بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل هفتم عوامل پیروزی
شهادت طلبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شهادت طلبی

شهادت طلبی

‏ ‏

‏ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهایی که وارد شده‏‎ ‎‏است فائق نیامده ایم؛ برای اینکه قدرت ما به حَسَب طبیعتْ یک‏‎ ‎‏قدرت بسیار ناچیزی بود در مقابل قدرتهای بسیار بزرگ مثل قدرت‏‎ ‎‏امریکا و قدرت شاه سابق، با آن ابزاری که اینها در دست داشتند. ما به‏‎ ‎‏اینها که غلبه کردیم، ملت ما که در این نهضت پیروز شد، این فقط‏‎ ‎‏برای اتکال به خدا بود. در ملت ما یک تحولی حاصل شد که آن تحول‏‎ ‎‏سابقه نداشت؛ آن تحول اینطور بود که شهادت را برای خودشان فوز‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 671

‏عظیم می دانستند. جوانهای ما الآن هم پیش من می آیند، بعضی از آنها،‏‎ ‎‏و می گویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم! این رمزِ پیروزی بود‏‎ ‎‏که همان طوری که در صدر اسلامْ مسلمین با این رمز پیش بردند،‏‎ ‎‏ملت ما هم با این رمز پیش برد؛ و با این رمز است که ملتها می توانند‏‎ ‎‏پیش ببرند.(1071)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ملتها باید قیام کنند؛ و ملتها باید «رمز» را بفهمند که رمز پیروزی این‏‎ ‎‏است که «شهادت» را آرزو بکنند و به حیات، حیات مادی، دنیایی،‏‎ ‎‏حیوانی، ارزش قائل نباشند. این رمز است که ملتها را می تواند پیش‏‎ ‎‏ببرد، این رمزی است که ‏‏قرآن‏‏ آورده است و ملتهای عرب را، در‏‎ ‎‏صورتی که در کمال ضعف بودند، بر دولتهای بزرگ سلطه داد. ‏‏قرآن‏‎ ‎‏انسان ساخت؛ یک انسان الهی ساخت که با آن قدرت الهی پیشبرد‏‎ ‎‏کرد، و کمتر از نیم قرن بر امپراتوریها غلبه کرد.(1072)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏جوانهای ما شهادت را سعادت می دانند؛ این رمز پیروزی است. آنها‏‎ ‎‏که مادی هستند و مادیگر، آنها هرگز شهادت را نمی خواهند ولی‏‎ ‎‏جوانان ما شهادت را سعادتِ خودشان می دانند، اول راحتِ خودشان‏‎ ‎‏می دانند. این رمز پیروزی بود.(1073)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 672