بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل سوم امام در تبعید
بیان برنامۀ حکومت آینده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیان برنامۀ حکومت آینده

بیان برنامۀ حکومت آینده

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏بعضی از دوَل غربی ادعا می کنند که شاه بایستی بماند برای‏‎ ‎‏اینکه مخالفینْ برنامۀ مشخصی که بتوانند مملکت را اداره کنند،‏‎ ‎‏ندارند. نظر حضرتعالی چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ اینها تبلیغات طرفداران شاه است که می خواهند مملکت در‏‎ ‎‏این هرج و مرجی که هست باقی باشد و شاه یک حکومت استبدادی‏‎ ‎‏غیرقانونی بر مردم بکند. ایران رجال برجسته و کارشناسهای متعهد و‏‎ ‎‏مسئول دارد که ادارۀ مملکت را به عهده می گیرند، ولی این اداره ای که‏‎ ‎‏شاه می کند که تمامش مبنی بر خیانت و خسارت ملت است، هیچ‏‎ ‎‏دردی را دوا نمی کند. اصولاً شاه در این سی و چند سال چه دردی را‏‎ ‎‏دوا کرده است؟(856)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏می خواهیم بفهمیم دربارۀ بعضیها که می گویند، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله برنامۀ واضحی ندارند و آنچه که طرح می کنند یک سری شعار‏‎ ‎‏است و شاید اختلاف شخصی بین شاه و ایشان است؛ می خواهم‏‎ ‎‏دربارۀ تمام اینها صحبت بفرمایید. آیا اختلاف شخصی وجود دارد؟‏‎ ‎‏چرا یک برنامۀ اقتصادی واضحی ندارید؟‏‏]‏

جواب:‏ اما برنامه: خیال می کنند برنامه در کار نیست. خیر، برنامه‏‎ ‎‏هست، اسلام برنامه دارد، ما خودمان هم برنامه داریم، لکن برنامۀ‏‎ ‎‏اسلام است و مترقی و بهتر از برنامه هایی است که به دست‏‎ ‎‏استعمارگران پیاده شده است. اما اینکه اختلاف شخصی در کار باشد،‏‎ ‎‏ابداً من اختلاف شخصی با کسی ندارم. اگر اختلاف شخصی می بود‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 522

‏ممکن بود من بگذرم و می گذشتم. اختلاف، اختلاف اسلامی است و‏‎ ‎‏این شخص با مصالح اسلام و مصالح کشور مسلمین مخالفت و خیانت‏‎ ‎‏کرده است و بنابراین، مسأله چیزی نیست که کسی بتواند از آن بگذرد.‏

ـ  ‏[‏‏آیا شما برنامۀ اقتصادی معینی دارید؟ من پاسخ مسألۀ خصومت‏‎ ‎‏شخصی را فهمیدم، ولکن آیا حضرتعالی برنامۀ واضح و مشخصی‏‎ ‎‏دارید؟‏‏]‏

ـ ‏ بلی، برنامۀ مشخص و واضحی داریم. برنامۀ اسلام، مشخص و‏‎ ‎‏واضح است.‏

ـ  ‏[‏‏آیا ما می توانیم خطوط اصلی آن را بفهمیم؟‏‏]‏

ـ ‏ فعلاً خیر، باید بروید مطالعه کنید و خطوط اصلی را دریابید. در‏‎ ‎‏آینده ما تمام خطوط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را بیان‏‎ ‎‏می کنیم.(857)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 523