بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
رفراندوم تاسوعا و عاشورای 99
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رفراندوم تاسوعا و عاشورای 99

رفراندوم تاسوعا و عاشورای 99

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏هیچ گونه قهر و شورشی در تظاهرات دیروز به نظر‏‎ ‎‏نرسید.بعضیها می گویند شاه بدین ترتیب طوفان را از سر خودش رد‏‎ ‎‏کرده، آیا با این نظر موافقید؟‏‏]‏

جواب:‏ بزرگترین طوفان همان تظاهرات آرام دیروز بود. برای اینکه‏‎ ‎‏ملت ایران به دنیا فهماند که این تظاهرات حساب شده است و مردم‏‎ ‎‏ایران می توانند همه چیز را کنترل کنند و در عین حال شاه را‏‎ ‎‏نخواسته اند و رفتن شاه را خواستار شدند. باید همه بدانند که شاه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 622

‏چاره ای ندارد. باید برود.(978)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏شما دربارۀ تظاهرات دیروز و راهپیمایی تهران چه فکر‏‎ ‎‏می کنید، نتیجۀ آنها از نظر شما چگونه است؟‏‏]‏

جواب:‏ تظاهرات دیروز در سطح بسیار وسیعی انجام گرفت و نتیجتاً‏‎ ‎‏اعلام شد که شاه را نمی خواهند.اگر چه ملت شجاع این را قبلاً بارها‏‎ ‎‏اعلام کرده بودند و شاه اصلاً هیچ جهت قانونی دیگر ندارد و تمام ملت‏‎ ‎‏برای چندمین بار در سراسر ایران اعلام کردند که ما شاه را نمی خواهیم.‏

ـ  ‏[‏‏شما احساستان نسبت به تظاهرات دیروز چه بوده است، آیا شما‏‎ ‎‏راضی بوده اید؟‏‏]‏

ـ ‏ کاملاً راضی هستیم. عقیده ام بر این است که موفق بوده است. با‏‎ ‎‏کمال نظم و آرامش اعلام کرده اند که ما شاه را نمی خواهیم. یعنی‏‎ ‎‏شعارها اسلامی بوده است و ضد شاه و جز مسلمانان هیچ کس در این‏‎ ‎‏تظاهرات شرکت نداشته است.(979)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏چه نتایجی بر این تظاهرات بار است؟‏‏]‏

جواب:‏ تمام ملت رأی دادند که شاه نباید باشد و باید دنیا این معنی را‏‎ ‎‏بداند که شاه به هیچ وجه دیگر قانونیت ندارد. قبلاً هم نداشت ولی‏‎ ‎‏ملت دیروز و امروز اعلام کردند، اعلام عمومی کردند که شاه باید‏‎ ‎‏برود و شاه را نمی خواهند.(980)‏20 / 9 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 623

‏شما مردم عظیم الشأن با اراده آهنین خود و شعارهای زنده و‏‎ ‎‏تعیین کننده به جهانیان ثابت کردید که شاه را نمی خواهید و باید از‏‎ ‎‏قدرت غاصبانه خلع شده؛ و با این رفراندوم بزرگ، بی پایگاهی او را‏‎ ‎‏در بین ملت برای چندمین بار اعلام کردید، و مشت یاوه گویان را که‏‎ ‎‏حتی در زمانی که شعارهای عمومی «مرگ بر شاه» سراسر ایران را‏‎ ‎‏فراگرفته بود مدعی شدند که اینان معدودی خرابکارند و ملت شاه را‏‎ ‎‏می خواهد ـ برای چندمین بار ـ باز کردید؛ و این بار نیز با فریاد «مرگ ‏‎ ‎‏بر شاه» مشت گره کردۀ خود را بر دهان آنان کوبیدید. خدای تعالی از‏‎ ‎‏شما راضی است و امام امت ـ عجل الله فرجه ـ از شما تقدیر ‏‎ ‎‏می فرماید. اسلام از این پشتیبانی شما، که با فداکاری خود و اهدای ‏‎ ‎‏خون جوانانْ پرچم توحید را به اهتزاز در آوردید، قدردانی می کند.‏

‏     اینجانب با چشمی پر امید و دلی فشرده از محبت از هواداری شما‏‎ ‎‏ملت عزیز از هدفهای بزرگ که سرنگونی رژیم شاه و برچیده شدن‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی است،‏‎ ‎‏احساس غرور می کنم. شما در راهپیماییهای بزرگ سراسری ایران در‏‎ ‎‏روزهای تاسوعا و عاشورای سید مظلومان و امام فداکاران ـ علیه‏‎ ‎‏الصلوة و السلام ـ با آن بزرگوار تجدید عهد نمودید.‏

‏     من همزمان با راهپیمایی بزرگ شما در پیامی به سران دولتها اعلام‏‎ ‎‏نمودم که رفراندوم این دو روز برای هیچ کس ابهامی باقی نگذاشت‏‎ ‎‏که ملت شاه را نمی خواهد و عدم رسمیت او را با اکثریت قاطع قریب‏‎ ‎‏به اتفاق اعلام کرد.(981)‏

21 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏تظاهرات روزهای یکشنبه و دوشنبه مجاز اعلام شده بود. آیا‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 624

‏این بدین مفهوم است که شاه توانسته کنترل اوضاع را به دست‏‎ ‎‏بگیرد؟‏‏]‏

جواب:‏ ابداً شاه نتوانسته جریانات را در دست گیرد! علت اجازه دادن‏‎ ‎‏به تظاهرات، ترس از انقلاب بوده است.(982)‏

21 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ! پس از این دو روز تظاهرات عظیم، نتایجی‏‎ ‎‏که بر آن مترتب است به نظر شما چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ تظاهراتی که در ایران واقع شد و سرتاسر ایران را فرا گرفت،‏‎ ‎‏رفراندومی بود زنده برای سقوط شاه. نتیجه این است که شاه الآن بر‏‎ ‎‏حسب همۀ نظرها، نباید قانونیت داشته باشد و از این به بعد هم باید با‏‎ ‎‏او معاملۀ غیرقانونی کرد.(983)‏

21 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون با در نظر گرفتن رفراندوم تاسوعا و عاشورا ـ که غیر رسمی‏‎ ‎‏بودن شاه و دولت را به جهانیان ثابت نمود ـ بر ملت است که به حکم‏‎ ‎‏اسلام و قانون، از اطاعت شاه و دولت سرپیچی کنند: مالیات نپردازند‏‎ ‎‏و کلیۀ اعتصابات ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی، خصوصاً‏‎ ‎‏اعتصاب شرکت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند و بر ملت‏‎ ‎‏است که با گسترش اعتصابات خود از آنان پشتیبانی نمایند.(984)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 625

‏در ایران از اول محرّم مردم شروع کردند به ـ ضمن عزاداریهایی که‏‎ ‎‏کردند ـ اظهار انزجار از حکومت شاه؛ و در تاسوعا و عاشورا با کمال‏‎ ‎‏آرامش مردم پیاده روی کردند و سلطنت محمدرضا شاه را نفی کردند.‏‎ ‎‏ایشان می گوید که مردم همچو اختیاری نداشتند؛ این اسباب این شده‏‎ ‎‏است که شاه امر کرده است که روز بعدش مردم را بکشند! این‏‎ ‎‏تظاهرات آرام که مردم کردند و سرنوشت خودشان را در این روز‏‎ ‎‏تعیین کردند، این آیا مطابق منطق آقای کارتر نیست؟ و این را یک امر‏‎ ‎‏انحرافی ایشان تلقی می کنند که مردم یک مملکتی ـ تمام مردم یک‏‎ ‎‏مملکتی ـ نسبت به سرنوشت خودشان حق ندارند؟!...‏

‏     ‏‏آیا این تظاهر آرامی که مردم در این دو روز کردند یعنی هیچ‏‎ ‎‏شلوغی نکردند و به دنیا ثابت کردند که ایران می تواند کنترل خودش را‏‎ ‎‏در اختیار بگیرد و سرنوشت خودش را به طور عُقَلایی به طور صحیح‏‎ ‎‏تعیین کند، خوب این موجب این شد که فردا شبِ یازدهم ـ از شب‏‎ ‎‏یازدهم شروع شد ـ شروع شد به کشتار مردم؛ اینجا چه باعث شده است‏‎ ‎‏که مردم کشتار شدند؟ خوب باز در جنگ صفین این مطلب پیش می آید‏‎ ‎‏که خوب او آمده به جنگ و اینها هم رفتند به جنگ و آنها اینها را کشتند.‏‎ ‎‏حالا معاویه می تواند یک همچو مغلطه ای بکند که آن کسی که این را‏‎ ‎‏فرستاده به جنگ، این کشته او را. خوب این منطق معاویه است! این یک‏‎ ‎‏مغلطه ای است که کرده است معاویه. اینجا از او هم بدتر است برای‏‎ ‎‏اینکه اینجا به جنگی نرفته بودند! اینها در خیابانهای تهران و در‏‎ ‎‏خیابانهای سایر شهرها راه افتاده بودند و می گفتند که ما شاه را‏‎ ‎‏نمی خواهیم؛ این جنگ است؟ آیا کسی بگوید که سرنوشت مملکت‏‎ ‎‏من با دست خود من هست ‏‏[‏‏جنگ است؟‏‏]‏‏، حقوق بشر برای ما، ‏‏[‏‏و‏‏]‏‎ ‎‏همۀ عالم این مطلب را قائل هستند که هر بشری نسبت به سرنوشت‏‎ ‎‏خودش آزاد است، می تواند رأی آزاد بدهد؛ هر مملکتی ‏‏[‏‏بخواهد‏‏]‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 626

‏سلطان اگر داشته باشد تعیین کند، رئیس جمهور اگر بخواهد داشته‏‎ ‎‏باشد تعیین کند، حکومت بخواهد تعیین کند برای مملکتش، هر شکلی‏‎ ‎‏که این افراد مملکت بخواهند اداره بشوند، به حَسَب حقوق بشر آن‏‎ ‎‏شکل باید مُمضی باشد؛ همۀ دولتها هم باید او را تصدیقش بکنند.‏‎ ‎‏خوب همین مطلب بود، دیگر بیشتر از این که چیزی نبود؟! روز دهم و‏‎ ‎‏نهم، روز تاسوعا و عاشورا غیر از این مطلب چیزی نبود، که همۀ‏‎ ‎‏روزنامه نویسها، همۀ مجله نویسها این را دیدند؛ اینهایی که رفتند در‏‎ ‎‏ایران و تماشا کردند این مسائلی که در ایران واقع شد، همه دیدند که یک‏‎ ‎‏مملکتی است که اهالی اش با آرامش، چندین میلیون جمعیت در‏‎ ‎‏سرتاسر مملکت با آرامش راه افتادند مرد و زن و بزرگ و کوچک توی‏‎ ‎‏خیابانها، و حرفشان این بوده است که ما این شاه را نمی خواهیم.(985)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏شاه با آن عظمت فرعونی به تعظیم و اظهار عجز و توبه در مقابل ملت‏‎ ‎‏برخاست و به تبدیل مهره های نرم با خشن پرداخت و ملت با غرور‏‎ ‎‏اسلامی و ملی خود نه آن توبه را قبول نمود و نه از آن نرمی فریب‏‎ ‎‏خورد و نه به آن خشونت اعتنا کرد؛ و در تاسوعا و عاشورای 99 با‏‎ ‎‏رفراندوم بی نظیر و آرام خود ـ که به تصدیق ناظران داخل و خارج در‏‎ ‎‏تاریخ بی نظیر بود ـ قدرت مهار شدۀ خود را ثابت و سقوط و عزل‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی را برای چندمین بار اعلام نمود.(986)‏‎[1]‎

6 / 10 / 57

*  *  *‎[2]‎

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 627

  • * علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 5، ص 247ـ ـ248.     2. همان؛ ص 295ـ 296.     3. همان؛ ص 304.     4. همان؛ ص 126ـ ـ127.     5. همان؛ ص 395ـ ـ396.     6. همان؛ ص 396ـ ـ397.     7. همان؛ ص 384ـ ـ385.     8 . همان؛ ص 419.     9. همان؛ ص 437ـ ـ438.