بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل ششم رویدادهای انقلاب
کشتار رژیم در ماه محرم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کشتار رژیم در ماه محرم

کشتار رژیم در ماه محرم

‏ ‏

‏رحمت خداوند بر مقتولین 15 خرداد (دوازده محرّم)، و 19 دی و‏‎ ‎‏(29 محرّم) امسال. محرّم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سازنده و‏‎ ‎‏کوبنده ای است، محرّم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سروَر اولیای‏‎ ‎‏خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی‏‎ ‎‏به بشر داد و راه فنای ظالم و شکست ستمکار را به فدایی دادن و‏‎ ‎‏فداشدن دانست؛ و این خود سرلوحۀ تعلیمات اسلام است برای ملتها‏‎ ‎‏تا آخر دهر.‏

‏     نهضت 12 محرّم (15 خرداد) در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به‏‎ ‎‏پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی‏‎ ‎‏مجاهد و بیدار و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و فداکاری‏‎ ‎‏روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند، و ملت بزرگ را چنان‏‎ ‎‏هوشیار و متحرک و پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و‏‎ ‎‏بیگانه پرستان ربود و حوزه های علمیه و دانشگاهها و بازارها را به‏‎ ‎‏صورت دژ مدافع از عدالتخواهی و از اسلام و مذهب مقدس درآورد.‏‎ ‎‏نهضت اخیر که پرتوی از نهضت 15 خرداد است و شعاعش در‏‎ ‎‏سراسر کشور نور افکنده، خود کوبندگی خاصی دارد که شاه را از‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 597

‏خود بیخود کرده و او و دار و دستۀ چاقوکشش را به تلاش مذبوحانه‏‎ ‎‏واداشته، جنایات 29 محرّم امسال نقطۀ عطفی است به جنایات شاهانۀ‏‎ ‎‏12 محرّم آن سال. شاه خواست ضرب شستی به ملت مسلمان نشان‏‎ ‎‏دهد؛ پس از تمامیت حساب با رئیس جمهور امریکا با بهانۀ‏‎ ‎‏مختصری که مأمورین ایجاد کردند، مرکز تشیع و حوزۀ فقاهت اسلام‏‎ ‎‏را در جوار مرقد پاک فاطمۀ معصومه ـ سلام الله علیها ـ به مسلسل ‏‎ ‎‏بست و جمعیت بیگناه فراوانی از جوانان حوزۀ علمیه و متدینین ‏‎ ‎‏غیور شهر مذهبی قم را در خاک و خون کشیده به قتل رساند؛ و تا ‏‎ ‎‏کنون آمار آنها در دست نیست، و مقتولین را از هفتاد تا سیصد، تا حال ‏‎ ‎‏گفته اند و عدد مجروحین را خدا می داند. و أسف آورتر (که ننگش بر ‏‎ ‎‏جبین آنها خواهد ماند) آنکه کسانی که رفته اند خون به مجروحین در ‏‎ ‎‏بیمارستانها بدهند، توقیف کرده و مانع شده اند از اعطای خون؛ و گفته ‏‎ ‎‏می شود کسانی به این جهت جان داده اند.(949)‏‏ ‏

2 / 11 / 56‏ ‏

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 598