بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
اعتصابات سراسری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اعتصابات سراسری

اعتصابات سراسری

‏ ‏

‏سلام من و ملت ایران بر کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران!‏‎ ‎‏رحمت خداوندتعالی بر شما آگاهانی که با اعتصاب پر ارزش خود،‏‎ ‎‏روی ملت را سفید نمودید! اعتصاب شما هر روز و هر ساعتش با‏‎ ‎‏ارزش و کوبنده است؛ ارزشمند برای ملت غارتزدۀ ایران که از جریان‏‎ ‎‏این طلای سیاه و مخزن پربرکت کشور که سالهاست خائنان به غارت‏‎ ‎‏داده اند و نفتخواران به غارت برده اند، جلوگیری کرده و از هدر دادن‏‎ ‎‏مال ملت فقیر به اندازۀ قدرتتان منع نموده اید؛ و کوبندۀ خائنانی که‏‎ ‎‏چوب حراجش را پشتوانه ای برای بقای حکومت طاغوتی خویش و‏‎ ‎‏تخت لرزان شیطانی خود می دانند. هر ساعت اعتصاب شما خدمتی‏‎ ‎‏است به خداوند تعالی و به کشور اسلام. کسانی که به زور می خواهند‏‎ ‎‏این اعتصاب مقدس را بشکنند، مجرم و خدمتگزار اجانب و خائن به‏‎ ‎‏ملت و کشورند.‏

‏     بر ملت شریف ایران است که در مواقعی که کارگران و کارمندان‏‎ ‎‏شرکت نفت و سایر مؤسسات و ادارات دولتی دست به اعتصاب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 619

‏می زنند، از آنان با کمال احترام پشتیبانی کنند و ضررهای آنان را به‏‎ ‎‏بهترین وجه جبران نمایند و آنان را در اعتصابات مقدسشان، که برای‏‎ ‎‏اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان کثیفش و پشتیبانی از مبارزات‏‎ ‎‏همگانی مردم است، تشویق و تقدیر کنند...‏

‏     من از اعتصاب جمیع جناحها، فرهنگیان و بازاریان و اصناف،‏‎ ‎‏اعتصاب شرکت نفت و مخابرات و شرکت واحد و مطبوعات و‏‎ ‎‏اعتصاب سایر ادارات و مؤسسات دولتی ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ خصوصی که برای‏‎ ‎‏نجات میهن و برای خدمت به اسلام و مسلمین بوده است تشکر‏‎ ‎‏می نمایم. و از حضرات روحانیون عظیم الشأن سرتاسر کشور‏‎ ‎‏ـ اعلی الله کلمتهم ـ که هادیان طریق نجات و پیشقدمان نهضت بزرگ‏‎ ‎‏اسلامی و سد بزرگ در مقابل ابرقدرتهای شرق و غرب و‏‎ ‎‏خدمتگزاران به ولی الله اعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند، با کمال تواضع و‏‎ ‎‏احترام تقاضا دارم که ضررهایی را که به مناسبت مسائل مبارزاتی ـ از‏‎ ‎‏هر نوع ـ بر طبقۀ ضعیف، که همیشه پیشقدمان مبارزات مردمی ما‏‎ ‎‏بوده اند، وارد شده و می شود، از سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و ‏‎ ‎‏وجوه شرعیه ترمیم فرمایند. من از زحمات ملت شریف خصوصاً‏‎ ‎‏روحانیت تشکر می نمایم.(974)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 620