بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل چهارم مقابلۀ رژیم با انقلاب
حمایت امریکا از شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حمایت امریکا از شاه

حمایت امریکا از شاه

‏ ‏

‏این اشخاصی که ایشان ادعا می کرد که همه با من موافقند، ما همه‏‎ ‎‏هستیم، همهْ ما را می خواهند، ملتْ من را می خواهد، اگر یک روز این‏‎ ‎‏سرنیزۀ امریکا از سر این برداشته بشود، در خودِ دربارْ پوستِ این آدم‏‎ ‎‏را می کنند، خود دربار. یک روز یک همچو تجربه ای آقای کارتر‏‎ ‎‏بکند، رها کند این ملت ضعیف را، رها کند این مردم را، این‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 538

‏سازمانهایی که به گوش ما می رسد سازمان مثلاً چه و کذا. همه اش‏‎ ‎‏بازی است؛ امنیتی در کار نیست که سازمان امنیت اینجا باشد یا امنیت‏‎ ‎‏عمومی باشد. اینها همه برای بازی دادن مردم است.(871)‏

دی 1356

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا مثل برخی فکر می کنید که امریکا می خواهد یک رژیم‏‎ ‎‏آزادمنش لیبرال در ایران مستقر سازد؟‏‏]‏

جواب:‏ یعنی اعلامیه راجع به احترام و رعایت حقوق بشر؟ این مطلب‏‎ ‎‏چیزی جز حرف نیست؛ حرف! و من بدان باور ندارم. کافی است که‏‎ ‎‏ملاحظه بکنید کارتر رئیس جمهور امریکا در جریان دیدارش در‏‎ ‎‏تهران پشتیبانی خود را از شاه تجدید کرد و علاوه بر آن، عملاً این‏‎ ‎‏پشتیبانی مورد تکذیب قرار نگرفت. به هر حال ما هیچ گاه رژیمی را با‏‎ ‎‏سیما و صورتی لیبرال و آزادمنش، و مضمون و محتوای دیکتاتوری‏‎ ‎‏و استبدادی قبول نخواهیم کرد.(872)‏

4 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏کسی که اعصابش اینطور خرد شده و خراب شده و می بیند همۀ ملت‏‎ ‎‏با او مخالف هستند، اربابها هم؛ می ترسد که اگر ملت مخالفتشان طول‏‎ ‎‏بکشد، آنها هم دستشان را از سرش بردارند؛ و خدا می داند که اگر یک‏‎ ‎‏روز دستش را این امریکای خبیث از سر این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ بردارد، هیچ‏‎ ‎‏برایش نمی گذارند بماند؛ همان اطرافیانش او را خواهند خورد.(873)‏

23 / 2 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 539

‏ما و ملت ایران، در این عصر، گرفتار رژیمی هستیم که با اتکا‏‎ ‎‏به پشتیبانی امریکا ملت را در آتش دیکتاتوری و کشتارهای‏‎ ‎‏دسته جمعی و سلب همۀ آزادیها می سوزاند.(874)‏

1 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏شما این را بدانید که اگر این سرنیزۀ امریکا برداشته بشود، ارتش هم‏‎ ‎‏نمی خواهند او را؛ اما سرنیزه امریکا، امریکا پشت سرایستاده. همۀ‏‎ ‎‏مصیبت ما زیر سر امریکاست. اگر این سرنیزه را بردارد، ارتش هم‏‎ ‎‏این را نمی خواهد. هیچ کس این را نمی خواهد. خوب، یک همچو‏‎ ‎‏اتفاقی الآن در ایران هست؛ و من امید دارم به این اتفاق و به رسیدن‏‎ ‎‏نتیجه در این اتفاق.(875)‏

20 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اینها نمی توانند ادامۀ حیات بدهند. شاه نمی تواند ادامۀ حیاتش را‏‎ ‎‏بدهد الاّ زیر پرچم نظام و زیر سرنیزۀ نظامیها که دنبالش سرنیزۀ‏‎ ‎‏امریکایی ها است. اگر سرنیزۀ امریکایی نباشد، معلوم نیست نظام‏‎ ‎‏ایران الآن آنطور انقیاد را داشته باشد.(876)‏

21 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حتماً رژیم کنونی به دفاع از خویش ادامه خواهد داد. این‏‎ ‎‏رژیم بر چه تکیه خواهد کرد؟ چه کسانی از آن پشتیبانی می کنند و چه‏‎ ‎‏چیزی به وی می تواند امکان دهد مخالفین را درهم بکوبد؟‏‏]‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 540

جواب:‏ در درون کشور هیچ نیرویی برای حمایت از دیکتاتوری شاه‏‎ ‎‏نیست. کافی است نگاهی به آنچه در کشور می گذرد بیندازیم، تا‏‎ ‎‏متوجه این امر شویم. و این کار ساده ای است. در خارج، ایالات‏‎ ‎‏متحده بخصوص از رژیم شاه حمایت می کند. اگر آنها دست از‏‎ ‎‏حمایت او بردارند، رژیم شاه بلافاصله فرو خواهد ریخت.(877)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏واشنگتن، انقلاب ایران را حرکتی بر ضد مدرنیزه کردن به‏‎ ‎‏حساب آورده و با آن مخالفت دارد. موضع شما در مورد فعالیتهای‏‎ ‎‏امریکا بر ضد انقلاب چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ امریکا با کودتای نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد و به‏‎ ‎‏نام مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب امریکایی شاه را به راه انداخت و‏‎ ‎‏دیدیم که نتیجۀ تمام این انقلاب به سود امریکا و خرابی ایران بود.‏‎ ‎‏کشاورزی مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذایی امریکا‏‎ ‎‏شد. مخازن زیرزمینی از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن همه به نفع‏‎ ‎‏امریکا تاراج شده و می شود و در عوض سلاحهایی به ایران داده شد که‏‎ ‎‏به درد مملکت نمی خورد. و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهل هزار‏‎ ‎‏مستشار نظامی با هزینه های سرسام آور آن است که گذشته از اینکه‏‎ ‎‏ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامی مقدرات کشور را هم به دست‏‎ ‎‏آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه نظامی امریکا کرده و‏‎ ‎‏نیز با پول همین ملت، شاه را مأمور و ژاندارم منطقه در خلیج فارس کرده‏‎ ‎‏و اینها همه بخشی از ظلمهایی است که امریکا به ملت ما کرده است.‏‎ ‎‏بنابراین، چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ایران فعالیت نکند؟(878)‏

2 / 9 / 57


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 541

‏من یک پیامی به دولتهای دنیا دارم، یک پیامی هم به داخل کشور و‏‎ ‎‏ارتشیها. آنکه به همۀ دولتهاست این است که ما اعلام می کنیم از‏‎ ‎‏امروز که رفراندوممان به طور تمامیت انجام گرفت و همه می دانید که‏‎ ‎‏شاه قانونی نیست، هر دولتی که پشتیبانی از ایران بکند، ما تمام‏‎ ‎‏قراردادهایی که با ایران کرده اند لغو می کنیم و یک قطره نفت به آنها‏‎ ‎‏نخواهیم داد و لااقل تا وقتی که دولتشان هست.‏

‏     مجلس امریکا باید از کارتر مؤاخذه کند، استیضاح کند او را که‏‎ ‎‏چرا پشتیبانی می کنی از یک حکومتی که پایۀ ملی ندارد و هیچ کس با‏‎ ‎‏او در ایران موافقت ندارد. باید دولت کارتر را استیضاح کنند و‏‎ ‎‏شخص کارتر را استیضاح کنند که تو برخلاف مصلحت مملکت‏‎ ‎‏امریکا داری عمل می کنی اگر چنانچه پشتیبانی بکنی از شاه که‏‎ ‎‏برخلاف قانون در ایران سلطه پیدا کرده است و رفراندوم دیروز و‏‎ ‎‏امروز ایران او را ساقط کرده ـ اگر تا حالا ساقط نبوده است. این خلاف‏‎ ‎‏مصلحت مملکت امریکاست برای اینکه اگر چنانچه تو پشتیبانی‏‎ ‎‏بکنی، مادامی که تو و دولت تو هست، نفت برای امریکا هیچ نیست. و‏‎ ‎‏همین طور این اعلام به سایر کشورهاست؛ چه کشور امریکا و چه‏‎ ‎‏انگلستان و چه شوروی و چه سایر ممالک که می خواهند از ایران نفت‏‎ ‎‏بخرند. ما حتی به طور فروش عادلانه هم به این ممالکی که پشتیبانی از‏‎ ‎‏امروز بکنند از شاه، نفت نخواهیم داد؛ یعنی، تا آن وقتی که دولتهای‏‎ ‎‏اینها سرِ کار است که شاه را پشتیبانی می کنند، تا آن وقت نخواهیم نفت‏‎ ‎‏به آنها داد. بله، ما با ملتهایشان دشمنی نداریم و دولتهایشان را اگر ملتها‏‎ ‎‏ـ مجلس ـ دولتهایشان را وادارند که پشتیبانی شان را از شاه قطع کنند و‏‎ ‎‏اعلام کنند که ما پشتیبان شاه نیستیم، ما نفت خواهیم داد. و اگر دولتها‏‎ ‎‏این کار را نکنند، تا آن دولت هست نفت برای این ملتها هم نیست. حالا‏‎ ‎‏مجلسها خودشان می دانند با دولتهایشان. این یک پیامی است به خارج‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 542

‏و سران دولتها که چشم خودشان را باز کنند و راه صحیح بروند.‏‎ ‎‏پشتیبانی از یک ملتی که ایستاده است و می گوید من حق خودم را‏‎ ‎‏می خواهم، من آزادی می خواهم، حق سرنوشت من با خود من است،‏‎ ‎‏من شاه را نمی خواهم، باید پشتیبانی بکنند از یک همچو ملتی؛ و اگر‏‎ ‎‏پشتیبانی نکنند و از شاه پشتیبانی بکنند، دیگر نفتی در کار نیست برای‏‎ ‎‏آنها مادامی که آن دولت هست.(879)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در حالی که نهضت بود، همین امریکا من که پاریس بودم کراراً‏‎ ‎‏فرستادند به اینکه شما شاه را حالا کاریش نداشته باشید؛ بگذارید‏‎ ‎‏باشد ـ چه ـ بعد هم بختیار را.(880)‏

6 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏پناه دادن یک نفری که مجرم است و قریب سی و چند سال مجرم بوده‏‎ ‎‏است و سی و پنج میلیون جمعیت ما به مجرمیت او شهادت می دهند.‏‎ ‎‏ـ یک عده ای ممکن است که بدانند و شهادت ندهند ـ لکن سی و پنج‏‎ ‎‏میلیون جمعیت می دانند، و صدها میلیون جمعیت سایر ممالک دنیا‏‎ ‎‏می دانند که این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ آدمی مجرم بود. آدمی ستمکار بود، جنایتکار‏‎ ‎‏بود. و این ملت را آن قدر در جنایت کشید و این ملت را آن قدر‏‎ ‎‏محروم کرد و آن قدر حبس و تبعید و کشتار کرد. پناه دادن این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‎ ‎‏خودش یک شکست سیاسی است.(881)‏

29 / 8 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 543

‏شما ملاحظه کردید که ما در آن وقتی که ملت ما با این رژیم درافتاد،‏‎ ‎‏یک مقابلۀ آدمی که هیچ نداشت با یک آدمی که همه چیز داشت. شما‏‎ ‎‏یک وقت مقابله کردید با یک رژیمی که قدرتمند بود. و مجهز به همۀ‏‎ ‎‏جهازات جنگی و دارای قدرت زیاد، که دنبال آن و پشتیبان آن هم‏‎ ‎‏قدرتهای عالم بود. یعنی شما یک طرف ایستاده بودید با دست خالی،‏‎ ‎‏آن طرف ایستاده بود با تمام تجهیزات، و پشت سر او، پشتوانۀ او همۀ‏‎ ‎‏عالم بود. شما خیال نکنید که از این همه عالم که می گویم ـ ملتها را‏‎ ‎‏نمی گویم ـ همیشه مقصودم دولتهاست. این دولتها ـ الاّ کمی شان ـ‏‎ ‎‏پشتیبانی از او می کردند. این قدرتهای بزرگ پشتیبانشان بودند. و‏‎ ‎‏خصوصاً امریکا و انگلستان.(882)‏

25 / 9 / 58

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 544