بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
مجالس عزاداری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجالس عزاداری

مجالس عزاداری

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏برنامۀ شما، نظر و رهنمودتان برای طرفدارانتان در ماه محرّم‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ من در مورد محرّم به دوستانم دستور داده ام و به آنان گفته ام که‏‎ ‎‏مجالس را هرچه بیشتر باید برپا نمایند و مراسم این ماه را بدون اجازه‏‎ ‎‏از دولت انجام دهند. و اگر دولت جلوگیری کردند در خیابانها و‏‎ ‎‏کوچه ها و خارج تکایا مسائل روز را بگویند و بدین گونه نهضت را‏‎ ‎‏ادامه دهند.(1074)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما در بیانیۀ خودتان به مردم ایران خطاب‏‎ ‎‏کرده اید که از اول محرّم، که از فردا آغاز می شود، با هر وسیلۀ ممکن‏‎ ‎‏برای سرنگونی رژیم اقدام کنند. منظور شما از «با هر وسیلۀ ممکن»‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ اعتصابات و تظاهرات است. نطقها و بیانهاست که باید از منبر‏‎ ‎‏منتشر شود ... ماه محرّم ماهی است که در آن ماه، مردم برای شنیدن‏‎ ‎‏مطالب حق آماده اند. و الآن مطلب حق ما، آزادی و استقلال است. من‏‎ ‎‏امر کردم که در ماه محرّم راجع به این مسائل صحبت کنند و مجالس‏‎ ‎‏داشته باشند. و اگر چنانچه منع کردند، آنها به خیابانها و کوچه ها‏‎ ‎‏بریزند و با هر وسیله ای که در اختیار دارند مطالب خودشان را بازگو‏‎ ‎‏کنند.(1075)‏

10 / 9 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 673

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، چرا محرّم از نظر این مبارزات، اینقدر مهم‏‎ ‎‏است؟ و آیا تصور می فرمایید که در طی محرّم، این مبارزه علیه شاه به‏‎ ‎‏نهایت خودش برسد؟‏‏]‏

جواب:‏ محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل‏‎ ‎‏قیام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر‏‎ ‎‏باطل پیروز شده است. امسال در ماه محرّم، نهضت حق در مقابل باطل‏‎ ‎‏تقویت می شود. من امیدوارم که نهضت اسلامی ایران، در این ماه‏‎ ‎‏محرّم مراحل آخر خود را طی کند.(1076)‏

14 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 674