بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل سوم امام در تبعید
رهبری مبارزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رهبری مبارزه

رهبری مبارزه

‏ ‏

‏مسائل حقیقی و واقعی ایران را بگویید. ‏‏[‏‏آنچه‏‏]‏‏ که می گذرد الآن بر این‏‎ ‎‏ملت، شما بگویید.‏

‏     آنکه در دانشگاهها می گذرد، آنکه در دانشکده ها می گذرد، آنکه‏‎ ‎‏در دبستانها حتی می گذرد. دختر کوچولوها را کشتند امسال. نوبت‏‎ ‎‏رسید به این دختر بچه های هفت ـ هشت ساله؛ آنچه در زندانهای ‏‎ ‎‏ایران می گذرد، آنچه در ایران ـ که خودش زندان است ـ می گذرد، ‏‎ ‎‏اینها را به این اشخاصی که آشنا هستید شما در اینجا، مدارس اینجا ‏‎ ‎‏می روید، در ...، جوامع اینها هستید، به اینها هر کدامتان موظفید ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 523

‏بگویید.(858)‏‏ ‏

28 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما باید کمک کنیم به اینها. آن کمکی که الآن من و شما می توانیم بکنیم،‏‎ ‎‏این است که شماهایی که در دانشگاههای اینجا، در دانشسراهای‏‎ ‎‏اینجا، رفقایی اینجا دارید، هر جا می رسید ده نفر را می بینید، بنشینید‏‎ ‎‏صحبت بکنید با آنها؛ بایستید بگویید مطالب ایران را.‏

‏     ‏‏الآن همۀ نفوس متوجه اند به ایران که چیست، چه خبر است ایران؟‏‎ ‎‏شما خبرها را به ایشان بگویید که ایران وضعش اینطور است و این آدم‏‎ ‎‏با مردم اینطور دارد می کند و درد مردم عبارت از این است، درمانش هم‏‎ ‎‏این است که این برود. درمان بالاترش هم این است که دست آقای کارتر‏‎ ‎‏و آقای ـ عرض می کنم که ـ رهبرهای چین و رهبرهای کرملین و‏‎ ‎‏انگلستان و اینها از سر این ملت برداشته بشود و مردم کار خودشان را‏‎ ‎‏بکنند و مشغول کار خودشان بشوند و ادارۀ امورشان را خودشان بکنند.‏‎ ‎‏چه کار دارد مردِکه از آن طرف دنیا آمده دستش را دراز کرده اینجا،‏‎ ‎‏نفتهای ما را دارد بیخود می خورد، مجانی می برد و از مجانی بدتر‏‎ ‎‏می برد. اینها را به این اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید، چه در امریکا‏‎ ‎‏چه در اینجا، با این دانشجوهایی که ملاقات می کنید، مسائلتان را‏‎ ‎‏بگویید. وقتی بنا شد شما ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ پنج هزار نفر آدم هستید هر کدام به ده نفر‏‎ ‎‏بگویید، یک عده زیادی می شود و این موجی پیدا می شود در اروپا هم،‏‎ ‎‏یا در امریکا؛ و این مفید است برای ملت ایران و این یک خدمتی است‏‎ ‎‏به ملت ایران، و این ادای دیْنی است از شما برای ملت ایران.(859)‏

2 / 8 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 524

‏امروز رژیم شاه، حکومت جائرانه بر ملت مستضعف می کند و بر خلاف‏‎ ‎‏شرع اسلام و خواست ملت ـ که در سراسر ایران علیه او قیام نموده اند ـ‏‎ ‎‏مقام حکومت را اشغال نموده و مصالح عالیۀ مسلمین و احکام اسلام را‏‎ ‎‏به نفع سلطۀ شیطانی خود و اربابان مفتخوارش به نابودی کشیده است.‏‎ ‎‏بر عموم ملتِ بپا خاسته است که با تمام قدرت مخالفت خود را با شاه،‏‎ ‎‏گسترش و ادامه دهند، و او را از سلطۀ خطرناکش به زیر کشند.‏

‏     دولت نظامی، دولت یاغی و برخلاف قانون و شرع است، و بر عموم‏‎ ‎‏است که با آن مخالفت کنند، و از اعانت به آن احتراز نمایند، و از دادن‏‎ ‎‏مالیات و آنچه به این دستگاه ظلم و طغیان کمک می کند سرپیچی‏‎ ‎‏نمایند، و بر کارمندان و کارکنان شرکت نفت است که از خروج این‏‎ ‎‏ثروت حیاتبخش جلوگیری نمایند. آیا کارگران و کارمندان می دانند که‏‎ ‎‏اسلحه ای که سینۀ جوانان عزیز ما را می شکافد و زنان و مردان و کودکان‏‎ ‎‏ما را به خاک و خون می کشد، از پول همین نفتی است که با زحمت‏‎ ‎‏جانفرسای آنان خارج می شود؟ آیا آنان می دانند که قسمت مهم نفت‏‎ ‎‏اسرائیل، دشمن سرسخت اسلام و غاصب حقوق مسلمین را شاه تأمین‏‎ ‎‏می کند؟ اگر دولت یاغی با فشار به کارکنان نفت بخواهد این خیانت را‏‎ ‎‏ادامه دهد، ممکن است تکلیف نفت برای همیشه معین شود.‏

‏     ‏‏بر اشخاص مطلع از اوضاع کشور است که لیستی از وزرای دولت‏‎ ‎‏یاغی و از خائنین به کشور و از صاحب منصبانی که در سراسر کشور،‏‎ ‎‏امر به جنایات و آدمکشیها می کنند، تهیه کنند تا در موقع خود، تکلیف‏‎ ‎‏ملت با آنان معلوم شود. دولت و صاحب منصبان ارشد بدانند که اگر‏‎ ‎‏دست از حمایت شاه جانی و خائن به اسلام و کشور اسلامی‏‎ ‎‏برندارند، در آتیۀ نزدیک به سزای اعمال خود خواهند رسید.(860)‏

1 / 9 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 525

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 526