بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
بیعت همافران با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیعت همافران با امام

بیعت همافران با امام

‏ ‏

‏هم افسرهایشان، و هم درجه دارهایشان، و هم سربازهایشان، اینها از‏‎ ‎‏آنها برگشته بودند. اگر امر هم می کردند، اطاعت نمی کردند. حتی من،‏‎ ‎‏آنطور که شنیدم بختیار وقتی که می خواسته برود، در همین راهی که‏‎ ‎‏داشته می رفته که برود، امر کرده است که به عنوان اینکه خوب،‏‎ ‎‏نخست وزیر هستم، امر کرده است که آن را بمباران کنید، گوش به او‏‎ ‎‏ندادند.(1019)‏

25 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏کاری که شما عزیزان در آن روزها، در روز نوزدهم‏‎[1]‎‏ انجام دادید از‏‎ ‎‏حیث معنویت بزرگترین کارها و باارزشهای دنیایی هم بزرگترین‏‎ ‎‏ارزشها بود. آن روزی که باز پیروزی به آنجا نرسیده بود که مورد‏‎ ‎‏اطمینان باشد و شما در معرض خطر بزرگ بودید، از جان گذشته و به‏‎ ‎‏اسلام پیوستید و از سپاه اسلام شدید.(1020)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏افتخار و آفرین بر ارتشی که در اوج تصمیم جاودانۀ خود حصار تعبد‏‎ ‎‏طاغوت را شکست و «برج و باروی» رژیم سلطنت و حکومت 2500 سالۀ‏‎ ‎‏شاهنشاهی را به آتش کشید و خود را از قیود حاکمیت ستمگران و‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی که با هزاران آمال و آرزو برای منافعشان از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 643

‏ایران جزیرۀ ثبات ساخته بودند، رهایی بخشید. گرچه سران وابسته و‏‎ ‎‏خود فروختۀ ارتش تا آخرین لحظۀ حیات ننگین حکومت پهلوی‏‎ ‎‏تلاش فراوانی برای نجات تخت و تاج سلطنت نمودند، ولی تصمیم‏‎ ‎‏شجاعانۀ پرسنل شریف ارتش اعم از افسران و درجه داران و سربازان‏‎ ‎‏آنچنان کوبنده و قاطع بود که مجال تفکر و تصمیم را از دشمنان خدا و‏‎ ‎‏خلق گرفت و پیوستن ارتش خصوصاً نیروی هوایی به صفوف الهی‏‎ ‎‏ملت، لحظۀ شادی بندگان خدا و یأس و ناامیدی ستمگران گردید که‏‎ ‎‏آن روزها و ساعات شیرین و پرخاطرۀ عشق ارتش به اسلام و میهن‏‎ ‎‏اسلامی، هرگز از یاد ملت ایران نمی رود و حقاً نیروی هوایی سهم‏‎ ‎‏بیشتری ادا کرده است. پیوستن ارتش به مردم معرف ارزش واقعی‏‎ ‎‏ارتش و موجب کینه توزی جهانخواران گردید.(1021)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 644

  • - مراد، روز نوزدهم بهمن 1357 بوده است که هزارها تن از افسران نیروی هوایی در محل اقامت امام حضور یافته و با ایشان بیعت کردند.