بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
کشتار مردم اصفهان و شیراز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کشتار مردم اصفهان و شیراز

کشتار مردم اصفهان و شیراز

‏ ‏

‏فاجعۀ اخیر اصفهان را به عموم اهالی محترم تسلیت عرض می نمایم.‏‎ ‎‏این فاجعه به دنبال فجایع بسیار دیگر، نمونه ای است از حکومت‏‎ ‎‏ستمگر شاه که وحشیانه به ملت مسلمان ایران هجوم و آنان را به خاک‏‎ ‎‏و خون کشیده است و آخرین فاجعه نیست. تا حکومت این دودمان‏‎ ‎‏ستم پیشه برقرار است، فاجعه به دنبال فجایع و مصیبت پشت سر‏‎ ‎‏مصایب و حادثه به دنبال حوادث عظیم ادامه خواهد داشت. این تنها‏‎ ‎‏اصفهان بزرگ نیست که شاهد جنایات مرگبار شاه و فرمانبرداران‏‎ ‎‏جنایت پیشۀ اوست؛ بلکه سراسر ایران با این جنایات و قتل و غارتها‏‎ ‎‏دست به گریبان است. آن قم ـ حرم اهل بیت ـ و آن تبریز و یزد و ‏‎ ‎‏همدان و اهواز و شیراز، و آن مشهد مقدس و رفسنجان و جهرم و ‏‎ ‎‏کازرون و سایر شهرها و قصبات که شاهد قتلها و جرحها و حملات ‏‎ ‎‏وحشیانه بوده و هست...‏

‏     اینجانب از همبستگی روحانیون معظم و اهالی محترم اصفهان،‏‎ ‎‏که در جریانات اخیر با پشتیبانی بیدریغ خود روحانیون را تنها‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 604

‏نگذاشتند و دیْن خود را به اسلام و مسلمین ادا نمودند تشکر می کنم،‏‎ ‎‏و از خداوند متعال توفیق و تأیید همگی را خواستارم.(954)‏

15 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏گزارشات رسیده از ایران مبنی بر قتل عامهای مکرر در شهرهای‏‎ ‎‏مذهبی اصفهان و شیراز و ... نمونۀ دیگری است از جنایات بی حد شاه.‏‎ ‎‏گفته می شود شاه در یکی از مصاحباتش ـ که از نشر آن جلوگیری شده ـ‏‎ ‎‏گفته است: «در صورتی که من رفتنی باشم ایران را با خاک یکسان‏‎ ‎‏می سازم و می روم». جنایات اخیر نشان داده است که او مشغول پیاده‏‎ ‎‏کردن نقشۀ خویش است. مردم مسلمان ایران تمام بدبختیهای خود و‏‎ ‎‏کشور خود را از شاه می دانند و دست از مقاومت نخواهند کشید تا‏‎ ‎‏پیروز شوند و استقلال و آزادی خود را به دست بیاورند. ملت باید‏‎ ‎‏بداند که آزادیخواهان جهان به آسانی به آزادی دست نیافته اند. پیغمبر‏‎ ‎‏بزرگ اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ با آن زحمات و رنجهای طاقت فرسا ‏‎ ‎‏در راه هدف از جهاد با ستمکاران تا آخر عمر دست نکشید. ‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین عمر خود را در پیکار با ستمکاران که خود را مسلمان ‏‎ ‎‏معرفی می کردند به سر برد. دفاع از حق و اسلام، از بزرگترین عبادات ‏‎ ‎‏است. بگذار عبادتگاههای ما را در این شهر مبارک به خون بکشند و ‏‎ ‎‏ببندند، که مسلمین با عبادت بزرگتر، ماه شریف را می گذرانند.‏

‏     ‏‏به دنبال گزارشات رسیده، بیانیۀ علمای اعلام شیراز ـ دامت‏‎ ‎‏برکاتهم ـ عدد کشتگان را به دهها و مجروحین را به صدها نفر اعلام‏‎ ‎‏می دارد. مأمورین شاه به مسجد ریخته و به قتل و جرح مردم بی دفاع‏‎ ‎‏پرداخته و مسجد را به آتش کشیده اند؛ همچنان کشتار بی رحمانۀ‏‎ ‎‏اصفهان به دنبال حیله و دروغ و افترا موجب تأثر و تأسف بسیار‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 605

‏است. اکنون اهالی اصفهان به اسم حکومت نظامی بدون مجوز قانونی‏‎ ‎‏در زیر چکمۀ خونخواران شاه از اجتماعات دینی ممنوعند و حق‏‎ ‎‏اظهار نظر ندارند و از آزادی اعطایی برخوردارند...‏

‏     اینجانب به اسلام و اولیای اسلام ـ علیهم السلام ـ و به عموم‏‎ ‎‏مسلمین، بخصوص مؤمنین شیراز و اصفهان ـ ایّدهم الله تعالی ـ و به‏‎ ‎‏بازماندگان عزیزان اسلام و جوانان متدین و برومند مسلمین تسلیت‏‎ ‎‏می دهم و خود را در غم آنان شریک می دانم. امید است که‏‎ ‎‏شهرستانهای دیگر ایران با اهالی محترم این دو شهرستان بزرگ‏‎ ‎‏همدردی نموده و خود را در مصایب بزرگ آنان شریک بدانند.(955)‏

22 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 606