکی نه. در باطن ارتش هم این مطلب هست؛ شما مطمئن ‏‎ ‎‏باشید آن روزی که ایشان بروند، باطن ارتش هم همراه با ملت است؛‏‎ ‎‏نمی شود نباشد؛ به ما پیغام می دهند همیشه.(1120)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در مورد ارتش، آیا آرزوی پیوستن ارتش را به مردم دارید؟ آیا‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 700

‏مطمئن هستید که ارتش طرفداران شما را سرکوب نخواهد کرد، در‏‎ ‎‏صورتی که فرمان جهاد بدهید؟‏‏]‏

جواب:‏ در میان ارتش، فرماندهانی هستند که از شاه پشتیبانی می کنند و‏‎ ‎‏خود آنان در غارتگری و چپاول شریک جرم شاه هستند. بدیهی است‏‎ ‎‏که اینان حساب خودشان را از مردم جدا کرده اند و هرگز به مردم‏‎ ‎‏نمی پیوندند. ولکن سربازان و افسرانی که با مردم پیوند دارند و خود‏‎ ‎‏آنان از وجود رژیم شاه رنج می برند، دیر یا زود به مردم می پیوندند. و‏‎ ‎‏از آثار این پیوستن است ـ طبق اخبار واصله ـ خودکشی بعضی از‏‎ ‎‏سربازان و افسران و گاهی هم بعد از کشتن فرماندهان خود، و نیز‏‎ ‎‏اخبار اعدام بعضی از سربازان و افسران به دست رژیم که گاهی گفته‏‎ ‎‏می شود اعدام دسته جمعی این سربازان و افسران به دست رژیم انجام‏‎ ‎‏شده است. ولی آنچه مسلّم است، شاه با تکیه بر ارتش و یا سرکوبی‏‎ ‎‏مردم، نمی تواند به حکومت خود ادامه دهد.(1121)‏

7 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏همین دیروز، پریروز ـ دیروز بود که بعضی آقایان آمده بودند، گفتند‏‎ ‎‏که هفده نفر از این ـ حالا یا صاحب منصب بودند یا هم ‏‎ ‎‏صاحب منصب ‏‏[‏‏و‏‏] ‏‏هم کسان دیگری ـ که آوردند به قم برای جنایت، ‏‎ ‎‏هفده نفرشان قایم شدند. و از قرار مذکور این گردشی که کردند در قم ‏‎ ‎‏و تفتیشی که از همه جا کردند، برای پیدا کردن این مسلحین ‏‏[‏‏بوده ‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏. اینها با اسلحه قایم شدند.‏

‏     الآن در ارتش هم همین طور است. شما خیال می کنید ارتش‏‎ ‎‏دلِ خوش دارد.(1122)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 701