بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
حمله به مؤسسات دولتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حمله به مؤسسات دولتی

حمله به مؤسسات دولتی

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏خشم ملاهای محلی و تظاهر کنندگان، غالباً علیه هدفهای‏‎ ‎‏(اماکن) عمومی زیادی متوجه شده و بانکها و سینماها به آتش کشیده‏‎ ‎‏شده و مغازه های بزرگ به تاراج رفته است.‏‏]‏

جواب:‏ به آتش کشیدن سینماها و بانکها، مسبوق به درخواست ما‏‎ ‎‏نبوده است. رژیم شاه این تأسیسات را برای تخریب اقتصاد و فرهنگ‏‎ ‎‏کشور در حد افراط مورد استفاده قرار داده است و به همین جهت‏‎ ‎‏هدف مخالفت مردم شده، مردم عصبانی نیستند، آگاه هستند. در‏‎ ‎‏غرب اطلاع کافی از نقش تخریبی این مؤسسات ندارند. نمی دانند که‏‎ ‎‏بانکها بشدت مردم را استثمار کرده اند. زمینۀ تولید مردم زحمتکش را‏‎ ‎‏به سود شرکتهای بین المللی و توسعۀ بازار فرآورده های خارجی از‏‎ ‎‏بین برده اند. سینماها کارشان از بین بردن روحیۀ مقاومت در نسل‏‎ ‎‏جوان کشور بوده است. امروزه این امر، مورد اقرار گردانندگان‏‎ ‎‏دستگاههای تبلیغاتی خود رژیم هست. البته مردم از راهنماییهای‏‎ ‎‏صمیمانه و صادقانۀ ما پیروی می کنند.(987)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 628

‏برادران و دوستان من! ملت عزیز ایران! در همین ساعت از شخص‏‎ ‎‏مطلعی خبری موثق دریافت نمودم که لازم است شما را مطلع کنم.‏‎ ‎‏توطئه ای از خارج کشور و به دست نفع جویان در دست اجراست که‏‎ ‎‏باید ملت ایران با کمال هوشیاری و شجاعت آن را خنثی کنند.‏‎ ‎‏می خواهند به مجرد رفتن شاه دسته هایی از مزدوران و اشرار را‏‎ ‎‏وادار کنند که به اسم ملت مسلمان حمله به ارتش و سربازها و‏‎ ‎‏شهربانیها و دیگر مؤسسات دولتی و نظامی کنند و با تبلیغاتی که برای‏‎ ‎‏نیروهای نظامی و انتظامی کرده اند، به عنوان دفاع، آنان را به قتل عام‏‎ ‎‏مردم بی دفاع وادار نمایند. بدخواهان که می خواهند برای چپاول‏‎ ‎‏بیشتر مال ملت شاه خائن را حفظ و یا برگردانند، از یک سو در بین‏‎ ‎‏سربازان و نظامیان و سایر قوای انتظامی دست به اشاعۀ دروغ می زنند‏‎ ‎‏که ملت می خواهد همۀ شما را از بین ببرد؛ و از سوی دیگر اشرار و‏‎ ‎‏اجیرانی را به اسم ملتْ وادار به هجوم به دستگاههای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی می کنند تا ملت را در مقابل نیروی ارتش و انتظامی قرار داده و‏‎ ‎‏نتیجۀ مطلوب خود را بگیرند.(988)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 629