بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل چهارم مقابلۀ رژیم با انقلاب
تغییر دولتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تغییر دولتها

تغییر دولتها

‏ ‏

‏یک تشبث دیگر به این است که بعض رجال را برای نخست وزیری‏‎ ‎‏مثلاً انتخاب کنند و از این راه پیش بیایند: گاهی به اینکه کسی را‏‎ ‎‏انتخاب کنند که مثلاً پیش مردم یک قدری معروف است و کذا؛ و‏‎ ‎‏گاهی به اینکه کسی را انتخاب کنند که در این حکومتهایی که بوده‏‎ ‎‏است و در این اوقاتی که ایشان مشغول ظلم و ستم بوده اند، این در‏‎ ‎‏دستگاه نبوده ـ خودشان فهمیده اند که کسانی که در این دستگاه یک‏‎ ‎‏شغلی داشتند و یک وزارتی داشتند و یک وکالتی داشتند، اینها دیگر‏‎ ‎‏مقبول ملت نیستند ـ این اشتباه است که می خواهند همانها مردم را‏‎ ‎‏بازی بدهند؛ گاهی از شغل وزارت استعفا بکنند، گاهی از شغل‏‎ ‎‏وکالت استعفا بکنند؛ گاهی از ـ عرض می کنم که ـ از حزب رستاخیز‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 544

‏کنار بروند ـ همۀ اینها دیگر یک حرفهایی است که این ملت ما‏‎ ‎‏نمی پذیرد.(883)‏

12 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏تغییر دولتها تأثیری در نهضت عمومی مردم ایران ندارد. دولتها، چه‏‎ ‎‏دولت نظامی باشند و چه دولتهای دیگر، نمی توانند مسائل را حل‏‎ ‎‏کنند؛ یعنی قیامی که از مردم صادر شده، این قیام را بشکنند.(884)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، دیروز امینی‏‎[1]‎‏ با شاه ملاقات کرده است. اگر‏‎ ‎‏او به نخست وزیری منصوب گردد، آیا به نظر شما این آخرین شانس‏‎ ‎‏برای نجات رژیم خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ دیگر هیچ چیز برای شاه، شانس بقا نمی آورد. همۀ ملت ایران‏‎ ‎‏در تمام شهرستانها قیام کرده اند و با این قیام ملت تا شاه نرود،‏‎ ‎‏آرامش پیدا نخواهد شد و کسی نمی تواند شاه را نجات دهد. او چاره‏‎ ‎‏ندارد جز اینکه برود، و ابرقدرتها چاره ندارند جز اینکه با ملت‏‎ ‎‏ما مخالفت نکنند، که اگر مخالفت کنند برای آنها بدتر خواهد ‏‎ ‎‏شد.(885)‏

24 / 8 / 57

‏ ‏

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 545

  • - ر.ک. ص 535 ، پاورقی 1.