بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
اربعین شهدای قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اربعین شهدای قم

اربعین شهدای قم

‏ ‏

‏الآن، امروز، چهل روز است که از مرگ جوانهای ما، از مرگ طلاب‏‎ ‎‏علوم دینیه، علما، از مرگ جوانهای متدین قم می گذرد. و مردم در این‏‎ ‎‏چهل روز به جوانهای خود چقدر گریه کرده اند و چقدر سوگواری‏‎ ‎‏کرده اند. و با چه شجاعت این اهل قم و طلاب علوم دینی، با چه‏‎ ‎‏شجاعت ـ که شاید در تاریخ کم نظیر باشد ـ و دست خالی، با این دولت‏‎ ‎‏و با این عمال شاه مبارزه کردند و کشته دادند. و حتی در ‏‎ ‎‏خیابانها و در کوچه ها و در پس کوچه ها از قراری که ذکر شده است ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 598

‏مأمورین ریخته اند؛ و مردم هم بعد از کشتار و قبل از کشتار آنقدری ‏‎ ‎‏که می شده است مقاومت کرده اند و زنده بودن خودشان را اثبات ‏‎ ‎‏کرده اند که ما زنده هستیم، نه مرده. مراجع بزرگ اسلام در قم، چه در‏‎ ‎‏خطابه هایشان، چه در اعلامیه هایشان و چه در این اعلامیۀ اخیری که‏‎ ‎‏همین چند روز ـ همین دو سه روز ـ برای سوگواری و برای اربعین و‏‎ ‎‏تعطیل اربعین داده اند، مطالب را شجاعانه ذکر کرده اند و نکتۀ اصلی را‏‎ ‎‏ولو به صراحت نگفته اند، به کنایۀ اَبلَغِ از تصریح فرموده اند... در عین‏‎ ‎‏حال که در یک همچو مرکزی واقع شده اند، دیروز عصر اجتماع کثیر‏‎ ‎‏و یک مجلس تعزیۀ بسیار بزرگ تأسیس کرده اند، و بعضی از افراد،‏‎ ‎‏جوانهای زنده، در منبر بیباکانه مطالب را گفته اند. الآن که ما اینجا‏‎ ‎‏نشستیم، در مسجد اعظم، به طوری که به ما اطلاع وسیع رسیده است،‏‎ ‎‏در مسجد اعظم اجتماع بزرگی است. و نمی دانیم آیا دولت با این‏‎ ‎‏اجتماع چه خواهد کرد. و من الآن نمی دانم که آیا باز مأمورین‏‎ ‎‏ریخته اند، قتل و غارتی باز کرده اند یا نه؟ ما الآن در نگرانی این معنا‏‎ ‎‏هستیم. نگران این معنا هستیم که آیا در این شهرهای بزرگ، از قبیل‏‎ ‎‏مشهد که دولت نسبت به آن بسیار حساس است، از قبیل آذربایجان و‏‎ ‎‏تبریز که نظر دارد دولت به آن.(950)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 599