بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
بیان سیاست خارجی نظام اسلامی
روابط با آلمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روابط با آلمان

روابط با آلمان

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، سیاستی را که شما در آینده در قبال دولت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 520

‏آلمان خواهید داشت، چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا به نظر شما‏‎ ‎‏سیاست کنونی که بین ایران و آلمان هست تغییر پیدا خواهد کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ آلمان هم مثل سایر کشورهاست، و هر قراردادی با آلمان اگر به‏‎ ‎‏ضرر ملت ما باشد اعتبار ندارد. و ما با آلمان و سایر کشورها با احترام‏‎ ‎‏متقابل عمل می کنیم و اجازۀ ظلم به آنها نمی دهیم، چنانچه به آنها ظلم‏‎ ‎‏نخواهیم کرد.‏

ـ  ‏[‏‏اینها اصرار دارند که بدانند در مورد چهارده هزار آلمانی که‏‎ ‎‏می گویند در ایران وجود دارند، شما در آینده با آنها چه کار خواهید‏‎ ‎‏کرد؟‏‏]‏

ـ ‏ اگر آنها به کارهای عادی خودشان بپردازند و یا در خدمت دولت‏‎ ‎‏طوری که مصلحت ایران است عمل کنند، مجازند که در ایران‏‎ ‎‏بمانند.(854)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏بر سر آلمانیهای مقیم ایران در صورتی که اوضاع ایران عوض‏‎ ‎‏شود و حکومت اسلامی به روی کار آید چه خواهد آمد؟‏‏]‏

جواب:‏ با آنها به طور انسانیت رفتار می شود و در صورتی که مصالح‏‎ ‎‏ملت را مراعات کنند، ابداً ضرری بر آنها وارد نخواهد شد.‏

ـ  ‏[‏‏بر سر سرمایه های صنعتی آلمانی ها در ایران چه خواهد آمد؟‏‏]‏

ـ ‏ اگر سرمایه ها از خودشان باشد، آن هم محفوظ خواهد ماند و ظلمی‏‎ ‎‏بر کسی وارد نخواهد شد.(855)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 521