بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
اعتماد به نفس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

‏ ‏

‏شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید خودتان باورتان آمد‏‎ ‎‏و به دولتهای مستضعف و ملتهای مستضعف هم باوراندید که‏‎ ‎‏می شود در مقابل امریکای جهانخوار و شوروی جهانخوار ایستادگی‏‎ ‎‏کرد. شما دو سال است که قیام مردانه کردید و در مقابل آنها ایستادید و‏‎ ‎‏همۀ آنها را دستشان را از کشور خودتان قطع کردید و دیدید که یک‏‎ ‎‏مطلبی است امکان دارد و شما خودتان می توانید در عین حالی که‏‎ ‎‏قدرت نظامیتان مثل آنها نیست و قدرت صنعتیتان مثل آنها نیست،‏‎ ‎‏لکن می توانید ایستادگی کنید. و یک ملت وقتی که یک مطلب را باور‏‎ ‎‏کرد که می تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساس، باور این دو‏‎ ‎‏مطلب است؛ باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و‏‎ ‎‏توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا‏‎ ‎‏می کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می کنند.‏

‏     این پیروزی که شما به دست آوردید، برای اینکه باورتان آمده بود‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 683

‏که می توانید؛ باورتان آمده بود که امریکا نمی تواند به شما تحمیل‏‎ ‎‏بکند. این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه آسا را شماها‏‎ ‎‏انجام دادید.(1091)‏

31 / 1 / 60

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 684